Οροι χρήσης

Γενικοί

Οι γενικοί όροι, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων, σελίδων, εικόνων, σχεδιασμού, γραφικών, πολυμέσων, αποδέχονται τους αναφερόμενους «Ορους Χρήσης», οι οποίοι ισχύουν για όλες τις σελίδες που βρίσκονται στο domain «cna.gr», συμπεριλαμβανομένων και των subdomains.

Η επίσκεψη στον δικτυακό τόπο καθώς και η χρήση του περιεχομένου, πρέπει να γίνεται υπό την προϋπόθεση της αποδοχή των όρων χρήσης. Σε περίπτωση μη αποδοχής αυτών, απαγορεύεται η επίσκεψη και η χρήση του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου.

Διατηρώ το δικαίωμα αν το κρίνω σκόπιμο, να τροποποιήσω, προσθέσω ή να αφαιρέσω οποιοδήποτε όρο απροειδοποίητα. Οι αλλαγές στους όρους, δεν προϋποθέτουν την αποδοχή τους από οποιοδήποτε χρήστη, συνεργάτη ή επισκέπτη και ισχύουν από τη δημοσίευση του στην παρούσα σελίδα.

Περιεχόμενο

Το περιεχόμενο του ιστοχώρου, συμπεριλαμβανομένου του γραφικού σχεδιασμού, του πηγαίου κώδικα, των κειμένων, των φωτογραφιών και λοιπών πολυμέσων ή αρχείων αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών τους.

Αποποιούμαστε οποιουδήποτε δικαιώματος και επιτρέπουμε την χρήση κάθε υλικού το οποίο φέρει την υπογραφή μας, εκτός και αν αλλιώς αναφέρεται. Μόνες προϋποθέσεις, να μην παραποιηθεί η έννοια του περιεχομένου του γραπτού ή άλλης μορφής λόγου μας και να μην χρησιμοποιηθεί για την προώθηση οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας.

Αρθρα, σχόλια, επιστολές και γενικά υλικό το οποίο προέρχεται από χρήστες ή συνεργάτες του ιστοχώρου, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν χωρίς άδεια. Εξαίρεση αποτελούν τα αποτελέσματα των αναζητήσεων ή της αυτόματης συλλογής και παρουσίασης του περιεχομένου δικτυακών τόπων, με μόνο όρο να είναι εμφανής η πηγή.

Σχόλια

Το περιεχόμενο των σχολίων πρέπει να είναι σχετικό με το εκάστοτε άρθρο. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής κρίνει πως σε κάποιο σχόλιο ο όρος δεν τηρείται, δύναται να διαγράψει το σχόλιο.

Ο διαχειριστής υποχρεούται να διαγράφει σχόλια που παραβιάζουν το νομικό πλαίσιο περί ελευθερίας του λόγου ή τη νομοθεσία γενικότερα, από τη στιγμή που το διαπιστώσει ο ίδιος ή του κοινοποιηθεί η παραβίαση και όταν αυτό καταστεί τεχνικά δυνατό.

Την ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων φέρει αποκλειστικά o χρήστης-σχολιαστής που τα συνέγραψε και θα πρέπει να μην χρησιμοποιεί συκοφαντικές, υβριστικές, προσβλητικές, απειλητικές ή άλλες ανάλογες εκφράσεις. Απαγορεύεται ακόμα κάθε χρήση για προβολή παράνομου ρατσιστικού ή πορνογραφικού υλικού.

Ο σχολιαστής αποδέχεται πως τα σχόλια του δεν διέπονται από κανενός είδους πνευματικά δικαιώματα του ίδιου ή άλλου προσώπου και πως το περιεχόμενο των σχολίων του είναι ελεύθερο προς χρήση από τρίτους χωρίς περιορισμούς, εκτός και αν περιλαμβάνουν περιεχόμενο που καλύπτεται από πνευματικά δικαιώματα, για το οποίο πρέπει να υπάρχει επισήμανση.

Σύνδεσμοι προς άλλες σελίδες

Στον ιστοχώρο περιλαμβάνονται σύνδεσμοι – links προς άλλα ιστολόγια ή ιστοχώρους, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου τους και σε καμία περίπτωση δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενο, τον τρόπο λειτουργίας ή την τήρηση των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους, γίνεται για διευκόλυνση των χρηστών και δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε για το περιεχόμενο ή την ποιότητα των υπηρεσιών.

Για προβλήματα που πιθανόν να προκύψουν κατά την επίσκεψη – χρήση των δικτυακών τόπων παραπομπής από συνδέσμους στον ιστοχώρο μου, θα πρέπει να απευθύνεστε στους αντίστοιχους δικτυακούς χώρους.

Εγγύηση Απόδοσης

Δεν υπάρχει καμία εγγύηση για την καλή και συνεχή λειτουργία, ανταπόκριση σε επικοινωνία ή εμπλουτισμό με νέο περιεχόμενο. Μπορεί να διακοπεί οποτεδήποτε ακόμα και για μη σπουδαίο λόγο. Η απόφαση είναι αποκλειστική ευθύνη και δικαίωμα του δικαιούχου του ιστοχώρου.

Προσωπικά δεδομένα

Ο δικτυακός αυτός τόπος για τις ανάγκες των χρηστών του, όπως αποστολή newsletter, ενημερώσεων, κλπ ή κατόπιν επιλογής των επισκεπτών, μπορεί να κάνει χρήση πληροφοριών που του παρέχονται. Παράλληλα δεσμεύεται ότι δεν πρόκειται να μεταβιβάσει, κοινοποιήσει, πωλήσει ή κάνει οποιαδήποτε άλλη χρήση πέρα της ως άνω αναφερόμενης. Μέσω απλών διαδικασιών υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής των στοιχείων τους όποτε το επιθυμούν.

Αποποίηση Ευθυνών

Ο κάτοχος του δικτυακού τόπου σε καμία περίπτωση δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία ή συνεπαγόμενη ζημία ή ανακρίβεια που προέρχεται από τη χρήση της υπηρεσίας ή αδυναμία πρόσβασης και χρήσης και δεν είναι υπεύθυνος για κανέναν λόγο έμμεσο ή άμεσο που να αφορά οποιουδήποτε είδους αποζημίωση.

Back to top button