Εσύ και ο χρόνος τα ισόβια της ζωής, η χειραφέτηση, η εργασία (Ανοιχτή επιστολή στους Αδρανείς Νέους)

Ο χρόνος είναι μια μεγάλη παγίδα ή ένα μεγάλο άγχος ή μια τεράστια έκταση για δημιουργία, που όταν είσαι δημιουργικός δεν σου φτάνουν πολλές...

H απολίτικη καταδίκη της βίας

Πόσο ανόητη και απολίτικη μου φαίνεται η έκφραση «καταδικάζω την βία από όπου κι αν προέρχεται;». Αν δεν διακρίνουμε τις βίαιες συμπεριφορές, δεν μπορούμε...