Παρασκευή, 7 Μαΐ 21
box cafe αδω 2021
ΑρχικήΕΛΛΑΔΑΑνάσταση στις 12 θα κάνει εκκλησία στην Εύβοια

Ανάσταση στις 12 θα κάνει εκκλησία στην Εύβοια

Η εκκλησία σε χωριό της Εύβοιας διακηρύσσει πως θα κάνει Ανάσταση στις 12 τα μεσάνυχτα, κατά παράβαση των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό και της απόφασης της Ιεράς Συνόδου

kokolakis adv 2021 3
cosmos adv 2021
al dente
drop adv2020
kingeight 2021a

Ανάσταση στις 12 τα μεσάνυχτα διακηρύσσει πως θα κάνει εκκλησία σε χωριό του Δήμου Κύμης Αλιβερίου, στην Εύβοια, κατά παράβαση των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό και της απόφασης της Ιεράς Συνόδου για τέλεση της λειτουργίας στις 21:00.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εκκλησίας του χωριού, η οποία τοιχοκολλήθηκε, η Ανάσταση θα τελεστεί στις 12 τα μεσάνυχτα και όχι στις 21:00 όπως έχει αποφασίσει η Ιερά Σύνοδος.

mechanical adv 2021

Σύμφωνα με το evima.gr πρόκειται για τον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου στους Ανδρονιάνους του Δήμου Κύμης Αλιβερίου.

apostolakis adv 2

Ωστόσο ως προς την Α­κο­λου­θί­α της Α­να­στά­σε­ως, η Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος έ­λα­βε σο­βα­ρά υ­π’ ό­ψη τους ι­σχύ­ον­τες πε­ρι­ο­ρι­σμούς της κυ­κλο­φο­ρί­ας και ε­πι­θυ­μών­τας την κα­λύ­τε­ρη ποι­μαν­τι­κή ε­ξυ­πη­ρέ­τη­ση των πι­στών, οι ο­ποί­οι δεν πρέ­πει ε­π’ ου­δε­νί να στε­ρη­θούν την συμ­με­το­χή στην χα­ρά της Α­να­στά­σε­ως, α­ποφά­σι­σε ο­μό­φω­να κά­νον­τας χρή­ση της Οι­κο­νο­μί­ας της Εκ­κλη­σί­ας, ό­πως φα­νε­ρώ­νε­ται στην πλού­σια πα­ρά­δο­σή Της, την προ­σαρ­μο­γή της ώ­ρας τε­λε­τής της Α­να­στά­σε­ως στις 9.00 μ.μ. του Με­γά­λου Σαβ­βά­του.

Η Τε­λε­τή θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στο προ­αύ­λιο των Ιε­ρών Να­ών, σύμ­φω­να με την πα­ρά­δο­ση, και θα α­κο­λου­θή­σει η Α­να­στά­σι­μη Θεί­α Λει­τουρ­γί­α εν­τός του Ι­ε­ρού Να­ού.

zygos gif 2020b
wind one adv
Stream+
Stream+https://www.cna.gr
Αλλάζουμε την ενημέρωση σας...
bbq stories2020
notakis adv
karnagioadv 2021
neratzoulis neo
bakaliko lagos
kera tours2019 adv
adv zuper service 2019
jooble