Κυριακή, 18 Απρ 21
box cafe adv2020
ΑρχικήΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕπίδομα Ομογενών | Ξεκινάει η πληρωμή Μαρτίου από τον ΟΠΕΚΑ

Επίδομα Ομογενών | Ξεκινάει η πληρωμή Μαρτίου από τον ΟΠΕΚΑ

cosmos adv 2021
al dente
drop adv2020
vasilakis
kingeight 2021a
kokolakis adv 2021 3

Η δαπάνη ύψους 250.000 ευρώ εγκρίθηκε σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εργασίας, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο ΟΠΕΚΑ για την κάλυψη της δαπάνης καταβολής της πληρωμής του Επιδόματος Ομογενών μηνός Μαρτίου 2021 και η χορήγηση τους στις 31 Μαρτίου.

Το επίδομα ομογενών το δικαιούνται οι συμπληρώσαντες το 60ο έτος της ηλικίας ή ανίκανοι για εργασία οικονομικά αδύνατοι, οι οποίοι δεν έχουν ανιόντες ή κατιόντες που θα μπορούν να τους συντηρήσουν.

mechanical adv 2021

Οι δικαιούχοι του επιδόματος είναι οι οικονομικά αδύνατοι φοιτητές και σπουδαστές ανώτατων και ανώτερων Σχολών ως και επαγγελματικών Σχολών, ομογενείς από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και από την Κίνα που ήρθαν στην Ελλάδα μετά το έτος 1944 ή γεννήθηκαν στην Ελλάδα από γονείς ομογενείς ή έχουν γεννηθεί από πατέρα ή μητέρα ομογενή ως και οι φοιτητές από τη Βόρειο Ήπειρο που κατέφυγαν στην Ελλάδα από τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο και μετά γεννήθηκαν στην Ελλάδα από τον πιο πάνω πόλεμο ή έχουν γεννηθεί από πατέρα ή μητέρα βορειοηπειρώτη υπό την προϋπόθεση ότι φοιτούν κανονικά και πετυχαίνουν στις τμηματικές εξετάσεις.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

apostolakis adv 2

1. Αίτηση του δικαιούχου που έχει συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας του ή είναι ανίκανος για εργασία και δεν έχει ανιόντες ή κατιόντες για να τον συντηρήσουν ή του νόμιμου αντιπροσώπου του (με προσκόμιση πληρεξούσιου ή εξουσιοδότησης με θεώρηση του γνησίου υπογραφής).

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 υπογεγραμμένη από τον ίδιο το δικαιούχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του. (Χορηγείται από την Υπηρεσία).

3. Αίτηση χορήγησης Πιστοποιητικού Οικονομικής Αδυναμίας.

4. Έκθεση Κοινωνικής έρευνας για την οικογενειακή και οικονομική κατάσταση του αιτούντος

5. Απόδειξη Ομογενειακής Ιδιότητας από την αρμόδια υπηρεσία που εξέδωσε τη σχετική απόφαση.

6. ΑΦΜ και ΑΜΚΑ του αιτούντα.

7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο που είναι εγγεγραμμένος.

8. Πιστοποιητικό μονίμου κατοικίας από το Δήμο.

9. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς του αιτούντα και του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου και υπευθύνου είσπραξης.

10. Φωτοαντίγραφα των Ε1,Ε2,Ε9 και πρόσφατου Εκκαθαριστικού Εφορίας του αιτούντα.

11. Φωτοαντίγραφα των Ε1,Ε2,Ε9 και πρόσφατου Εκκαθαριστικού Εφορίας των ανιόντων ή κατιόντων του αιτούντα.

12. Φωτοαντίγραφο Βιβλιαρίου Ασθενείας και Ασφαλιστική Ικανότητα.

13. Βεβαίωση ανικανότητας, για τους ανικάνους για εργασία που θα πιστοποιείται από Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας του ΚΕ.Π.Α

14. Φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού των ΕΛΤΑ με πρώτο όνομα το δικαιούχο του προνοιακού επιδόματος

15. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος εξουσιοδοτήσει συγγενικό του άτομο για την κατάθεση των δικαιολογητικών ή την είσπραξη των χρημάτων θα πρέπει να το κάνει σε υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα αναφέρει τον λόγο της εξουσιοδότησης καθώς και τα πλήρη στοιχεία του ατόμου που ορίζει ως υπεύθυνο είσπραξης.

16. Σε περίπτωση φοιτητών:

  • Βεβαίωση σπουδών της οικείας σχολής για το χρονικό διάστημα φοίτησης και ότι πετυχαίνουν στις τμηματικές εξετάσεις
  • Βεβαίωση της σχολής για σίτιση ή στέγαση ή άλλη οικονομική ενίσχυση
  • Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης
zygos gif 2020b
wind one adv
Stream+
Stream+https://www.cna.gr
Αλλάζουμε την ενημέρωση σας...
bbq stories2020
notakis adv
karnagioadv 2021
neratzoulis neo
bakaliko lagos
kera tours2019 adv
adv zuper service 2019
jooble