Nbaxevanis

ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες προσλήψεις στα Πανεπιστήμια Κρήτης, Πατρών και Πειραιώς

Νέες προσλήψεις για θέσεις εξωτερικών συνεργατών

BOX CAFE
BBQ Stories


DROP Cafe Palermo TECH HUB

Karnagians ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Kosa

Νέες προσλήψεις ανακοίνωσαν τα πανεπιστήμια  Πειραιώς, Πατρών και Κρήτης για θέσεις εξωτερικών συνεργατών.

Ειδικότερα, το πανεπιστήμιο Πειραιώς ανακοίνωσε προσλήψεις για τις παρακάτω θέσεις εργασίας:

“IN_AND_OUT

-To Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020), προκηρύσσει μία θέση με σύμβαση ανάθεσης έργου για το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο με τίτλο «RE SAMPLE/REal-time data monitoring for Shared, Adaptive, Multi-domain and Personalised prediction and decision making for Long-term Pulmonary care Ecosystem»(Grant Agreement 965315), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την υπογραφή της σύμβασης και με χρονική διάρκεια έως 1/7/2022.

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να υποβάλουν την πρόταση συνεργασίας τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Mechanical Solutions

-Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης έργου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο µε χρονική διάρκεια 15 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης σε ενδεχόμενη παράταση, για τις ανάγκες του έργου µε τίτλο «Οριζόντιες Λειτουργικές Δαπάνες Ιδρύματος – ΠΜΣ Επανίδρυσης» και κ.ε C.635 (202201036/14-02-2022).

• Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V)

• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

• Ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων τίτλων σπουδών και της Απόφασης έναρξης της

Διδακτορικής Διατριβής για τα Κριτήρια 1 – 4

• Ευκρινή φωτοαντίγραφα αναλυτικής βαθμολογίας ή βεβαιώσεων/πιστοποιητικών εκπαίδευσης ή βεβαιώσεων εργοδοτών ή βεβαιώσεων συμμετοχής σε έργα για το Κριτήριο 5

Οι έντυποι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί είτε αυτοπροσώπως είτε με συστημένη επιστολή (θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου) μέχρι και την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 16.00 μ.μ. στην παρακάτω διεύθυνση:

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Λεωφ. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 91, 185 33, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Ημιώροφος, πρωτόκολλο

-Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» στο πλαίσιο του Εrasmus + υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο με τίτλο «Entering the EdTech Entrepreneurship World» και με κωδικό C.648 που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του ως άνω έργου είναι από 01/01/2021 έως 31/12/2023. Μια συνοπτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου του έργου παρουσιάζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης έργου με ένα (1) φυσικά πρόσωπα-εξωτερικούς συνεργάτες (ανταποδοτική υποτροφία).

ΘΕΣΗ 1: Υπότροφου Συνεργάτη (1 ΑΤΟΜΟ, Μεταπτυχιακός φοιτητής)

Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου: Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας WP3 ως Researcher (βλ. Παράρτημα Ι).

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε ΕΔΩ

Θέσεις εργασίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης ζητά προσωπικό στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων που έχει αναλάβει. Συγκεκριμένα οι θέσεις έχουν ως εξής:

-1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υπηρεσίες ΤΠΕ στην Περιφερειακή Ανάπτυξη»

Για τη θέση αυτή ζητούνται άτομα από τις παρακάτω ειδικότητες:

-Επιστήμες Μηχανικών

-Επιστήμες Πληροφορικής

-1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Conservation & Management of Bonelli’s eagle population in east Mediterranean (Bonelli eastMed) – LIFE NAT 17/GR/000514»

Για τη θέση αυτή ζητούνται άτομα από τις παρακάτω ειδικότητες:

-Δασικές Επιστήμες

-Περιβαλλοντικές Επιστήμες

-Επιστήμες Ζωής

-1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αυτοοργανούμενες Υδρογέλες για Εγκαψυλίωση Χρωμοφόρων με Βιοιατρικές Εφαρμογές – Τ1ΕΔΚ – 01504»

Για τη θέση αυτή ζητούνται άτομα από τις παρακάτω ειδικότητες:

-Θετικές Επιστήμες

-1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Παλαιολιθική έρευνα Ιονίου (Παλ.Ερ.Ι.)»-  Διαβάστε αναλυτικά, πατώντας ΕΔΩ.

Για τη θέση αυτή ζητούνται άτομα από τις παρακάτω ειδικότητες:

-Ανθρωπιστικές Επιστήμες

-1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Προηγμένο Σύστημα πρόληψης επικίνδυνων καταστάσεων για βρέφη»

Για τη θέση αυτή ζητούνται άτομα από τις παρακάτω ειδικότητες:

-Ιατρικές Επιστήμες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όλες  τις θέσεις, πατήστε ΕΔΩ.

Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Πανεπιστήμιο ζητεί νέο προσωπικό για τις παρακάτω θέσεις:

Απόφοιτος Λυκείου 

2 άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Green public procurement for resource efficient regional growth ‐ GPP4Growth»

Επιστήμες Μηχανικών (2 θέσεις)

1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CONCORDIA: Cyber security cOmpeteNce fOr Research anD Innovation»

1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Cpsosaware»

Επιστήμες Ζωής (1 θέση)

1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Mutational landscape of lung adenocarcinoma»

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης Καθηγητή του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακολογία – Τοξοκολογία».

-ΦΕΚ Δημοσίευσης: 148/3.2.2022 τ.Γ΄, (ημερομηνία κυκλοφορίας: 3.2.2022)

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι στις 12/ 4/2022.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπείτε ΕΔΩ.


- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram


Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Σχετικά άρθρα

Back to top button