Nbaxevanis

Χαλκιαδάκης

Europlan
KOSA
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2023

Εκλογές 2023: Έτοιμα τα ψηφοδέλτια – Πώς θα μοιραστούν, η διαδικασία

DROP 2
DROP Palermo TECH HUB
ΜΗΛΟ

Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία των εκλογών 2023 που θα σημειωθούν στη χώρα μας την 21η Μαΐου, καθώς σήμερα το πρωί (17/5) ξεκίνησε η διανομή του εκλογικού υλικού των κομμάτων.

Οπως φαίνεται και στις παρακάτω εικόνες τα ψηφοδέλτια 36 κομμάτων και υποψηφίων που θα πάρουν μέρος στην εκλογική διαδικασία που θα σημειωθεί την Κυριακή (21/5), συσκευάζονται από εργαζόμενους, σε αποθήκη της Περιφέρειας Αττικής, έτσι ώστε να να παραδοθούν στα εκλογικά κέντρα των Δήμων.

NOVA

Ειδικότερα, τα ψηφοδέλτια είναι στοιβαγμένα σε ξύλινες παλέτες και συσκευασμένα σε πάκους μέσα σε διάφανο πλαστικό έτσι ώστε να διακρίνεται εύκολα, το όνομα του κάθε κόμματος ή συνδυασμού. Από εκεί οι εργαζόμενοι της Περιφέρειας Αττικής διαλέγουν έναν πάκο από τον κάθε έναν από τους 36 συνδυασμούς ή κόμματα και τον βάζουν μέσα σε έναν ειδικό σάκο. Οι σάκοι στην συνέχεια θα μεταφερθούν με φορτηγά των Δήμων στα εκλογικά κέντρα. Υπενθυμίζεται ότι ανάλογα την εκλογική περιφέρεια, μεταφέρεται και διαφορετικό εκλογικό υλικό. Για παράδειγμα στην εκλογική περιφέρεια της Α’ Αθηνών θα μεταφερθούν ψηφοδέλτια με υποψηφίους της Α’ Αθηνών κ.ο.κ.

Παράλληλα, σε κάθε εκλογικό κέντρο θα μεταφερθούν ειδικά διαχωρίσματα ψηφοφορίας, τα λεγόμενα εκλογικά παραβάν, και οι κάλπες, όπου θα τοποθετήσουμε την τελική μας ψήφο. Οπως φαίνεται στις φωτογραφίες, τα παραβάν και οι κάλπες στοιβάζονται σε φορτηγά των Δήμων, για να μεταφερθούν στην συνέχεια με ασφάλεια, στα ανάλογα εκλογικά κέντρα.

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Εκλογές 2023: Τί αναφέρει η εγκύκλιος του ΥΠΕΣ για το εκλογικό υλικό

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε το σημείο της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) που αναφέρεται στα ψηφοδέλτια, στους φακέλους, στους σάκους κλπ:

Mechanical Solutions

Ψηφοδέλτια

Τα ψηφοδέλτια είναι μόνον έντυπα, κατασκευάζονται από χαρτί χρώματος λευκού σε σχήμα ορθογώνιο, εκτυπώνονται με φροντίδα και ευθύνη των κομμάτων, των συνασπισμών κομμάτων και των μεμονωμένων υποψηφίων και πρέπει να είναι τα ίδια σε κάθε εκλογική περιφέρεια.

Τα τυπογραφικά στοιχεία των ψηφοδελτίων πρέπει να είναι μελανής απόχρωσης.

Στα κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων, των οποίων συνδυασμοί υποψηφίων ανακηρύχθηκαν στο ένα τρίτο(1/3)τουλάχιστον των εκλογικών περιφερειών της Χώρας, χορηγείται το χαρτί εκτύπωσης των ψηφοδελτίων από το Υπουργείο Εσωτερικών(άρθρο70του π.δ.26/2012).

Αναφορικά με τις περαιτέρω λεπτομέρειες και το περιεχόμενο των ψηφοδελτίων, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο72του π.δ.26/2012.Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις διαστάσεις τους, καθορίζονται με την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών υπ’αρ.35421/25.04.2023(Β’2761) .

Τα λευκά ψηφοδέλτια, ίδιου σχήματος και διαστάσεων, αποστέλλονται από το Υπουργείο Εσωτερικών στους οικείους αντιπεριφερειάρχες, οι οποίοι φροντίζουν για την παράδοσή τους στις εφορευτικές επιτροπές.

Σε περίπτωση έλλειψης έντυπων ψηφοδελτίων, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν λευκά ψηφοδέλτια της ίδιας απόχρωσης με τα έντυπα ψηφοδέλτια, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο74του π.δ.26/2012.

Διευκρινίζεται ότι τα λευκά ψηφοδέλτια χρησιμοποιούνται από την εφορευτική επιτροπή, μόνον όταν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας διαπιστωθεί έλλειψη εντύπων ψηφοδελτίων καθώς και όταν καθυστερήσει ο ανεφοδιασμός με έντυπα, και όχι κατά την περίπτωση που ένα ή περισσότερα πολιτικά κόμματα δεν αποστείλουν καθόλου τον αναγκαίο αριθμό εντύπων ψηφοδελτίων στον οικείο αντιπεριφερειάρχη, παρά το γεγονός ότι παρέλαβαν την ποσότητα χαρτιού που χορηγεί το Υπουργείο.

Εφόσον χρησιμοποιηθεί λευκό ψηφοδέλτιο, αυτό συμπληρώνεται από τον ίδιο τον εκλογέα ως προς την αναγραφή του ονόματος του συνδυασμού της επιλογής του. Τυχόν συμπλήρωση αυτού(ως προς τον συνδυασμό)από την εφορευτική επιτροπή, συνιστά παραβίαση των οικείων διατάξεων της εκλογικής νομοθεσίας.

Τα κόμματα, οι συνασπισμοί κομμάτων, οι συνδυασμοί ανεξαρτήτων και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι για τις βουλευτικές εκλογές, παραδίδουν στους αντιπεριφερειάρχες της περιφερειακής ενότητας της έδρας κάθε νομού, επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή το αργότερο έως τις12Μαΐου2023.Στη συνέχεια, οι οικείοι αντιπεριφερειάρχες οφείλουν να εφοδιάσουν τις εφορευτικές επιτροπές, με αριθμό ψηφοδελτίων που να υπερβαίνει κατά10%τουλάχιστον τον αριθμό των εγγεγραμμένων, σε κάθε εκλογικό τμήμα, εκλογέων (άρθρο71παρ.2του π.δ. 26/2012).

Στο σημείο αυτό, τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη πιστής τήρησης των διατάξεων της εκλογικής νομοθεσίας, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν έλλειψη ψηφοδελτίων στα εκλογικά τμήματα κατά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Επειδή, όμως, το χρονικό διάστημα της προεκλογικής περιόδου είναι περιορισμένο και οι προθεσμίες ιδιαίτερα πιεστικές, οι αντιπεριφερειάρχες της περιφερειακής ενότητας της έδρας κάθε νομού, είναι σκόπιμο να επιδεικνύουν ανοχή και να παραλαμβάνουν ακόμη και μέσα σε ένα εύλογο, από τη λήξη των ανωτέρω προθεσμιών, χρονικό διάστημα, τα αποστελλόμενα έντυπα ψηφοδέλτια, αρκεί να μην επηρεάζεται ουσιωδώς η προετοιμασία της σχετικής εκλογικής διαδικασίας.

Εκλογικοί φάκελοι

Οι φάκελοι στους οποίους εσωκλείονται τα ψηφοδέλτια κατασκευάζονται ομοιόμορφα από αδιαφανές χαρτί λευκής απόχρωσης, με φροντίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και διατίθενται σε ολόκληρη την Επικράτεια. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις διαστάσεις και τα άλλα γνωρίσματά τους, καθορίζονται με την ως άνω απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών υπ’αρ.35421/25.04.2023(Β’ 2761).

Το Υπουργείο Εσωτερικών φροντίζει για την αποστολή των εκλογικών φακέλων στους οικείους αντιπεριφερειάρχες, οι οποίοι οφείλουν να παραδώσουν τους φακέλους στις δημοτικές αρχές και οι οποίες με τη σειρά τους εφοδιάζουν τις εφορευτικές επιτροπές όλων των εκλογικών τμημάτων(άρθρο75του π.δ. 26/2012).

Εκλογικοί σάκοι

Οι εκλογικοί σάκοι μέσα στους οποίους τοποθετείται όλο το εκλογικό υλικό, μετά το τέλος της ψηφοφορίας, παρέχονται από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Οι σάκοι που θα χρησιμοποιηθούν στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 2ης Μαΐου2023, φέρουν τυπωμένη στη μία εξωτερική πλευρά τους, με κεφαλαία γράμματα μαύρης απόχρωσης και σε παράλληλες σειρές.

Κάλπες

Οι κάλπες κατασκευάζονται, σύμφωνα με την παρ.3του άρθρου57του π.δ. 26/2012, με μέριμνα του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο φροντίζει για τον εφοδιασμό όλων των εκλογικών τμημάτων της Χώρας με αυτές.

Ειδικά διαχωρίσματα ψηφοφορίας(παραβάν)

Για τη διασφάλιση της μυστικότητας της ψηφοφορίας, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει εφοδιάσει όλα τα καταστήματα ψηφοφορίας της Χώρας με ομοιόμορφα ειδικά διαχωρίσματα(παραβάν),που κατασκευάζονται από μεταλλικό λυόμενο σκελετό και καλύπτονται με ύφασμα μπλε χρώματος. Τα παραβάν τοποθετούνται στην αίθουσα ψηφοφορίας, όπου οι εκλογείς αποσύρονται, προκειμένου να συμπληρώσουν και να τοποθετήσουν στον εκλογικό φάκελο το ψηφοδέλτιο της προτίμησής τους.

Επισημαίνεται ότι σε όσα εκλογικά τμήματα (κυρίως σε αστικά κέντρα) κριθεί αναγκαίο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και δεύτερο παραβάν, προκειμένου να διευκολυνθεί και να επισπευστεί η ψηφοφορία.


- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram


Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Πηγή
iefimerida.gr

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο