Nbaxevanis

 • Πατρότητα τέκνου

  Κατά τον Αστικό μας Κώδικα η συγγένεια του τέκνου με τη μητέρα του και τους συγγενείς της συνάγεται από τη γέννηση και μόνο. Δε συμβαίνει το ίδιο ωστόσο και με…

  Αναλυτικά...
 • Δικαίωμα λήψης άδειας φροντίδας τέκνου από τον πατέρα

  Σύμφωνα με το άρθρο 9 ΕΓΣΣΕ 1993, σε συνδυασμό με το άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 2002-2003, προβλέπεται ότι οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται για χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από τη…

  Αναλυτικά...
 • Πώς μπορείτε να απουσιάσετε από την εργασία λόγω ασθενείας

  Παρά την υποχρέωση του εργαζομένου να προσέρχεται στην εργασία του στις ημέρες και ώρες που ορίζονται από την εργασιακή σύμβασή του, αναπόφευκτα προκύπτουν συχνά λόγοι που τον αναγκάζουν να απέχει…

  Αναλυτικά...
 • Ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

  Η άνευ προηγούμενου δυσμενής οικονομική συγκυρία των τελευταίων ετών στην οποία βρίσκεται η χώρα μας έχει ως αποτέλεσμα την υπερχρέωση των φυσικών προσώπων (μη εμπόρων) και των νοικοκυριών σε τέτοιο…

  Αναλυτικά...
 • Μετοίκηση συζύγου

  Σύμφωνα με το άρθρο 1393 εδ. α ΑΚ, σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης, το δικαστήριο (ακόμα και προσωρινά, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 735 ΚΠολΔ)…

  Αναλυτικά...
 • Σύμφωνο Ελεύθερης Συμβίωσης

  Τα τελευταία χρόνια, ακόμα και οι βασικότεροι κοινωνικοί θεσμοί, όπως ο γάμος, δέχονται αλλαγές. Το 2008, με το Ν. 3719/2008, ο έλληνας νομοθέτης εισήγαγε στον Αστικό μας Κώδικα το Σύμφωνο…

  Αναλυτικά...
 • Ίση μεταχείριση γυναικών και ανδρών στην εργασία

  Ο Ν. 4097/2012, αποτελεί εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχει ως σκοπό του να εξασφαλισθεί η εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών…

  Αναλυτικά...
 • Παρένθετη μητρότητα

  Το δικαίωμα της αναπαραγωγής, ως πτυχή της ανάπτυξης της προσωπικότητας, κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος, με μόνη προϋπόθεση να μην προσβάλλονται δικαιώματα άλλων, να μην παραβιάζεται το…

  Αναλυτικά...
 • Διατροφή μετά τη λύση του γάμου

  Ένα ακόμη μείζον θέμα για τα ζευγάρια που έχουν προβεί σε δικαστικές διαδικασίες για τη λύση του γάμου είναι η χορήγηση –όπου απαιτείται- διατροφής μετά το διαζύγιο. Το νομικό πλαίσιο…

  Αναλυτικά...
 • Άμβλωση

  Κατά καιρούς το ζήτημα της άμβλωσης έχει γίνει πηγή μεγάλων αντιπαραθέσεων όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι αντιπαραθέσεις που έχουν δημιουργηθεί και δημιουργούνται καθημερινά οφείλονται…

  Αναλυτικά...
 • Σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας

  Σύμφωνα με έρευνα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας το 10% των γυναικών που εργάζονται έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης. Συχνότερα θύματα είναι οι νεοπροσλαμβανόμενες γυναίκες, οι άγαμες μητέρες και οι διαζευγμένες…

  Αναλυτικά...
 • Υιοθεσία

  Υπάρχουν δύο τρόποι για να υιοθετήσει κανείς ένα παιδί, είτε μέσω ιδρυμάτων τα οποία φιλοξενούν παιδιά προς υιοθεσία (όπως το κέντρο βρεφών “ΜΗΤΕΡΑ”, η παιδόπολη “Άγιος Ανδρέας”, το Αναρρωτήριο Πεντέλης…

  Αναλυτικά...
 • Υποχρέωση διατροφής συζύγων σε διάσταση

  Καθ’ όλη τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης, οι δύο σύζυγοι οφείλουν από κοινού -ο καθένας με τις δυνάμεις του- να συνεισφέρουν στη διατροφή και στις ανάγκες της οικογένειας. Σε περίπτωση…

  Αναλυτικά...
 • Άδειες μητρότητας

  Η χορήγηση αδειών στις εργαζόμενες  μητέρες -είτε έχουν ήδη αποκτήσει  το τέκνο τους, είτε βρίσκονται κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης  τους- γίνεται υπό συγκεκριμένες  προϋποθέσεις. Για να μπορέσει μια έγκυος…

  Αναλυτικά...
Back to top button