TECH

Ψηφιακές φωτογραφίες στο G-Cloud και υπογραφή μέσω tablet στα ΚΕΠ

Με το myPhoto, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να διεκπεραιώσουν εξ αποστάσεως, με ταχύτητα και ασφάλεια, ένα εύρος συναλλαγών με το ελληνικό Δημόσιο που απαιτούν προσκόμιση φωτογραφίας ή/και η υπογραφή τους.Με ψηφιακό φωτογραφικό άλμπουμ και υπογραφή μέσω tablet η εμπειρία του Δημοσίου γίνεται ακόμα πιο ψηφιακή. Οι νέες υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το Κτηματολόγιο, το οποίο τέθηκε εχθές σε διαβούλευση, εξοικονομούν χρόνο και χρήματα στου πολίτες, που θα μπορούν να διατηρούν στο κυβερνητικό νέφος, το λεγόμενο G-Cloud, το προσωπικό τους φωτογραφικό αρχείο για τις ανάγκες των συναλλαγών τους με το Δημόσιο.

Στη νέα υπηρεσία, myPhoto, η οποία θα φιλοξενείται στο gov.gr, θα μεταφορτώνονται και θα αποθηκεύονται για maximum ένα χρόνο στο G–Cloud ψηφιακές φωτογραφίες ή η οπτική απεικόνιση της ιδιόχειρης υπογραφής κάθε φυσικού προσώπου, ώστε να χρησιμοποιηθούν σε ηλεκτρονικές εφαρμογές και υπηρεσίες που παρέχονται από δημόσιους φορείς. Ουσιαστικά, με τον τρόπο αυτό, ο πολίτης γλιτώνει χρόνο, αλλά και πόρους, που απαιτούνται για την αυτοπρόσωπη διενέργεια των συναλλαγών του με τις δημόσιες υπηρεσίες.

mechanical adv 2021

apostolakis adv 2

Ουσιαστικά, με το myPhoto, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να διεκπεραιώσουν εξ αποστάσεως, με ταχύτητα και ασφάλεια, ένα εύρος συναλλαγών με το ελληνικό Δημόσιο που απαιτούν προσκόμιση φωτογραφίας ή/και η υπογραφή τους. Η ψηφιακή υπηρεσία έχει ως αποκλειστικό σκοπό, όπως ορίζεται στο σχέδιο νόμου, την, κατόπιν ρητής συγκατάθεσης του φυσικού προσώπου, χρήση των ως άνω ψηφιακών αρχείων, όπως αυτά μεταφορτώνονται στο G-Cloud από πιστοποιημένους επαγγελματίες φωτογράφους. Η είσοδος στην ψηφιακή υπηρεσία θα πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών TAXISnet.

Μέσω του myPhoto, κάθε φυσικό πρόσωπο θα έχει τη δυνατότητα να ανακτήσει και να χρησιμοποιήσει περαιτέρω τα ψηφιακά αρχεία που το αφορούν, εφόσον προηγουμένως τα συσχετίσει με βασικά στοιχεία ταυτοποίησής του, όπως ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

swell adv 2021

Σύμφωνα δε με τα οριζόμενα στις διατάξεις του σχεδίου νόμου, αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας μέσω του myPhoto, είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες φωτογράφοι και οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του φωτογραφείου, στον βαθμό που μεταφορτώνουν τα σχετικά αρχεία για λογαριασμό του υποκειμένου, οι εκτελούντες την επεξεργασία που δύνανται να οριστούν από το Υπουργείο, καθώς και οι φορείς του δημοσίου τομέα, στο μέτρο που εξουσιοδοτούνται από τα φυσικά πρόσωπα να χρησιμοποιήσουν τα ανωτέρω δεδομένα και εφόσον τούτο απαιτείται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

kingeight 2021a detorakis adv jul2021< bakaliko lagos

Τα ψηφιακά αρχεία διατηρούνται στο Κυβερνητικό Νέφος Δημοσίου Τομέα (G-Cloud), το οποίο διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), για χρονικό διάστημα 6 μηνών. Εφόσον δε, συσχετισθούν με τα στοιχεία ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου, τότε αυτά διατηρούνται για έναν χρόνο από την ημέρα της συσχέτισης.

E-ιδιόχειρη υπογραφή στα ΚΕΠ

Το σχέδιο νόμου εκσυγχρονίζει, συγχρόνως, και τις διαδικασίες των ΚΕΠ. Ουσιαστικά, με το άρθρο 33, αναγνωρίζεται η ισότιμη νομική και αποδεικτική ισχύς της ψηφιοποιημένης ιδιόχειρης υπογραφής με την ιδιόχειρη υπογραφή. Αντιμετωπίζεται έτσι ένα κενό που υφίσταται σήμερα, δεδομένου ότι ήδη, για παράδειγμα στα Τραπεζικά Ιδρύματα, αξιοποιείται η ψηφιοποιημένη υπογραφή. Σημειώνεται ότι δεν πρόκειται για αυτό που ονομάζεται ψηφιακή υπογραφή και η οποία θα είναι ενσωματωμένη στις νέες ψηφιακές ταυτότητες για όλους τους πολίτες.

Ειδικότερα, η ψηφιοποιημένη ιδιόχειρη υπογραφή τίθεται, όπως και η «φυσική», με το χέρι ή άλλο σημείο του σώματος του φυσικού προσώπου. Διαφοροποιείται, ωστόσο, ως προς την επιφάνεια που αυτή τίθεται. Δηλαδή αντί να είναι επί έγχαρτου μέσου, αυτή τίθεται επί ηλεκτρονικού και συγκεκριμένα σε ειδική επιφάνεια καταγραφής, δηλαδή tablet, με χρήση γραφίδας και με ταυτόχρονη φυσική παρουσία του υπογράφοντος στα ΚΕΠ. Το γραφικό αποτύπωμα τίθεται σε ειδική οθόνη με δυνατή την ενσωμάτωση της υπογραφής αυτής σε ηλεκτρονικό έγγραφο.

Επίσης, ειδική πρόβλεψη περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου σχετικά με την ισχύ της εκτύπωσης των εγγράφων που υπογράφονται με ψηφιοποιημένη ιδιόχειρη υπογραφή. Από τη στιγμή λοιπόν που αναγνωρίζεται η ισχύς της ψηφιοποιημένης υπογραφής, τότε και η εκτύπωση εγγράφου που υπογράφεται στα ΚΕΠ με ψηφιοποιημένη ιδιόχειρη υπογραφή θα πρέπει να γίνεται αποδεκτή́ και να διακινείται υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται και για τα αντίστοιχα έγγραφα που φέρουν «φυσική» ιδιόχειρη υπογραφή.


Newsroom

Το CNA είναι μία προσωπική δικτυακή ιδέα του Βαγγέλη Βαρνακιώτη, η οποία υλοποιήθηκε το 2000, για όσα αφορούν στην πολιτική, στην κοινωνία και στον πολιτισμό, που αυτά συμβαίνουν στην Κρήτη, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το CNA από το 2000 κάνει μεγάλη προσπάθεια για να κρατηθεί στην επιφάνεια του ενδιαφέροντος, με συνέπεια, εγκυρότητα, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, με συνεχείς αλλαγές, ανανεώσεις, διασφάλιση της «ασφαλούς» επίσκεψης, καθώς και προσθήκες νέων υπηρεσιών.-

Σχετικά άρθρα

Back to top button