ΕΛΛΑΔΑ

Nόμιμη η άδεια διαμονής επενδυτών τρίτων χωρών που αποκτούν ακίνητα άνω των 250.000 ευρώ σε πλειστηριασμό

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε ομόφωνα ότι μετά  από αναγκαστικό πλειστηριασμό ακινήτου, που βρίσκεται στην Ελλάδα, και την καταβολή από υπερθεματιστή, πολίτη τρίτης χώρας, συνολικού εκπλειστηριάσματος, ελάχιστης αξίας 250.000 ευρώ, είναι δυνατή η χορήγηση σε αυτόν μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή.

Ως απαράβατοι όροι τίθενται:

caffeine adv2020b

-Η καταβολή του εκπλειστηριάσματος να έχει συντελεσθεί με έναν από τους τρόπους, που περιοριστικά αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. Β περ. 2 του ν. 4251/2014, όπως ισχύουν,

-Να έχει γίνει μεταγραφή της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης του ακινήτου στα οικεία βιβλία μεταγραφών και,

neratzoulis neo

-Ο πλειστηριασμός να μην έχει ακυρωθεί με έναν από τους προβλεπόμενους νόμιμους τρόπους.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε για το θέμα έπειτα από σχετικό ερώτημα του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Το ερώτημα ήταν:

” αν, μετά τον αναγκαστικό πλειστηριασμό ακινήτου, που βρίσκεται στην Ελλάδα, και την καταβολή από τον υπερθεματιστή, πολίτη τρίτης χώρας, του εκπλειστηριάσματος στον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο, πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση σε αυτόν άδειας διαμονής “επενδυτή” στην Ελλάδα, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 20 παράγραφος Β περίπτωση 2 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), όπως ισχύουν”. Ειδικότερα, αφορούσε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό αγροτεμάχιου 6,6 στρεμμάτων στον Δήμο Παγγαίου το οποίο εκπλειστηριάσθηκε  σε πολίτη της Αλβανίας έναντι 510.000 ευρώ.

Newsroom

Το CNA είναι μία προσωπική δικτυακή ιδέα του Βαγγέλη Βαρνακιώτη, η οποία υλοποιήθηκε το 2000, για όσα αφορούν στην πολιτική, στην κοινωνία και στον πολιτισμό, που αυτά συμβαίνουν στην Κρήτη, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το CNA από το 2000 κάνει μεγάλη προσπάθεια για να κρατηθεί στην επιφάνεια του ενδιαφέροντος, με συνέπεια, εγκυρότητα, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, με συνεχείς αλλαγές, ανανεώσεις, διασφάλιση της «ασφαλούς» επίσκεψης, καθώς και προσθήκες νέων υπηρεσιών.-

Σχετικά άρθρα

Back to top button