Legal

Μπλόκο στη χρήση λογισμικού παρακολούθησης υπαλλήλων στο γραφείοΑπαγορεύεται η παρακολούθηση των υπαλλήλων στον χώρο εργασίας τους, όπως επίσης και η παρακολούθηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών τους μέσω λογισμικού, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενου.

Πρόκειται για απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( 69/2016), με την οποία δικαιώνεται υπάλληλος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων η οποία κατήγγειλε ότι παρακολουθείτο το γραφείο της καθώς και οι ενέργειες που γίνονταν από τον ηλεκτρονικό της υπολογιστή, χωρίς η ίδια να έχει ενημερωθεί. Επίσης τα στοιχεία που καταγράφηκαν από τον ηλεκτρονικό της υπολογιστή κοινοποιήθηκαν στον Σύλλογο Υπαλλήλων του Ταμείου.

mechanical adv 2021

apostolakis adv 2

Η υπάλληλος μάλιστα, η οποία είχε αντιληφθεί ότι οι δραστηριότητές της καταγράφονταν, ζήτησε από το Ταμείο να την ενημερώσει για τον λόγο της καταγραφής, χωρίς ωστόσο να λάβει απάντηση.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ζητήθηκαν εξηγήσεις από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο με επιστολή του διευκρίνισε ότι:

swell adv 2021

-οι υπάλληλοι που ασχολούνται με την ανάπτυξη εφαρμογής, όπως η καταγγέλλουσα, έχουν απευθείας πρόσβαση στη Βάση Δεδομένων, ωστόσο θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη βάση για συγκεκριμένους λόγους, ενώ απαγορεύεται η επεξεργασία αντικειμένων.

kingeight 2021a detorakis adv jul2021< bakaliko lagos

-ως προς τις ιστοσελίδες που επισκέπτονται οι υπάλληλοι, το Ταμείο απάντησε ότι καταγράφονται γιατί υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες «έπεσε» το δίκτυο λόγω του όγκου των δεδομένων.

Κατόπιν αυτών, το Ταμείο καταλήγει στην επιστολή του ότι δεν γίνεται καταγραφή προσωπικών δεδομένων αλλά καταγραφή των εντολών που δίνουν οι χρήστες του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Η Αρχή έκρινε ότι «απαγορεύεται η γενική, συστηματική και προληπτική συλλογή και καταχώριση των δεδομένων, χωρίς μάλιστα να έχουν ενημερωθεί για την καταγραφή οι υπάλληλοι».

Επιπλέον, «απαγορεύεται η χρήση λογισμικού παρακολούθησης στο γραφείο, σε μόνιμη βάση, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου» και σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ενημερώνονται οι υπάλληλοι ότι παρακολουθούνται οι ενέργειές τους.

Η Αρχή τοποθετήθηκε και για το γεγονός ότι ενημερώθηκε για την υπόθεση ο Σύλλογος Υπαλλήλων του Ταμείου από τον υπεύθυνο Ασφαλείας. Σύμφωνα με το σκεπτικό που διατυπώνεται στην απόφαση, «έλαβε χώρα διάδοση προσωπικών δεδοµένων εργασιακής συµπεριφοράς εργαζοµένου από τον Υπεύθυνο Ασφάλειας του Ταµείου στον Σύλλογο Υπαλλήλων του Ταµείου, ο οποίος αποτελεί τρίτο νοµικό πρόσωπο, ανεξαρτήτως αν τα µέλη του Συλλόγου τυγχάνει να είναι και υπάλληλοι του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Η οποιαδήποτε διευκρίνιση αναφορικά µε τις προσβάσεις και ενέργειες υπαλλήλων που υποπίπτουν στο πεδίο αντίληψης του Υπεύθυνου Ασφάλειας ως ελεγχόµενες, θα έπρεπε να γίνεται υπηρεσιακά και όχι µέσω του Συλλόγου Υπαλλήλων, ανεξαρτήτως αν ο Υπεύθυνος Ασφαλείας τυγχάνει στη συγκεκριµένη περίπτωση και Ταµίας του Συλλόγου».

Ένα μέλος της Αρχής είχε αντίθετη άποψη και έκρινε ότι «επειδή η ανακοίνωση των δεδοµένων έλαβε χώρα στο πλαίσιο της συνεδρίασης του διοικητικού συµβουλίου του Συλλόγου Υπαλλήλων του Ταµείου, τα µέλη του οποίου συµπίπτουν µε τους εργαζόµενους στο Ταµείο, η ανακοίνωση αυτή έλαβε χώρα στον ίδιο στενό κύκλο προσώπων τα οποία αποτελούν ταυτόχρονα τόσο µέλη του Σωµατείου όσο και υπαλλήλους του Ταµείου και περαιτέρω, µετά τις εξηγήσεις της καταγγέλλουσας, µέλους επίσης του Συλλόγου, δεν εδόθη περαιτέρω συνέχεια, αλλά το γεγονός παρέµεινε εντός του πλαισίου των παρόντων υπαλλήλων µελών του Συλλόγου κατά τη συγκεκριµένη συνεδρίαση, το οποίο µπορεί να θεωρηθεί ότι παρέµεινε ως εσωτερικό ζήτηµα του Συλλόγου στο πλαίσιο καλής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήµατος του Ταµείου. ∆ηλαδή, κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι από ουσιαστική άποψη έλαβε χώρα διάδοση δεδοµένων προς τρίτους».


Newsroom

Το CNA είναι μία προσωπική δικτυακή ιδέα του Βαγγέλη Βαρνακιώτη, η οποία υλοποιήθηκε το 2000, για όσα αφορούν στην πολιτική, στην κοινωνία και στον πολιτισμό, που αυτά συμβαίνουν στην Κρήτη, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το CNA από το 2000 κάνει μεγάλη προσπάθεια για να κρατηθεί στην επιφάνεια του ενδιαφέροντος, με συνέπεια, εγκυρότητα, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, με συνεχείς αλλαγές, ανανεώσεις, διασφάλιση της «ασφαλούς» επίσκεψης, καθώς και προσθήκες νέων υπηρεσιών.-

Σχετικά άρθρα

Back to top button