ΕΛΛΑΔΑ

Πόσα άτομα επιτρέπονται σε ΙΧ, ταξί και πλοία – Δείτε τα πρόστιμα

Εξαιρούνται από την υποχρεωτική χρήση της μάσκας οι επιβαίνοντες σε Ε.Ι.Χ. μόνο όταν πρόκειται για συζύγους και συγγενείς α’ και β’ βαθμού - Τα πρόστιμαΠαρά την άρση των περιοριστικών μέτρων με την κατάργηση της μάσκας και της νυχτερινής απαγόρευσης κυκλοφορίας (από τη Δευτέρα 28 Ιουνίου), παραμένουν ορισμένοι περιορισμοί, καθώς και το πρόστιμο των 150 ευρώ στις περιπτώσεις παραβίασης τους

Eιδικότερα, διατηρούνται οι περιορισμοί που αφορούν τις μετακινήσεις είτε με ΙΧ, είτε με ταξί είτε με τα ΜΜΜ.

mechanical adv 2021

apostolakis adv 2

Σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ, η πληρότητα στα ΚΤΕΛ και στα τρένα ανέρχεται πλέον στο 85%, ενώ στα λεωφορεία των αστικών συγκοινωνιών εξακολουθεί να διατηρείται στο 65%. Τα τουριστικά λεωφορέια ωστόσο θα μπορούν πλέον να κυκλοφορούν με μέγιστη πληρότητα 85%.

Στα επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία η πληρότητα φτάνει έως το 80% του συνολικού αριθμού επιβατών των πλοίων ή μέχρι 85% του αριθμού αυτού, εφόσον το πλοίο διαθέτει καμπίνες. Η κάλυψη των καθισμάτων αεροπορικού τύπου ανέρχεται στο 50%.

swell adv 2021

Στις καμπίνες επιβατών και πληρωμάτων δύνανται να ενδιαιτώνται μέχρι 4 άτομα, εφόσον είναι είτε σύζυγοι/συμβιούντες, συγγενείς α’ ή β’ βαθμού είτε άτομα με αναπηρία μετά του συνοδού τους, σε διαφορετική δε περίπτωση δυο 2 μεμονωμένοι επιβάτες ή μέλη πληρώματος, αντιστοίχως.

kingeight 2021a detorakis adv jul2021< bakaliko lagos

Οσον αφορά τα ιδιωτικά ΙΧ και τα ταξί, μπορούν να μεταβαίνουν επιπλέον 3 επιβάτες πλήν του οδηγού. Στα επταθέσια και εννιαθέσια οχήματα ο αριθμός αυξάνεται κατά 1 και 2 επιπλέον άτομα. Η υπέρβαση του ορίου επιβαινόντων επιτρέπεται μόνο εφόσον στο όχημα επιβαίνουν:

  • ανήλικα τέκνα, η κατ’ οίκον παραμονή των οποίων υπό την εποπτεία ενηλίκου είναι αδύνατη ή
  • άτομο που χρήζει βοήθειας από δεύτερο επιβάτη για τη μετακίνησή του

Πότε δεν είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, εξαιρούνται από την υποχρεωτική χρήσης της μάσκας οι επιβαίνοντες σε Ε.Ι.Χ. μόνο όταν πρόκειται για συζύγους/συμβιούντες και συγγενείς α’ και β’ βαθμού.

Τα πρόστιμα

Σε περίπτωση υπεράριθμων επιβατών ή επιβατών χωρίς μάσκα τότε προβλέπεται πρόστιμο ύψους 150 ευρώ στον οδηγό του οχήματος ή/και στους επιβάτες κατά περίπτωση.

Στα τρένα επιβάλλονται πρόστιμα ύψους 150 ευρώ είτε σε κάθε επιβάτη είτε στον οδηγό του οχήματος/συρμού είτε σε αμφότερους αναλόγως.

Τα πρόστιμα που προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τις παραβάσεις που θα καταγραφούν σε Σχολές Οδηγών και σε υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων για μη τήρηση υγειονομικών μέτρων περιλαμβάνουν πρόστιμο 1.000 ευρώ για την 1η παράβαση και πρόστιμο 2.000 ευρώ για την 2η παράβαση.


Back to top button