Nbaxevanis

Europlan
KOSA
ΕΚΛΟΓΕΣ 2014

Η διακήρυξη του συνδυασμού «Δικαίωμα στην πόλη»

DROP 2
DROP Palermo TECH HUB
ΜΗΛΟ

Σκοπός μας είναι να ενεργοποιήσουμε τους πολίτες και κατοίκους του Δήμου Αγίου Νικολάου ώστε να δημιουργηθεί μια ομάδα συμπολιτών που θα διέπεται από συλλογικότητα και θα είναι απαγκιστρωμένη από τον ασφυκτικό κομματισμό του παρελθόντος.

NOVA

Με διαφορετικές αφετηρίες και απόψεις αλλά με κοινό όραμα και στόχο να πετύχουμε την επανεκκίνηση του Δήμου μας μέσα από την επαναλειτουργία της κοινωνίας, την ενεργοποίηση των πολιτών και τη δίκαιη διοίκηση.

Προτεραιότητες μας είναι:

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

•Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των μόνιμων κατοίκων, αλλά και των παρεπιδημούντων, μέσω της ορθολογικής διαχείρισης, αναβάθμισης και αξιοποίησης του δημόσιου χώρου, της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, της απόλυτης διαφάνειας και σύγχρονης οργάνωσης του Δήμου, με την πλήρη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

•Η προστασία και η ανάδειξη του πλούσιου φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος, μέσω της ενίσχυσης του αστικού πρασίνου και κυρίως της συντήρησης του.

Mechanical Solutions

Η αξιοποίηση και προστασία του αστικού και κτιριακού δυναμικού του Δήμου καθώς και η αναζωογόνηση, η αισθητική και ποιοτική αναβάθμιση των οικισμών και της παράκτιας ζώνης.

•Η ανασυγκρότηση και διατήρηση της φυσιογνωμίας του τόπου μέσω της ανάδειξης των πλεονεκτημάτων και των ισχυρών χαρακτηριστικών κάθε περιοχής, στο σύγχρονο διαμορφωμένο τοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.

•Η χωρική σύγκλιση και ανασυγκρότηση του Καλλικρατικού Δήμου Αγίου Νικολάου μέσω της ανασύστασης και επαναλειτουργίας του κοινωνικού ιστού των οικισμών και των αστικών δομών, της πολιτιστικής διαχείρισης και της ενθάρρυνσης νέων πρωτοβουλιών με άξονα την ανάπτυξη του τόπου.

•Η σωστή διαχείριση των υφιστάμενων – και η διεκδίκηση των αναλογούντων – οικονομικών πόρων, καθώς και η αναζήτηση νέων από κάθε πηγή, εθνική ή ευρωπαϊκή.

•Η στήριξη των παραγωγικών διαδικασιών του Δήμου με στόχο την αναστροφή του αρνητικού κλίματος.

•Η αναζήτηση διεξόδων για την τουριστική ανάπτυξη που θα ανατροφοδοτήσει την επιχειρηματικότητα στον τόπο μας, αλλά και η αναζήτηση διαδικασιών «επανεκκίνησης» του πρωτογενούς τομέα, στη κατεύθυνση της τυποποίησης.

•Η διαμόρφωση ενός ειλικρινούς και ξεκάθαρου τοπίου για την σωστή λειτουργία της πόλης και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Δήμο.

•Η αναζήτηση και καθιέρωση της εξωστρέφειας του Δήμου.

•Η προσπάθεια επανασύστασης της κοινωνίας μας και η ανάδειξη του εθελοντισμού ως αναγκαίου παράγοντα της σημερινής πραγματικότητας, με σωστή αξιοποίηση της κοινωνικής εργασίας και του εθελοντισμού.

•H αποδοχή της πολιπολιτισμικότητας που σήμερα αποτελεί δεδομένο των νέων κοινωνιών και η υγιής ενσωμάτωση των οικονομικών μεταναστών.

Στόχος μιας τέτοιας πρωτοβουλίας είναι να προάγει επί τις ουσίας την ενότητα όλων των δυνάμεων του τόπου και να διεκδικήσει την αρχή του Δήμου.

Έχει αποκλειστικά και μόνο αυτοδιοικητικά κριτήρια για ένα Δήμο που με ρεαλισμό επικεντρώνεται στον άνθρωπο.

Επιδίωξη μας θα είναι η συνεργασία για την προώθηση των στόχων της συλλογικότητας με φορείς και πολίτες που με διαφορετική προέλευση και ιστορία, εκφράζουν την ανάγκη ενός σύγχρονου μοντέλου αυτοδιοίκησης με κέντρο τον άνθρωπο, έχοντας σαν πρωταρχικό στόχο ένα Δήμο ο οποίος θα διοικείται με διαφάνεια και κοινωνικό πρόσωπο. Η βασική αρχή – αξία πάνω στην οποία πρέπει να οικοδομηθεί όλη αυτή η προσπάθεια, είναι η αρχή της δικαιοσύνης και της συνέπειας λόγων και έργων.

Η συλλογικότητα αυτή ευελπιστεί να δημιουργήσει ένα πυρήνα νέων ανθρώπων με διάθεση για δημιουργία και προσφορά, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον του τόπου.

Η κίνηση αυτή δεν θα έχει τέλος την ημέρα τον εκλογών αλλά θα λειτουργεί ως μόνιμη εστία παραγωγής ιδεών, πρωτοβουλιών και διαλόγου για τα θέματα του δήμου και για το ρόλο του ελεύθερου και ενεργού πολίτη, διαρκώς ανοικτή για τη συμμετοχή και νέων προσώπων.

Βασικοί άξονες

•Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

Ορθολογική διαχείριση οικονομικών, επιμόρφωση και αναδιάταξη του προσωπικού, χρήση νέων τεχνολογιών με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του δήμου, την αποδοτική εργασία των εργαζομένων και την άμεση και φιλική εξυπηρέτηση του πολίτη.

•ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής σημαίνει βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. Είναι επιβεβλημένος ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για την περιοχή με βασικούς άξονες τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

•ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δήμος είναι η κρατική δομή που έρχεται σε επαφή με τον πολίτη γεγονός που του επιτρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τις πραγματικές συνθήκες, επομένως μπορεί να διαχειριστεί τα θέματα κοινωνικής πολιτικής καλύτερα και αποδοτικότερα από κάθε άλλη κρατική δομή.

•ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η στήριξη της ντόπιας δημιουργίας.

Εκδηλώσεις με ποιότητα και ουσία.

Ανάδειξη του πολιτισμού της περιοχής.

Εξωστρέφεια και μετάδοση του ντόπιου πολιτισμικού αποθέματος και ανανέωση της παιδείας τον δημοτών με πολιτισμική εισροή νέων ιδεών και εικόνων με βάση τη διαπολιτισμική συνεργασία με τον υπόλοιπο ελλαδικό και ευρωπαϊκό χώρο.

•ΠΑΙΔΕΙΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Στον ευαίσθητο χώρο της παιδείας ο Δήμος λειτουργεί επικουρικά για τη διασφάλιση των απαραίτητων χώρων εκπαίδευσης, τη συντήρηση τους και τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών επιτροπών. Επιδιώκει την σωστή λειτουργία των ιδρυμάτων Γ/θμιας εκπαίδευσης για την παροχή καλυτέρων συνθηκών σπουδών στους φοιτητές.

Διασφαλίζει τη σωστή και αποδοτική λειτουργία των αθλητικών υποδομών.

•ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ο Δήμος μπορεί και πρέπει, να παρέμβει στον τομέα αυτό λειτουργώντας υποστηρικτικά στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Να είναι ο καταλύτης στην συνεργασία και τη συνύπαρξη των διαφορετικών τουριστικών επιχειρήσεων θεσπίζοντας ξεκάθαρους κανόνες προς μια υγιή συνεργασία. Στόχος είναι προώθηση του ποιοτικού τουρισμού και του εναλλακτικού χειμερινού τουρισμού με άξονα την επέκταση της τουριστικής περιόδου όλο το χρόνο.

•ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ο Δήμος δεν μπορεί να παρέμβει άμεσα στον πρωτογενή τομέα. Θα επιδιώξει όμως την αναγέννηση του, όπου αυτό είναι εφικτό, με στόχο την τυποποίηση των προϊόντων. Ελιά, λάδι, μέλι, βότανα είναι προϊόντα που μπορούν και πρέπει να παίξουν ρόλο στην τοπική οικονομία. Η συμμετοχή σε ειδικά δίκτυα μπορεί να συμβάλει στην προώθηση των προϊόντων και την αναζήτηση νέων αγορών.

•ΈΡΓΑ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Το δύσκολο οικονομικό τοπίο περιορίζει τις δυνατότητες σημαντικής βελτίωσης των υποδομών του Δήμου. Η ύπαρξη όμως ώριμων και ολοκληρωμένων μελετών θα δώσει την δυνατότητα αναζήτησης πόρων από τα διάφορα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα.

•Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ

Οι ενέργειες και οι δράσεις του δήμου δεν πρέπει να γίνονται μόνο για εσωτερική κατανάλωση αλλά να είναι αντικείμενο συζήτησης και πέρα από τα όρια του Δήμου. Η συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή δίκτυα, σε γεγονότα υπερτοπικής εμβέλειας, πρέπει να αποτελέσουν στόχο και επιδίωξη της δημοτικής αρχής.


- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram


Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο