Nbaxevanis

Europlan
KOSA
ΕΚΛΟΓΕΣ 2014

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ: Οι εισηγήσεις για το φυσικό περιβάλλον και τη διαχείριση απορριμμάτων

ΜΗΛΟ
DROP Palermo TECH HUB
ZYGOS

Συνεχίζουμε ως  Πρωτοβουλία Δημοτών Δήμου Αγίου Νικολάου  τη δημοσίευση των εισηγήσεων  για την ανοιχτή εκδήλωση της Τετάρτης 19/2 στο REX, όπου θα γίνει η πρώτη συζήτηση και θα αποφασιστούν οι βασικοί άξονες των θέσεων της παράταξης.

NOVA

Σήμερα δημοσιεύουμε τις εισηγήσεις για το φυσικό περιβάλλον και τη διαχείριση απορριμμάτων

Φυσικό περιβάλλον

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

1. Οικότοποι – προστασία & ανάδειξη τους

Στον Δήμο Αγίου Νικολάου υπάρχει σημαντικός αριθμός οικοτόπων πολλοί εκ των οποίων αποτελούν και προστατευόμενες περιοχές. Από το Καθαρό στο Αζιλακόδασος και από τις Αλυκές Ελούντας έως το Καλό Χωριό, οι οικότοποι που συναντά κανείς, είναι από τα κυριότερα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Τα τελευταία χρόνια η προστασία όλων των παραπάνω τίθεται εν αμφιβόλω υπό την πίεση κερδοσκοπικών συμφερόντων που σε συνεργασία με τις «μνημονιακές» επιταγές και την βοήθεια των κυβερνητικών εκφραστών τους αποτελούν νέες επενδυτικές επιλογές σε πολλαπλές κατευθύνσεις (εγκατάσταση ΒΑΠΕ, λιμενικά έργα, εγκατάσταση ξενοδοχειακών μονάδων σε περιοχές προστασίας κ.ά.).

Mechanical Solutions

Αντιλαμβανόμαστε τα οικοσυστήματα σαν ένα από τα  πολυτιμότερα στοιχεία της φυσιογνωμίας του τόπου μας η προστασία των οποίων κρίνεται επιβεβλημένη. Η προστασία και ανάδειξή τους μπορεί να αποτελέσει ακόμα έναν πόλο έλξης στην προσπάθεια για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως ο οικοτουρισμός

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, αναγκαία είναι :

η ανάληψη πρωτοβουλιών προστασίας και ανάδειξης των οικοσυστημάτων

η συστηματική παρακολούθηση της κατάστασης τους

η εκπόνηση διαχειριστικών μελετών από επιστημονικούς-πανεπιστημιακούς φορείς 

η δημιουργία ήπιων τουριστικών υποδομών (μονοπάτια, παρατηρητήρια, καταφύγια)

η ένταξη των οικοσυστημάτων σε καθεστώτα και δίκτυα προστασίας και ανάδειξης 

η αποφασιστική παρέμβαση σε περιπτώσεις υποβάθμισής τους από κερδοσκοπικά συμφέροντα ακόμα και αν αυτά καλύπτονται νομικά. 

2. Αστικό Πράσινο & Δημόσιοι ελεύθεροι χώροι

Σημαντική ενότητα για το φυσικό & πολιτιστικό περιβάλλον του Δήμου μας είναι επίσης η δημιουργία αλλά και διατήρηση ελεύθερων χώρων πρασίνου & χώρων συνεύρεσης πολιτών μέσα στο αστικό περιβάλλον. Η συνεχής αύξηση της δόμησης και επέκτασης των πόλεων επιβάλει την αναγκαιότητα δημιουργίας χώρων όπου θα κυριαρχεί το πράσινο και θα προσφέρει σε όλους επαφή με την φύση αλλά και δωρεάν αναψυχή. 

Δυστυχώς έως σήμερα υπάρχει η τάση για υποβάθμιση και ουσιαστικά για αλλαγή χρήσης των χώρων αυτών, αφού δεν υπήρξε η ανάλογη διαχείριση με στόχο τις ανάγκες του δημότη και κάθε πρόταση αξιοποίησης ήταν κυρίως με γνώμονα το κέρδος. 

Προτείνουμε λοιπόν να:

αξιοποιηθούν και να αναδειχθούν προς όφελος των κατοίκων με την δημιουργία διαδρομών, παιδικών πολυχώρων, χώρων ξεκούρασης όπου κάθε πολίτης θα έχει την δυνατότητα να απολαύσει τη φύση

διαμορφωθούν αμφιθέατρα που θα λειτουργούν για πολιτιστικούς σκοπούς ανάλογα πάντα με την δυνατότητα κάθε χώρου.

Η υλοποίησή μπορεί να γίνει με

ήπιες παρεμβάσεις και χωρίς δαπανηρές κατασκευές μεγάλης κλίμακας

σωστή κυκλοφοριακή μελέτη που προβλέπει περιφερειακά πάρκινγκ και οι δημόσιες υπηρεσίες να βρίσκονται περιμετρικά της πόλης

διατήρηση των χώρων αυτών με σύγκρουση στο ξεπούλημα που επιβάλλεται

συνεχή προσπάθεια βιώσιμης αξιοποίησης των χώρων αυτών με την συμμετοχή και συναίνεση των πολιτών.

3. Προστασία Ζώων 

Δείγμα κάθε πολιτισμού είναι και το πως φερόμαστε σε κάθε ζωντανό οργανισμό. Εκτός από τα δέντρα και τα φυτά σημασία έχει και η αντιμετώπιση των ζώων αλλά και η διαχείριση τους, ειδικά όταν αναφερόμαστε σε αδέσποτα. Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες σε περιπτώσεις δηλητηριάσεων ζώων, κακοποίησης, και θέασης νεκρών ζώων στους δρόμους. Όλα αυτά εκτός από τα άμεσα προβλήματα που δημιουργούν, έμμεσα επηρεάζουν την εικόνα του τόπου μας προς τα έξω και ιδιαίτερα προς χώρες με ανεπτυγμένο σεβασμό προς τα ζώα και από τις οποίες φιλοδοξούμε να έχουμε εισροή επισκεπτών κατά την τουριστική περίοδο. Σημασία όμως δεν έχει τόσο τι προβάλλεται στο εξωτερικό αλλά πως μπορούμε να δώσουμε λύση σε ένα πρόβλημα που είναι ντροπή  για κάθε πολιτισμένη κοινωνία αλλά αποτελεί και υγειονομικό κίνδυνο.

Η Πρωτοβουλία Δημοτών επιδιώκει να αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις όπως:

Εκπαίδευση – Επιμόρφωση – Προαγωγή φιλοζωίας

Πρόγραμμα στειρώσεων των αδέσποτων ζώων

Περισυλλογή των αδέσποτων ζώων 

Συνεργασία του Δήμου με τοπικά φιλοζωικά σωματεία για την προώθηση των ζώων για υιοθεσία σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Ίδρυση καταφυγίου ζώων

Εφαρμογή του Ν. 4039/2012 για την επίβλεψη (π.χ. αστυνόμευση για έλεγχο παρουσίας “βαρελόσκυλων”) και την αυστηρή τήρηση του ν. 4039/2012. Διάθεση (σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο), των ποσών που εισπράττονται από τα νόμιμα πρόστιμα, αποκλειστικά για τη βελτίωση του δημοτικού καταφυγίου και κτηνιατρικής κλινικής και για την αντιμετώπιση των δαπανών που προκύπτουν από την εφαρμογή του νόμου αυτού.

Πρόγραμμα διαχείρισης νεκρών ζώων με την υγειονομική ταφή όλων των νεκρών ζώων σε χώρους που πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές ή της αποτέφρωση των πτωμάτων.

Για την υλοποίηση αυτών μπορεί να υπάρξει συνεργασία κτηνιάτρων της περιοχής και εθελοντών και συλλόγων προστασίας των ζώων. Πολλοί από τους συλλόγους αυτούς ήδη προσφέρουν μεγάλο έργο στον δήμο μας που όμως δεν στηρίζεται και δεν ενισχύεται. Σας Πρωτοβουλία Δημοτών συμπρορευόμαστε με τους συλλόγους αυτούς ώστε να να λυθεί το θέμα συλλογικά.

Διαχείριση απορριμμάτων 

Τα τελευταία χρόνια ένα από τα προβλήματα που ταλανίζει τις τοπικές κοινωνίες τόσο του Δήμου μας όσο και ολόκληρης της Κρήτης είναι το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Από πλευράς κεντρικού κράτους υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, την επιβολή προστίμων που επιβαρύνουν τις τοπικές κοινωνίες από την ΕΕ, αλλά και την δημιουργία αντιθέσεων μεταξύ γειτονικών τοπικών κοινωνιών που τίποτα δεν έχουν να χωρίσουν μεταξύ τους.

Δεν μπορούμε επίσης παρά να αναφερθούμε στην καθοριστική παρέμβαση και συμβολή του δικτύου ΟΙΚΟΚΡΗΤΗ καθώς και άλλων οικολογικών φορέων και οργανώσεων του νησιού στην επικράτηση της «πράσινης» πρότασης διαχείρισης των απορριμμάτων, που ανέτρεψε τον σχεδιασμό για διαχείριση με λειτουργία εργοστασίου καύσης, μιας λύσης ξεπερασμένης με πολλά μειονεκτήματα για το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες. Η πρόταση που στα βασικά της σημεία έχει πλέον υιοθετηθεί από την Περιφέρεια Κρήτης συνοψίζεται στα εξής δέκα σημεία:

Πρόληψη- Μείωση του όγκου,

Επαναχρησιμοποίηση,

Οικιακή κομποστοποίηση,

Δημιουργία μονάδων κομποστοποίησης,

Διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή με 4 κάδους,

Βελτιστοποίηση, επέκταση της εναλλακτικής διαχείρισης (συσκευασίες, ελαστικά, φάρμακα, ογκώδη κλπ.),

Δημιουργία διαδημοτικών κέντρων ανακύκλωσης,

Συστηματική ευαισθητοποίηση και ενημέρωση,

Κλείσιμο και ουσιαστική αποκατάσταση όλων των χωματερών και φυσικά

Όχι στην καύση των απορριμμάτων.

Αναγκαία λοιπόν είναι 

η πίεση προς την περιφέρεια για την ταχύτερη υλοποίηση του σχεδιασμού

η δημιουργία κλίματος στήριξής του στην κοινωνία.

μικρή και μεσαία κλίμακα διαδημοτικής επεξεργασίας που είναι πιο ευέλικτη, πιο οικονομική και πιο οικολογική λογω μειωμένων μεταφορών

εξασφάλιση ότι η υλοποίηση του σχεδιασμού θα γίνει με την μικρότερη δυνατή οικονομική επιβάρυνση προς τους πολίτες καθώς και χωρίς να περιλαμβάνεται σε ιδιωτικά επενδυτικά πλάνα, που αναπόφευκτα μακροπρόθεσμα θα αυξήσουν το κόστος προς του πολίτες.  


- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram


Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Σχετικά άρθρα

Back to top button