Κρήτη

Αγιος Νικόλαος | Ψηφιακός Μετασχηματισμός και νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής στο ΕΛΜΕΠΑ

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός σε όλα τα επίπεδα αποτελεί σήμερα ίσως το μεγαλύτερο αναγκαίο καλό στα ανεπτυγμένα κράτη.

Στοχεύει στην αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία κάθε επιχείρησης αλλά και κρατικού οργανισμού με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και την ικανοποίηση των πελατών, με κύριο πλεονέκτημα την μείωση του κόστους και χρόνου εργασίας από πλευράς των επιχειρήσεων. Όπως έχει συμβεί και παλαιότερα στην οικονομία, οι επιχειρήσεις για λόγους ανταγωνιστικότητας θα αναγκαστούν να προσαρμοστούν στη  νέα ψηφιακή εποχή για να επιβιώσουν.

mechanical adv 2021

apostolakis adv 2

Η νέα έκδοση εφαρμογής κινητών από το Τμήμα ΔΕΤ

Η σύγχρονη εφαρμογή κινητού (Mobile App) που αναπτύχθηκε από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με δυνατότητα εξυπηρέτησης όλο το 24ωρο προς τους φοιτητές σε πολλές λειτουργίες που παλαιότερα γίνονταν μόνο από τη γραμματεία του Τμήματος, αποτελεί ένα παράδειγμα ψηφιακού μετασχηματισμού στα Πανεπιστήμια.


Το Τμήμα ΔΕΤ είναι από τα ελάχιστα τμήματα Πανεπιστημίων που διαθέτει σύγχρονη εφαρμογή κινητού (Mobile App) για τους φοιτητές του με πολλά πλεονεκτήματα σε σχεδιασμό αλλά και σε λειτουργίες συγκρινόμενη με τις υπάρχουσες εφαρμογές στα υπόλοιπα Πανεπιστήμια της Ελλάδας. Η εφαρμογή αυτή αναπτύχθηκε το 2020 από τον απόφοιτο του Τμήματος Στάθη Καραδημητρίου με την επίβλεψη του Κώστα Παναγιωτάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή και Προέδρου του Τμήματος με σκοπό την εξυπηρέτηση των μελών του Τμήματος πάνω σε όλες τις λειτουργίες που μπορούν να γίνουν εξ αποστάσεως και την ενημέρωση υποψήφιων φοιτητών, χωρίς κανένα κόστος για το Πανεπιστήμιο. Δημιουργήθηκε με τη σύγχρονη πλατφόρμα προγραμματισμού κινητών Android Studio που είναι και η επίσημη πλατφόρμα για προγραμματισμό σε κινητά με λειτουργικό σύστημα android και είναι δωρεάν διαθέσιμη στο play store. Στη νέα έκδοση της εφαρμογής τον Ιούλιο του 2021 χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα προγραμματισμού Kotlin αντί για Java με σημαντικά λιγότερες γραμμές κώδικα από την προηγούμενη έκδοση και την εφαρμογή να γίνεται ακόμα πιο γρήγορη αποθηκεύοντας και τοπικά πληροφορίες στη συσκευή.

kingeight 2021a
detorakis adv jul2021
bakaliko lagos

Ορισμένες ενδεικτικές  λειτουργίες της εφαρμογής είναι οι παρακάτω:

Είναι εξαιρετική σε σχεδιασμό και λειτουργικότητα και αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο σπουδών του Τμήματος σε νέες τεχνολογίες Πληροφορικής. Χαρακτηριστικό είναι πως στο Τμήμα ΔΕΤ λειτουργεί η κατεύθυνση Επιστήμη των Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορικής και οι φοιτητές διδάσκονται σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος πλήθος σχετικών μαθημάτων όπως:

  • Δομημένος Προγραμματισμός,
  • Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός,
  • Παραγωγή Ψηφιακού Περιεχομένου,
  • Τεχνολογία Λογισμικού,
  • Σχεδίαση και Ανάπτυξη Κινητών Εφαρμογών,
  • Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Εφαρμογές Διαδικτύου,
  • Ανάπτυξη Διαδικτυακών και Νεφοϋπολογιστικών Εφαρμογών κ.α.
  • Ταυτόχρονα οι άλλες 2 κατευθύνσεις του Τμήματος περιλαμβάνουν σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα με μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, επιχειρηματικότητας και μάρκετινγκ, προσαρμοσμένα στην ψηφιακή εποχή.

Ψηφιακός μετασχηματισμός στα Πανεπιστήμια 

Ένα άλλο παράδειγμα ψηφιακού μετασχηματισμού στα Πανεπιστήμια αποτέλεσε η βίαιη προσαρμογή τους στη διεξαγωγή των μαθημάτων και της εξεταστικής με εξ αποστάσεως μεθόδους λόγω της πανδημίας. Πρόκληση για όλους μας ήταν η επιτυχία των εξετάσεων οι οποίες δεν απαιτούν διαδραστικότητα, όπως απαιτεί η διεξαγωγή των μαθημάτων, ώστε να μειονεκτούν ξεκάθαρα έναντι της εξεταστικής από κοντά. Παρόλα αυτά, όπως δυστυχώς έχει συμβεί σε αρκετά πανεπιστήμια, κινδυνεύουν να αποτύχουν πλήρως σε αξιοπιστία λόγω της δυσκολίας στην εξ αποστάσεως επιτήρηση, ειδικά αν χρησιμοποιηθούν παραδοσιακές μέθοδοι με κοινά θέματα σε όλους τους φοιτητές.

Στο Τμήμα ΔΕΤ συνδυάστηκαν όλες οι μέθοδοι εξ αποστάσεως εξέτασης με υποχρεωτικές εργασίες, εξετάσεις με διαφορετικά θέματα κρίσεως ανά φοιτητή σε περιορισμένο χρόνο και προφορική εξέταση, αποδίδοντας ποσοστά επιτυχίας στα μαθήματα ανάλογα με εκείνα των εξετάσεων από κοντά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Τμήμα ΔΕΤ στην πρώτη πανελλαδικά έρευνα αξιολόγησης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είχαμε πολύ θετικά αποτελέσματα αξιολόγησης συνολικά για την εξ αποστάσεως διαδικασία. Το Τμήμα ΔΕΤ λειτούργησε αποτελεσματικά τον ψηφιακό μετασχηματισμό χωρίς να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα μετά από 3 εξάμηνα πλήρους εφαρμογής του.

Το Τμήμα ΔΕΤ επίσης πρόσφατα διακρίθηκε για το ερευνητικό του έργο με την δεύτερη θέση Πανελλαδικά στις Επιδόσεις στην Έρευνα Περιφερειακών Τμημάτων Οικονομικής Κατεύθυνσης και από το Σεπτέμβριο θα διαθέτει δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με θέμα Διοίκηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός που αποτελεί το πιο σύγχρονο αντικείμενο της Διοίκησης παγκοσμίως.

Οι πρόσφατες διακρίσεις και επιτυχίες του Τμήματος σε όλα τα επίπεδα αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα και την ελκυστικότητα του στους υποψήφιους φοιτητές, και ειδικά φέτος ουσιαστική συμβολή σε αυτό αναμένεται να έχουν και οι υποτροφίες από το πρόγραμμα “Σπουδάζω με Υποτροφία στην Κρήτη στα Τμήματα του ΕΛΜΕΠΑ”, που κατανέμει 40 υποτροφίες στα 11 Τμήματα του ΕΛΜΕΠΑ που η καθεμία μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 10.000 ευρώ για τα 4 έτη σπουδών (Εικόνα 2), από τις οποίες οι 10 αφορούν το Τμήμα ΔΕΤ.


Σχετικά άρθρα

Back to top button