Nbaxevanis

Χαλκιαδάκης

Europlan
KOSA
ΕΚΛΟΓΕΣ 2014

Ηράκλειο: νέα δημοτική παράταξη από τον χώρο της οικολογίας

DROP 2 DROP 2
DROP Palermo TECH HUB
ΜΗΛΟ

Στη δημοσιότητα δόθηκε η Διακήρυξη της νεοσύστατης δημοτικής ομάδας «Ηράκλειο, Οικολογία, Αλληλεγγύη», μια Κίνηση ενεργών πολιτών για ένα Ηράκλειο της Οικολογίας και της Αλληλεγγύης, όπως δηλώνουν τα μέλη της.

NOVA

Το λογότυπο της παράταξης βλέπετε στην φωτογραφία, ενώ ολόκληρο το κείμενο της Διακήρυξης έχει ως εξής:

Είμαστε ενεργοί κοινωνικά και πολιτικά πολίτες διατεθειμένοι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας σε μια δημοτική κίνηση χωρίς δεσμεύσεις από κόμματα και κάθε είδους συμφέροντα. Μοναδική μας δέσμευση είναι η προσήλωσή μας στις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της δικαιοσύνης και της περιβαλλοντικής ηθικής, στους θεσμούς, στην κοινωνία και στην καθημερινή μας ζωή. Για μια κίνηση ανεξάρτητη, βασισμένη στη συλλογικότητα και στην ισοτιμία, χωρίς ηγεμονισμούς, με σεβασμό στη διαφορετική προσέγγιση και με συναινετικές και αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Απευθυνόμαστε στους πολίτες του δήμου Ηρακλείου:

που είναι ευαίσθητοι και δραστήριοι σε ζητήματα κοινωνίας, περιβάλλοντος και πολιτισμού και θέλουν να προσφέρουν στη λύση των τοπικών προβλημάτων,

Mechanical Solutions

που στο παρελθόν στήριξαν τη σημερινή δημοτική αρχή και συχνά αισθάνθηκαν απογοητευμένοι από το ήθος της διαχείρισης, την αδιαφάνεια, τον συγκεντρωτισμό, το νεποτισμό, τη διαπλοκή, την ανικανότητα και την απουσία οράματος,

που στήριξαν παρατάξεις της αντιπολίτευσης και αναγνωρίζουν τις δικές τους ευθύνες για την υποβάθμιση της πόλης και της πολιτικής,

που μέσα στην πολύπλευρη κρίση και στη φτώχεια, μέσα στη γενικευμένη απαξίωση θεσμών και αξιών, διαθέτουν ακόμα αντισώματα στην ηττοπάθεια και την αδιαφορία.

Οραματιζόμαστε ένα δήμο που θα εγγυάται:

τη νομιμότητα (και όχι τη νομιμοφάνεια) στη λειτουργία των θεσμών, στη λήψη και την υλοποίηση των αποφάσεων,

τη διαφάνεια στη διαχείριση των οικονομικών και των έργων,

τη δημοκρατία και τη συμμετοχική διαδικασία στο σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και

την υλοποίηση των έργων και των δράσεων που έχει ανάγκη ο τόπος,

Οραματιζόμαστε ένα δήμο που θα εφαρμόσει πολιτικές για την εξασφάλιση σε όλους τους κατοίκους το δικαίωμα:

σε ένα υγιεινό, καθαρό, ελεύθερο και ασφαλές φυσικό και αστικό περιβάλλον,

στην υγεία, στη βιώσιμη μετακίνηση, στην προσβασιμότητα

στην απασχόληση, στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην ευημερία,

στον πολιτισμό, στον αθλητισμό και στον ελεύθερο χρόνο

Οραματιζόμαστε μια τοπική αυτοδιοίκηση:

Που θα αποκεντρώνει σε τοπικό επίπεδο το σύνολο των αρμοδιοτήτων, που μπορούν να ασκηθούν καλύτερα από τους δήμους, σε όφελος του πολίτη. Για δήμους που θα είναι κέντρα εξουσίας των πολιτών.

Με αιρετούς που θα εκλέγονται σε όλες τις βαθμίδες με απλή αναλογική, ώστε να εκπροσωπούνται όλα τα ενεργά πολιτικά ρεύματα και τάσεις, που έχουν έκφραση στις τοπικές κοινωνίες.

Χωρίς δημαρχοκεντρικό σύστημα που δημιουργεί φαινόμενα αυταρχικής εξουσίας αλλά με κατανομή αρμοδιοτήτων και εξουσιών στο δημοτικό συμβούλιο, τα όργανα και τις επιτροπές που το εκφράζουν.

Με πραγματική οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια όπως την ορίζει το Σύνταγμα, με σταθερό ποσοστό από τα άμεσα φορολογικά έσοδα να παραμένει στον τόπο που εισπράχθηκε. Με αναδιανομή με κριτήρια κοινωνικής συνοχής, περιφερειακής ισορροπίας και προώθησης της βιωσιμότητας σε τοπικό επίπεδο. «Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης οι οποίοι έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Το Κράτος ασκεί εποπτεία που συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας και δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους. Κάθε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων προς την τοπική αυτοδιοίκηση συνεπάγεται και τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων» (άρθρο 102 του Συντάγματος της Ελλάδας.

Που θα είναι η κοιτίδα της δημοκρατίας αναδιαρθρώνοντας τη δομή της ώστε να προωθεί τις συμμετοχικές διαδικασίες, την υπευθυνότητα, την αξιολόγηση, τη διαφάνεια, τον έλεγχο, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό.

Που θα είναι φορέας ενεργοποίησης των πολιτών, υποστηρικτής και σύμμαχός τους στην ανάδειξη και επίλυση των τοπικών προβλημάτων, φορέας κοινωνικής πολιτικής για τους κοινωνικά αδύναμους.

Που δε θα περιορίζεται στη διαχείριση των «αρμοδιοτήτων» που της μεταφέρονται καθιστώντας την το «μακρύ χέρι» της εκάστοτε κυβέρνησης και αναπαράγοντας τις εξαρτήσεις της πολιτικής διαπλοκής και ζητιανιάς.

Που όταν χρειάζεται θα συγκρούεται με την κεντρική εξουσία, αρνούμενη να εφαρμόσει άδικα και ειδεχθή μέτρα σε βάρος των δημοτών όπως αυτά που δικαιολογούνται ως εφαρμογή των μνημονιακών υποχρεώσεων.

Διεκδικούμε τη συμμετοχή μας στη διακυβέρνηση του δήμου:

Για να αποκτήσει περιεχόμενο και ποιότητα η τοπική αυτοδιοίκηση και να δράσει αποτελεσματικά στην κατεύθυνση της λύσης των μεγάλων και χρόνιων προβλημάτων του τόπου μας.

Για να τον κάνουμε χώρο δοκιμασίας και εφαρμογής της δημιουργικής φαντασίας των ενεργών πολιτών, των νέων πρωτοπόρων ιδεών, των νέων μορφών λαϊκής συμμετοχής και παρέμβασης.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, οραματιζόμαστε ένα δήμο που θα εγγυάται:

Την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών που προσφέρει προς τους δημότες με τη ριζική αναδιάρθρωση και βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών του.

Την αντίσταση στη διάβρωση της τοπικής εξουσίας από ιδιωτικά κερδοσκοπικά συμφέροντα και τη διαφάνεια στις οικονομικές λειτουργίες του δήμου

Την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και των ελεύθερων χώρων από τα μικρά και τα μεγάλα συμφέροντα.

Τη διασφάλιση ότι η διαχείριση του νερού και γενικά των δημόσιων αγαθών θα παραμείνει στα χέρια του δήμου, προς όφελος των δημοτών, μακριά από κάθε σκέψη για ιδιωτικοποίηση.

Την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών στη διαχείριση των απορριμμάτων με τη διαρκή ενημέρωση και ενεργοποίηση των πολιτών, με διαχωρισμό στην πηγή, ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση και κομποστοποίηση.

Τη βιώσιμη διαχείριση των πολύτιμων φυσικών πόρων όπως το νερό, με δραστική αντιμετώπιση των διαρροών και των κλοπών στα δίκτυα, με την εξασφάλιση επαρκούς και καθαρού νερού στους δημότες, με την εφαρμογή πρακτικών εξοικονόμησης.

Την προστασία της υπαίθρου και των οικείων οικοσυστημάτων από τη διαρκή εξάπλωση του οικιστικού ιστού, με την ολοκλήρωση και εφαρμογή των σχεδίων πόλης και ενός βιώσιμου ρυθμιστικού σχεδίου που να αφορά την πόλη, με τον έλεγχο και την εφαρμογή των νόμων.

Την ανάπτυξη της προσωπικότητας των δημοτών διαμορφώνοντας ένα οικιστικό περιβάλλον που να ευνοεί την κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου.

Τη διαμόρφωση μιας πολιτικής για τον πολιτισμό που θα στηρίζει και θα κινητοποιεί όλες τις δημιουργικές και πνευματικές δυνάμεις του τόπου μας, θα χρησιμοποιεί όλα τα μέσα και τις υποδομές που διαθέτει η πόλη, θα αξιοποιεί την πολιτιστική μας κληρονομιά αλλά και θα διευρύνει τους ορίζοντές μας, θα έχει διάρκεια όλο το έτος και θα απευθύνεται σ’ ολόκληρη την κοινωνία.

Την δραστική αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος με στήριξη των μέσων μαζικής μετακίνησης και του ποδηλάτου, με ρυθμίσεις για την προστασία των πεζών και των ΑμΕΑ, με την δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων σε συγκοινωνιακούς κόμβους εκτός κέντρου.

Την προάσπιση της υγείας και της ασφάλειας των πολιτών από κάθε είδους κινδύνους, οχλήσεις και απειλές από ανεξέλεγκτη παραβατική συμπεριφορά ή οργανωμένη ή ιδιοτελή σκοπιμότητα (ασφάλεια τροφίμων & φαρμάκων, ηχορύπανση, ακτινοβολίες, χημική ρύπανση, υποβάθμιση κοινών αγαθών και πόρων).

Την ανάπτυξη, βελτίωση και λειτουργία ενός δικτύου κοινωνικών υποδομών για την εξυπηρέτηση των κατοίκων του όπως βρεφονηπιακοί σταθμοί, παιδικές χαρές, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, ΚΑΠΗ, προγράμματα βοήθειας στο σπίτι, δομές συμβουλευτικής υποστήριξης και υποβοήθησης κοινωνικής ενσωμάτωσης ατόμων με αναπηρίες, μονογονεϊκών οικογενειών, νέων και ανέργων ανδρών και γυναικών και ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής, προστατεύοντας τους κατοίκους από ακραίες συνθήκες φτώχειας, δημιουργώντας δομές κοινωνικής κατοικίας στέγασης και φιλοξενίας με την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, στηρίζοντας κέντρα σίτισης, συλλογικές κουζίνες, κοινοτικούς κήπους, ενισχύοντας τις μορφές κοινωνικής οικονομίας που αναπτύσσονται, προστατεύοντας την κοινωνία από εστίες ξενοφοβίας και ρατσισμού, ενισχύοντας τα τοπικά κοινωνικά κινήματα, στο πλαίσιο μιας ανοιχτής τοπικής δημοκρατίας.

Τη συμμετοχή του πολίτη στη λήψη των αποφάσεων που τον αφορούν με την ουσιαστική λειτουργία θεσμών όπως ο συμμετοχικός προϋπολογισμός, τα συνοικιακά και τοπικά συμβούλια, τις λαϊκές συνελεύσεις, εξασφαλίζοντας σε όλους τους πολίτες την πρόσβαση στην έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση, ώστε να γίνεται δυνατή η συμμετοχή τους με ίσους όρους.

Την εγκατάσταση δεσμών και συνεργασίας της δημοτικής αρχής με τα εκπαιδευτικά, επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα και με κάθε μορφής συλλογικότητες κοινωνικού, οικολογικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.

Την ουσιαστική λειτουργία του θεσμού του «συνήγορου του δημότη» που θα είναι ανεξάρτητος, θα πλαισιώνεται από νομικούς επιστήμονες και κοινωνικούς εταίρους και θα βοηθά τους δημότες στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, που πιθανόν καταπατούνται από το δήμο.

Πολίτη του Ηρακλείου,

Αν βάζεις το συμφέρον της πόλης πάνω από τα ιδιοτελή συμφέροντα, αν δεν περιμένεις να επωφεληθείς από τη διαφθορά της εξουσίας.

Αν ζητάς καλύτερες δημόσιες συγκοινωνίες, λύση στο κυκλοφοριακό και προσβασιμότητα και όχι μια πόλη αφιερωμένη στο αυτοκίνητο.

Αν ζητάς περισσότερο πράσινο, ελευθέρους χώρους και πολιτισμό και όχι περισσότερο τσιμέντο και τραπεζοκαθίσματα, καθαρή πόλη και όχι σκουπίδια και μπάζα παντού.

Αν ζητάς το αυτονόητο, να ζήσεις ανθρωπινά και ξέρεις πως είναι δικαίωμά σου και στο καταπάτησαν.

Γίνε μέρος αυτής της πρωτοβουλίας για να πάρουν οι πολίτες στα χέρια τους την πόλη, για να δυναμώσει η προοπτική να γίνει το Ηράκλειο ένας δήμος της οικολογίας και της αλληλεγγύης.

Candia


- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram


Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο