ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απορρίπτει ο ΟΑΕΔ τις αιτήσεις για εποχιακό επίδομα των εργαζόμενων στον Τουρισμό

Ήδη ο ΟΑΕΔ έχει απορρίψει πολλές αιτήσεις, λόγω έλλειψης βεβαίωσης εποχικότητας, κατά τα πρότυπα των προηγούμενων ετών, αφού δεν καλύπτεται το ελάχιστο ποσοστό του 25%, λόγω καθυστερημένης έναρξης της σεζόν.

Σημειώνεται ότι πολλοί εργαζόμενοι που δεν είχαν δικαίωμα επαναπρόσληψης, στην πλειοψηφία τους δεν πήραν επίδομα ούτε το Καλοκαίρι άλλα ούτε και τον Χειμώνα.

Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται η τροποποίηση του άρθρου 4 § 8 του 1545/1985 (ΦΕΚ 4 91), ώστε κατ’ εξαίρεση, ειδικά για το έτος 2020, για τους εργαζόμενους σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα καθώς και για τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων, οι οποίοι υπάγονται στην περ. β) της παρ. 2, για τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας, να αρκούν πενήντα ημέρες εργασίας στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ, προκειμένου αυτοί να λάβουν την τακτική επιδότηση ανεργίας της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985(Α’ 91) και δεν απαιτείται η χορήγηση σχετική βεβαίωσης εποχικότητας.

Stream+

Αλλάζουμε την ενημέρωση σας...
Back to top button