Nbaxevanis

Europlan
KOSA
ΕΚΛΟΓΕΣ 2014

ΜΠΡΟΣΤΑ: Πολιτικό προγραμματικό σχέδιο και ανοιχτή πρόσκληση

ΜΗΛΟ
DROP Palermo TECH HUB

Με αφετηρία τις αρχές και το όραμα της Κίνησής μας που διατυπώσαμε εκτενώς στην πρώτη ανοικτή συνάντηση στις 2.2.2014 σας καταθέτουμε σήμερα συνοπτικά το πλαίσιο του πολιτικού και προγραμματικού μας σχεδίου.

NOVA

Οι θέσεις μας εναντιώνονται στην κατεστημένη νοοτροπία και τις ξεπερασμένες και εσωστρεφείς πρακτικές που τη χαρακτηρίζουν. Επικαλούνται την ανάγκη διαρκούς συνεννόησης με όλους τους δημότες και τους κοινωνικούς μας εταίρους, σχηματίζοντας ένα ευρύ πεδίο διαλόγου που μας επιτρέπει να διαμορφώνουμε κοινούς τόπους για το μέλλον του Δήμου μας. Η επεξεργασία των θεματικών τομέων που ακολουθούν έχει δυναμικό χαρακτήρα και η Κίνηση Πολιτών «Μπροστά» έχει την πεποίθηση πως η συμμετοχική λογική, ο διαρκής διάλογος και η αποφασιστικότητα είναι τα κύρια στοιχεία που περιγράφουν τις ανάγκες και καθορίζουν τις προτεραιότητες και τα αποτελέσματα για τα μικρά και τα μεγάλα ζητήματα του Δήμου μας. 

Α. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, 

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Υπεράσπιση της νομιμότητας και των κανόνων δημοκρατικής συμπεριφοράς και σεβασμός στη λειτουργία του θεσμικού και πολιτικού περιβάλλοντος της τοπικής κοινωνίας. 

Mechanical Solutions

Διαφανής λειτουργία των θεσμών και των προσώπων και ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και κοινωνικός διάλογος ανοικτός σε όλους τους κατοίκους.  Δημιουργία ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, που θα επιτρέπει τη διαφάνεια και το δημοτικό και δημόσιο έλεγχο. 

Συμμετοχή των Πολιτών και των κατοίκων του Δήμου σε όλες τις δραστηριότητες και το σχεδιασμό που τους αφορά. Συνεχής διαβούλευση με τους δημότες. Καθιέρωση ΩΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ στο δημοτικό Συμβούλιο. Ενεργοποίηση της πρόβλεψης της δημοτικής νομοθεσίας για ετήσιες ΛΑΪΚΕΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ σε όλες τις δημοτικές κοινότητες. 

Β. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ & ΔΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ορθολογική αναδιάταξη του εσωτερικού Οργανισμού και της λειτουργικής δομής του Δήμου με προγραμματικό σχεδιασμό και στρατηγική πρόβλεψη. Δημιουργία ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

Συντονισμός υπηρεσιών και τομέων και διαρκής σχέση με το πολιτικό προσωπικό. Συνεργασία και αξιοποίηση των στελεχών του Δήμου ανάλογα με τα ουσιαστικά τους προσόντα για την αύξηση  της αποτελεσματικότητας των δημοτικών υπηρεσιών. ΕΝΕΡΓΗ ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ με όλα τα ζητήματα και το προσωπικό του Δήμου.

Αποτελεσματικότητα των δημοτικών υπηρεσιών, βελτίωση της εξυπηρέτησης μέσω των “φυσικών” και των “ηλεκτρονικών”  υπηρεσιών του Δήμου και διαφάνεια ενεργειών και οικονομικών μεγεθών. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ των δημοτών σε όλα τα σχετικά δεδομένα.

Γ. Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΜΑΣ ΙΣΤΟΥ

    & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Η έμπρακτη αναγνώριση του Κομβικού ρόλου του Τουρισμού και η διασύνδεσή του με τις υποδομές και την παραγωγική βάση του Πρωτογενούς και Δευτερογενούς τομέα σε όλη την έκταση του Δήμου μας. Ο Τουρισμός ως ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές πλαίσιο. 

Υποστηρικτικές υποδομές στα κύρια σημεία παραλιακής τουριστικής ανάπτυξης (Άγιος Νικόλαος, Ελούντα, Σίσι-Μίλατος, Αμμουδάρα-Βαθύ-Καλό Χωριό) και  προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού σε ολόκληρη την έκταση του Δήμου και ιδιαίτερα στις παραδοσιακές ιστορικές ενότητες της Νεάπολης και της Κριτσάς (παραθαλάσσιες και ορεινές, ημιορεινές περιοχές) με καινοτόμο σχεδιασμό και στόχους. 

Ενεργοποίηση επενδυτών και καινοτομικών σχεδίων, και υποστήριξη επενδύσεων-επιχειρήσεων, πολυσυμμετοχικών σχημάτων, ιδιωτών και ΣΔΙΤ. Σύσταση ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. 

Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – ΟΙ ΝΕΟΙ & Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Γραφείο πληροφόρησης και διασύνδεσης για ένα Δήμο- «στρατηγείο» για τα προγράμματα «έξυπνης εξειδίκευσης» και την ανάληψη πρωτοβουλιών των νέων για καινοτομικές δράσεις.

Προώθηση Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) και συνεργειών για την τοπική παραγωγική δραστηριότητα και την παραγωγή εισοδήματος. 

Άυλες και υλικές υποδομές και κατανόηση  της σημασίας  των άδηλων πόρων στην τοπική οικονομία. Επαύξηση των πόρων απαλλαγμένη από ανορθολογικούς και δαπανηρούς σχεδιασμούς έργων χωρίς σκοπιμότητα.   

Ε. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

Έμφαση στην καθημερινότητα και στον πολιτισμό των  «μικρών πραγμάτων». Κατανόηση και αντιμετώπιση των απλών αναγκών των δημοτών και των επισκεπτών του Τόπου μας. Συστηματική βελτίωση του φωτισμού και των υποδομών καθαριότητας.

Φροντίδα για την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και της αισθητικής των δημόσιων χώρων . Έξυπνες  και πρωτότυπες σημάνσεις σε όλη την περιοχή του Δήμου.  

«Αθέατος Τόπος» και «Φαντάσου το χώρο που ζεις». Νέες πρωτοβουλίες για τη γνωριμία των πόλεων και των οικισμών μας και την ανάδειξη των άγνωστων θησαυρών τους. Η συμβολή των Πολιτών και της νεολαίας σε παρεμβάσεις και μικρά τοπικά σχέδια. Ενθάρρυνση εθελοντικών πρωτοβουλιών σε επίπεδο γειτονιάς με συμμετοχή των δημοτών και βοήθεια του Δήμου. 

ΣΤ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Αναθεώρηση ΣΧΟΟΑΠ με ανοικτή διαβούλευση για τις προτεραιότητες χρήσεων και την ανάγκη προστασίας του φυσικού και του οικιστικού περιβάλλοντος. 

Αναθεώρηση των υφιστάμενων ρυμοτομικών σχεδίων Αγίου Νικολάου και Νεάπολης. Νέο κανονιστικό πλαίσιο όρων δόμησης για τη διάσωση της φυσιογνωμίας των κέντρων τους.

Επέκταση σχεδίου πόλεως Αγίου Νικολάου και  Νεάπολης και επείγουσα ολοκλήρωση της πολεοδομικής μελέτης της Ελούντας και των τουριστικών οικισμών Σισίου, Αμμουδάρας και Ίστρου. 

Ιδιαίτερη πρόνοια για πεζοδρομήσεις και παραλιακές διαμορφώσεις με παράλληλη εξασφάλιση και προγραμματικός σχεδιασμός αναγκαίων υποδομών στάθμευσης. Διαμόρφωση ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

Εκπόνηση ολοκληρωμένων τοπικών σχεδίων ανάπλασης και ανάδειξης του αστικού Ιστορικού κέντρου της Νεάπολης και του παραδοσιακού οικισμού της Κριτσάς. 

Προώθηση σχεδίων οικισμών σε όλη την έκταση του Δήμου. 

Διαχειριστικό σχέδιο του μετώπου της ακτογραμμής στον Κόλπο του Μεραμπέλλου και τις βόρειες ακτές του Δήμου Αγίου Νικολάου. 

Υλοποιήσεις έργων-παρεμβάσεων άυλων και υλικών υποδομών, με διεκδίκηση δημοσίων πόρων αλλά και με πιθανή Σύμπραξη Δημόσιου-Ιδιωτικού τομέα (π.χ. Υδατοδρόμια – Υδροπλάνα)

Η. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ ΜΑΣ

     ΜΕ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΟΠΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ  ΟΡΕΙΝΟΥΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΚΤΗΣ

Ανάδειξη της μεγάλης γεωγραφικής ποικιλίας του Δήμου και προστασία του φυσικού πλούτου και της ποιότητας του περιβάλλοντος. Δημιουργία ενός ΝΕΟΥ ΒΛΕΜΜΑΤΟΣ που θα περιλαμβάνει βιότοπους, δάση, φυσιολατρικές και περιπατητικές διαδρομές, επαφή και  γνωριμία με το θαλάσσιο πλούτο και καταδυτικές εμπειρίες στις περιοχές που προσφέρονται. 

Η αειφορία, η βιωσιμότητα και η ενεργή προστασία της φυσικής κληρονομιάς, της γεωργικής γης και της βιοποικιλότητας και ο αποτελεσματικός έλεγχος των άστοχων επεμβάσεων και της διείσδυσης επενδυτικών προτάσεων που υπονομεύουν την Ποιότητα των Τόπων και του Τοπίου. Σύσταση ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του Δήμου για τον αποτελεσματικό έλεγχο και την εποπτεία όλων των ζητημάτων.  

Θ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΑΦΗ

Κοινωνική Αλληλεγγύη και ενεργός μηχανισμός επαφής για τη  φροντίδα των ηλικιωμένων και των ευάλωτων και ευπαθών ομάδων. Σχεδιασμός για τους αναπήρους και προσαρμογή όλων των υποδομών στις θεσμικές προβλέψεις. 

Δημιουργία ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ και υποστήριξης με τη θεσμοποίηση της εθελοντικής ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΡΟΝΟΥ. 

Ενίσχυση του ρόλου της «Κοινωνικής Οικονομίας» ως μοχλού αύξησης της απασχόλησης, κυρίως για γυναίκες και μακροχρόνια ανέργους. 

Ενίσχυση ανεξάρτητων φορέων που παράγουν κοινωνικό έργο. Καλλιέργεια αναδιανεμητικής συνείδησης.  

Αγώνας για την Κοινωνική συνοχή με την κατανόηση των ειδικών αναγκών όλων των συμπολιτών μας και ανάδειξη του Δήμου Αγίου Νικολάου σε περιοχή –πρότυπο για την καταπολέμηση και την άρση των αποκλεισμών. Υποδοχή και αποδοχή των μεταναστών και ανοικτό βλέμμα στη διαφορετικότητα.  

Ι. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΤΟΠΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ & ΜΝΗΜΕΙΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Αγώνας για την ένταξη της Σπιναλόγκας στον κατάλογο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Δημιουργία ειδικού γραφείου UNESCO στο Δήμο. Συμμετοχή σε όλες τις αρμόδιες πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Κρήτης. 

Προστασία του πολιτισμικού αποθέματος και αναβάθμιση των υποδομών και της προσβασιμότητας των αρχαιολογικών χώρων. Ανάδειξη των ιστορικών τόπων, των μνημείων και της αρχιτεκτονικής στρωματογραφίας των πόλεων και των οικισμών μας.

Δημιουργία τοπικών πολιτιστικών θεσμών (π.χ. φεστιβάλ) με υπερτοπική σημασία και των αναγκαίων υποδομών πολιτιστικής έκφρασης που θα αποτελέσουν πόλο έλξης και θα χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια. ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ, υποδομές στρατηγικού χαρακτήρα.  

Αθλητισμός για όλους. Υποδομές και ενίσχυση σχετικών φορέων με αξιοποίηση του πλούσιου ανθρώπινου δυναμικού. Διασύνδεση με το τουριστικό προϊόν και ειδικά προγράμματα άθλησης . ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  και  ΓΕΓΟΝΟΤΑ.

Αξιοποίηση φυσικών αξιοθέατων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων (Λίμνη Αγίου Νικολάου, Κήπος Νεάπολης, αρχαία Λατώ και Παναγία Κερά, Σπιναλόγκα, Σπήλαιο Μιλάτου, Δρήρου, Οροπέδιου Καθαρού, Παραδοσιακών Οικισμών κ.α.) για πολιτιστικές δράσεις υπερτοπικού ενδιαφέροντος. Πολιτιστικές ανταλλαγές. Εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου με τίτλο ΤΟΠΟΥ ΔΙΗΓΗΣΙΣ  & ΚΡΟΣΣΟΙ ΣΥΜΒΟΛΗΣ με το ευρύτερο πολιτιστικό περιβάλλον.

Αξιοποίηση ιστορικών κτιρίων και εξοπλισμού για τη φιλοξενία εκδηλώσεων και ανάδειξη  του ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.  

Επιμόρφωση και εργαστήρια καλλιτεχνικής παιδείας και έκφρασης. Αξιοποίηση δομών δια βίου μάθησης για βελτίωση του επιπέδου των δεξιοτήτων των απασχολούμενων με τον Πολιτισμό-Αθλητισμό-Τουρισμό, κυρίως ως προς τον τρόπο εξυπηρέτησης των τουριστών, που επιλέγουν τις ειδικές μορφές τουρισμού.

Ενεργοποίηση δικτύου ντόπιων και αλλοδαπών ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ. 

ΙΑ. ΠΡΟΒΟΛΗ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ και ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Αναδιάταξη και υλοποίηση συνολικής επικοινωνιακής στρατηγικής του Δήμου για πρώτη φορά.

Προβολή και επικοινωνία του Δήμου μέσω ενός ριζικά ανανεωμένου περιβάλλοντος προσώπων και πρακτικών και παγίωση μιας νέας νοοτροπίας επαφής και διασύνδεσης. Αναμόρφωση εικόνας του Δήμου (rebranding) στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον του Τουρισμού με την προβολή των συγκριτικών του πλεονεκτημάτων και αλλαγή του σήματος του Δήμου με πολυγλωσσική προσέγγιση.

Δημιουργία δυναμικού ιστότοπου, παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ψηφιακό φόρουμ δημοτών. 

Συνεργασία, εκμετάλλευση συνεργειών, συνεννόηση και καλλιέργεια δεσμών με τους άλλους Δήμους  του Λασιθίου και  της Κρήτης και  στενή επαφή για όλα τα ζητήματα σχεδιασμού και στρατηγικής,  με την  Περιφέρεια Κρήτης. 

Προσκαλούμε όλους εσάς του Πολίτες του Δήμου μας, που συμμερίζεστε με οποιοδήποτε τρόπο το παραπάνω πλαίσιο, να συμμετέχετε στην επόμενη ευρεία ανοικτή μας συνάντηση που θα γίνει στο κινηματοθέατρο ΡΕΞ στον Άγιο Νικόλαο, την Κυριακή  23 Φεβουαρίου 2014,στις 6:00 μ.μ..

Στη διάρκεια αυτής της συνάντησης θα τεθούν ζητήματα προγραμματισμού για όλα τα ζητήματα του Δήμου και θα γίνει η εκλογή του συντονιστικού οργάνου που θα διεκπεραιώσει την εκλογική παρουσία της Κίνησης και παράλληλα θα εκλεγεί με καθολική ψηφοφορία ο/η επικεφαλής του ψηφοδελτίου της Κίνησης Πολιτών «Μπροστά» για τις δημοτικές εκλογές.-


- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram


Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο