Nbaxevanis

Europlan
KOSA
ΕΚΛΟΓΕΣ 2014

ΜΠΡΟΣΤΑ: Οι αρχές μας και το όραμά μας μια διαρκής πρόσκληση συμμετοχής με ανοικτό βλέμμα προς όλους

ΜΗΛΟ
DROP Palermo TECH HUB
ZYGOS

Στη σημερινή συγκυρία μιας παρατεινόμενης οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης στην πατρίδα μας, ο θεσμικός χώρος της αυτοδιοίκησης εξακολουθεί να αποτελεί ένα βαθιά συμμετοχικό περιβάλλον, με δυνατότητες αυτοθέσμισης που επιτρέπουν με κυτταρικό τρόπο την πολύτροπη έκφραση του σώματος των συμπολιτών μας και της ελληνικής κοινωνίας. Η ρητορική του κεντρικού αλλά και του τοπικού πολιτικού συστήματος παραλείπει κατά κανόνα να προσδιορίσει και τον ηθικό χαρακτήρα αυτής της κατάστασης, εξακολουθώντας να αποσιωπά πως το περιεχόμενό της έχει ολοφάνερα Πολιτικό και Πολιτισμικό πρόσημο.

NOVA

H έννοια του Πολιτικού έχει δοκιμαστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα από την αυθαιρεσία, τον ανορθολογισμό και την αδιαφάνεια που έχουν καταστεί οι σοβαρότερες αιτίες για την υστέρηση του εκσυγχρονισμού της Ελληνικής κοινωνίας. Νοοτροπίες και πρακτικές εκδουλεύσεων και εξυπηρέτησης προσωπικών στρατηγικών είχαν θολώσει το τοπίο για πολλά χρόνια, θέτοντας σε προτεραιότητα την καταπάτηση του νομικού μας εξοπλισμού και επιτρέποντας να αναπτυχθούν πρακτικές που είχαν ελάχιστη σχέση με τη νομιμότητα και τη διαφάνεια. Οι πραγματικές ανάγκες των Πολιτών και η λειτουργία μιας αξιόπιστης πολιτείας, ήταν πάντα ένα σοβαρό ζητούμενο. 

Ο Πολιτισμός μιας χώρας και ενός τόπου, από την άλλη δεν είναι μόνο το απόθεμα που έχει δημιουργηθεί στο χρόνο και έχει κατά κανόνα στατικό χαρακτήρα. Είναι και όλες οι σημερινές του εκφράσεις και οι δυναμικές που τον διατρέχουν και χαρακτηρίζουν την ανταπόκρισή του στην εξέλιξη και τις απαραίτητες θετικές τροποποιήσεις που απαιτούνται για την προσαρμογή σε ένα πολύπλοκο και διαρκώς μεταβαλλόμενο σύγχρονο περιβάλλον τόσο τοπικά και περιφερειακά όσο και στον ευρύτερο διεθνή ορίζοντα και τον Κόσμο. Η Κρίση Πολιτισμού που υπάρχει σήμερα αφορά κατά κύριο λόγο την κρίση παραδείγματος και κυρίαρχου προτύπου αλλά και τον τρόπο παρουσίασής του δηλαδή την ειδικότερη αλλά και την ευρύτερη ΑΦΗΓΗΣΗ που επιτρέπει να αναπτυχθεί.

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Aπευθυνόμαστε σήμερα σε σας και όλους τους συμπολίτες μας και σας καλούμε να συμμετέχετε στην ουσιαστική συζήτηση για όλα τα θέματα του Δήμου Αγίου Νικολάου, χωρίς προαπαιτούμενα και κυρίως με ισότιμο τρόπο. Το δημόσιο βήμα που ανοίγουμε σήμερα είναι το μόνο πεδίο που μπορεί να αναδείξει τα ζητήματα και βεβαίως τα πρόσωπα που επιθυμούν να υπηρετήσουν με θεσμικό τρόπο τις τοπικές υποθέσεις. Οι βασικές αρχές μας για αυτή την ανοικτή πρόσκληση είναι οι παρακάτω: 

•Η διαρκής συμμετοχή χωρίς αποκλεισμούς 

Mechanical Solutions

Η τοπική πραγματικότητα απαιτεί τη συστηματική κινητοποίηση όλων των Πολιτών του Δήμου με αίσθημα ευθύνης. Η παρουσία μας στα θεσμικά όργανα, τους φορείς της περιοχής και τις ενεργές ανθρώπινες κοινότητες που πρέπει να λειτουργούν αυτόνομα αλλά και η διάθεση της προσωπικής συμβολής στην τοπική εξέλιξη είναι καταστατική προϋπόθεση για την οργάνωση ενός πλαισίου αρχών της Κίνησής μας. Η θεσμοποίηση διαδικασιών άμεσης συμμετοχής και η καλλιέργεια καθημερινών δεσμών με όλους τους κοινωνικούς μας εταίρους χωρίς αποκλεισμούς είναι σημαντικό προαπαιτούμενο της διεύρυνσης των δημοκρατικών ορίων της αντιπροσωπευτικότητας και της τοπικής συνοχής.

•Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και η εναντίωση στην αλλοτρίωση

Η λογική της συνύπαρξης και οι αρχές που διέπουν την αναγνώριση της διαφορετικότητάς μας, το σεβασμό του «άλλου», την κατανόηση της ιδιαιτερότητας των ευπαθών ομάδων και των αναπήρων, οφείλουν να διατρέχουν όλες τις εκφράσεις της κοινής μας συνθήκης και να τροποποιούν θετικά τις παγιωμένες νοοτροπίες και το σκληρό πυρήνα της μονοτροπίας που χαρακτηρίζει τις καθημερινές μας συμπεριφορές. Ο κοινός μας βίος να αποτελεί πεδίο, υπεράσπισης του κοινού αξιακού φορτίου που μας παρέδωσαν οι προηγούμενες γενιές και να αναδεικνύει τις καινοτόμες αντιλήψεις των νέων ανθρώπων και την ανάγκη εταιρικότητας και συνέργειας που απαιτεί το δύσκολο περιβάλλον της σημερινής συγκυρίας

•H διαφάνεια και ο δημοτικός και δημόσιος έλεγχος

Οι ανοικτές και διαφανείς διαδικασίες, η εμμονή στην τήρηση της νομιμότητας και της δημοκρατικής συμπεριφοράς, η ανάληψη και η απόδοση της ευθύνης και ο δημόσιος έλεγχος πρέπει να συγκροτούν καθοριστικά στοιχεία ενός δημοκρατικού πρωτοκόλλου που θα υπερασπίζεται όλους τους κοινούς μας πόρους και θα διαμορφώνει στους Πολίτες μια θετική μέση συνείδηση για τα σχετικά ζητήματα ,αποκαθιστώντας παράλληλα το κλίμα εμπιστοσύνης που δυναμώνει και δικαιώνει τους συμμετοχικούς θεσμούς της αυτοδιοίκησης και κινητοποιεί του Πολίτες. Η συστηματική παρακολούθηση όλων των δράσεων και των ενεργειών που αφορούν τα διαχειριστικά ζητήματα  και τις προγραμματικές και επιχειρησιακές προτεραιότητες του Δήμου μπορούν να αποτελέσουν το περιεχόμενο μιας μεγάλης βάσης δεδομένων που θα δώσει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός Παρατηρητηρίου του Δήμου, επιτελικού και καινοτομικού θεσμού της νέας εποχής.  

•Η εξωστρέφεια και το καινοτομικό πνεύμα

Το ανοικτό μας βλέμμα στο περιβάλλον ζωής μας και τον Κόσμο, η αναζήτηση δεσμών και σχέσεων στον ευρύτερο γεωγραφικό μας χώρο και την Περιφέρεια, αποτελούν βασικές παραμέτρους για την κατανόηση και τη διαμόρφωση της καινοτομικής αντίληψης που πρέπει να χαρακτηρίζει τις οπτικές και τις πρακτικές μας σε όλα τα επίπεδα σήμερα και στο μέλλον. Η παλιά εποχή της ομφαλοσκόπησης και της αυτάρκειας έχει κλείσει τον ιστορικό της κύκλο και υπάρχει επείγουσα ανάγκη να στρέψουμε το βλέμμα μας, στο νέο και το επερχόμενο. Οι διαθέσιμοι πόροι που καταναλώσαμε αλόγιστα από τις νεότερες γενιές πρέπει να αναπληρωθούν μέσω μιας προσέγγισης που θα αποδίδει προτεραιότητα στη σκοπιμιμότητα, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τις διαδικασίες προτίμησης μετά από αξιολόγηση και ορθολογικό σχεδιασμό, την αποτελεσματικότητα των δράσεων και των πρωτοβουλιών μας, την πολλαπλασιαστικότητα, τη λογική της «έξυπνης» εξοικονόμησης και την ανάκτηση της δυνατότητας αναδιανομής ενός πραγματικού και όχι εικονικού κοινωνικού πλούτου που θα παράγεται απ΄όλους μας. 

•Η αειφορία, οι κοινοί πόροι και η υπεράσπιση της φυσικής κληρονομιάς και της πρωταρχικής ποιότητας του Τόπου μας 

Η διαρκής υποχώρηση ενός αποτυχημένου μοντέλου μεγέθυνσης που καθόρισε σε σημαντικό βαθμό τις λογικές της τοπικής και της περιφερειακής ανάπτυξης τα προηγούμενα χρόνια, αγνοώντας στις περισσότερες περιπτώσεις την ανάγκη συμμόρφωσης ακόμη και σε θεσμοθετημένους όρους προστασίας, πρέπει να αντικατασταθεί σταδιακά από προσεγγίσεις που θέτουν ως προτεραιότητα τη βιωσιμότητα και την αειφορία, την υπεράσπιση των κοινών πόρων, του φυσικού περιβάλλοντος και της μοναδικής αξίας του Κρητικού τοπίου αλλά και των παραδοσιακών παραγωγικών δραστηριοτήτων που υποχωρούν στο βωμό μιας άμετρης κυριαρχίας νέων παραγωγικών και επενδυτικών μοντέλων που καταπατούν βιότοπους, ευπαθή οικοσυστήματα και περιοχές natura και υπονομεύουν τη φυσικά κληρονομιά του Τόπου μας. Η δημιουργία ενός Οργανισμού Περιβάλλοντος του Δήμου και η συστηματική συνεργασία με τις τοπικές εθελοντικές και οικολογικές κινήσεις και τις  αντίστοιχες περιφερειακές και διεθνείς οργανώσεις θα αποτελέσει σημαντικό βήμα για όλα τα παραπάνω ζητήματα. 

•Ο Πολιτισμός ως βασική συνιστώσα της τοπικής ιδιοπροσωπίας και μηχανισμός επαφής και υποδοχής ωσμώσεων από το εθνικό και διεθνές περιβάλλον

Η διαδικασία κατανόησης της ιδιοπροσωπίας και των στοιχείων ταυτότητας του τόπου μας αποτελεί καθοριστική συνιστώσα για την αποκατάσταση δεσμών με τις εκφράσεις και τα γεγονότα που εξελίσσονται στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο της ανατολικής Μεσογείου αλλά και την κατανόηση των ιστορικών σχέσεών και της θέσης του τόπου μας στο μεταίχμιο των πολιτισμών της Ανατολής και του δυτικού κόσμου. Η τοπική δραστηριότητα που αναδεικνύεται από τους πολιτιστικούς φορείς και τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου για πολλά χρόνια, έχει καταστήσει την περιοχή μας χώρο πολυεπίπεδης πολιτιστικής έκφρασης που οφείλει να ενταθεί και να αποκτήσει μεγαλύτερη εξωστρέφεια τα επόμενα χρόνια. Το σημαντικό αρχαιολογικό και μνημειακό μας απόθεμα και η σχέση μας με όλες τις εκδηλώσεις και τις εκφράσεις του σύγχρονου πολιτισμού θα πρέπει να προσδώσουν στο Δήμο το χαρακτήρα ενός κόμβου Πολιτισμού που λειτουργεί ως πυκνωτής και επανεκπέμπει με κάθε τρόπο το σοβαρό πολιτισμικό μας απόθεμα ενώ παράλληλα διαμορφώνει κροσσούς συμβολής με όλα τα ρεύματα, τις ιδέες και τις αναζητήσεις που διατρέχουν την περιοχή της ανατολικής Μεσογείου τον 21ο αιώνα. Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» που θεσπίστηκε πρόσφατα αποτελεί πεδίο προτάσεων και δράσεων που η περιοχή μας πρέπει να αξιοποιήσει κατά προτεραιότητα.

•Ο σχεδιασμός και ο προγραμματικός λόγος

Η παρουσία του σχεδιασμού και του συνοδού προγραμματικού του λόγου πρέπει να ξεκινά από τη διαχείριση της μικρής κλίμακας για την αντιμετώπιση των απλών καθημερινών αναγκών και προβλημάτων και να εκτείνεται σταδιακά σε όλα τα πεδία που διαμορφώνουν τις μεγάλες θεματικές ενότητες της πολεοδομικής οργάνωσης και της επέκτασης του οικιστικού ιστού της έδρας και των οικισμών του Δήμου. Ο προγραμματισμός και η υλοποίηση παρεμβάσεων με τη χρήση του ευρύτερου και του τοπικού θεσμικού πλαισίου, των κανονιστικών όρων και του μελλοντικού μακρόπνοου προγραμματισμού για την οικιστική εξέλιξη, αποτελούν σημαντικής προτεραιότητας ζητήματα για την πόλη του Αγίου Νικολάου, για τα ιστορικά κέντρα της Νεάπολης και της Κριτσάς, για το πολεοδομικό κέντρο της τουριστικής Ελούντας αλλά και για τους οικισμούς που παραμένουν σε στασιμότητα για πολλά χρόνια. Τα πολεοδομικά εργαλεία που υπάρχουν σήμερα και μετασχηματίζονται διαρκώς, το προσεχώς αναθεωρούμενο ΣΧΟΟΑΠ του Δήμου και η ανάγκη ανταπόκρισης στις μεσοπρόθεσμες και μελλοντικές οικιστικές προβλέψεις επέκτασης αλλά και η κατεύθυνση διαχείρισης της μεγάλης ακτογραμμής του Κόλπου και των βόρειων ακτών και του εκτεταμένου μετώπου υποδομών που υπάρχουν εγκατεστημένες, καθιστά περισσότερο απαραίτητη από ποτέ την ανάγκη στρατηγικής βάθους χρόνου, που θα αναγνωρίζει το χαρακτήρα της περιοχής του τουριστικού Δήμου Αγίου Νικολάου και θα διαμορφώνει ένα πειστικό τοπικό σχέδιο με δυναμικό περιεχόμενο, ανοικτό σε προβλέψεις, επαναπροσδιορισμούς και διορθωτικές παρεμβάσεις, που θα υπηρετεί με σαφή κατευθυντήριο και δεσμευτικό χαρακτήρα τις κεντρικές στρατηγικές προτιμήσεις και επιλογές της τοπικής μας συνθήκης.           

•Οι υποδομές και τα δίκτυα και η σχέση τους με τον οικονομικό ιστό, η προστιθέμενη αξία και η λειτουργία της αναδιανεμητικής λογικής  στην αυτοδιοίκηση

Οι τοπικές υποδομές, τα δημοτικά δίκτυα εξυπηρέτησης και οι άϋλες δράσεις πρέπει να υλοποιούνται και να αποτελούν προϊόντα ενός ορθολογικού σχεδιασμού που θα συνδυάζει τις ανάγκες της παραδοσιακής παραγωγικής και κοινωνικής δραστηριότητας με την εξυπηρέτηση του δυναμικού οικονομικού ιστού της περιοχής του Δήμου. Η λογική αυτή θα επιτρέπει τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού λειτουργικού περιβάλλοντος στις χρήσεις γης που θα μεγιστοποιεί τις θετικές επιπτώσεις και την εξοικονόμηση χρηματοδοτικών πόρων και θα επιτρέπει τον προγραμματισμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων με ευρύ κοινωνικό χαρακτήρα στις περιοχές και τους μικρούς οικισμούς που δεν διαθέτουν δημογραφικές και παραγωγικές αντοχές. Η μεταφορά πόρων και οι  αναδιανεμητικές πολιτικές απαιτούν σε εποχές δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας τη βελτιστοποίηση των λογικών εξοικονόμησης και τον έλεγχο της κατασπατάλησης του δημοτικού προϋπολογισμού.  

•Η κοινωνική αλληλεγγύη και η διαπολιτισμικότητα

H κοινωνική αλληλεγγύη είναι ένας τομέας που δεν αποτελεί μόνο αυτονόητη απαίτηση των συνθηκών που διαμόρφωσε η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση. Οι ανθρώπινες ανάγκες που παράγονται από την αδυναμία και το κλίμα του φόβου που έχει απλωθεί σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού και η καθημερινή ένδεια που ολοφάνερα αφορά όλο και μεγαλύτερες ομάδες ανθρώπων, πρέπει να αποτελέσει για το Δήμο χώρο στρατηγικής κινητοποίησης. Η συμμετοχή και η πρόσκληση προς τις εθελοντικές ομάδες με τη δημιουργία «τράπεζας χρόνου» θα είναι μαζί με τη στήριξη των προνοιακών δομών που υπάρχουν στην περιοχή του Δήμου, οι βασικοί συντελεστές παρέμβασης στα σχετικά ζητήματα. Ο τουριστικός μας Δήμος, οφείλει να αποτελέσει περιοχή πρότυπο στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, σχεδιάζοντας και αναδεικνύοντας στην πράξη την ανάγκη μιας ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των σημερινών προβλημάτων και καθιστώντας διακριτή την παρουσία της αυτοδιοίκησης στο πεδίο των δράσεων που αποκαθιστούν την κοινωνική συνοχή και συμβάλλουν στην καταπολέμηση των προκαταλήψεων και των ρατσιστικών συμπεριφορών που γεννά η κρίση. 

Η πιο δυνατή απάντηση σε εκείνους που επιλέγουν αντιδημοκρατικές ιδέες και μετατρέπονται σε νοσταλγούς της ναζιστικής φρίκης, είναι η έμπρακτη επίδειξη της πιο βαθιάς και συλλογικής δημοκρατικής στάσης από την Κοινωνία των Πολιτών προς όσους το έχουν σήμερα ανάγκη. Οι πολιτικές του Δήμου πρέπει παράλληλα να επιδεικνύουν συνεχές και έμπρακτο ενδιαφέρον για τα ζητήματα των αλλοδαπών συμπολιτών μας που δεν γεννήθηκαν εδώ αλλά επέλεξαν τον τόπο μας για να εγκατασταθούν και να ζήσουν. Στον τομέα αυτό δεν χωρούν εξαιρέσεις και πρέπει να υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη ευαισθησία για τους οικονομικούς μετανάστες και τους πρόσφυγες που οι μικρές τοπικές κοινωνίες έχουν υποδεχτεί με τον καλύτερο τρόπο, εντάσσοντάς του ενεργά στις παραγωγικές και κοινωνικές τους δραστηριότητες. Η δημιουργία ενός χώρου που θα αποτελεί «Στέκι Φιλίας» θα δώσει τη δυνατότητα επαφής και κατανόησης του όποιου άλλου και θα δυναμώσει τους δεσμούς μεταξύ μας.

•Το πνεύμα του Τόπου , η νέα αφήγηση, η φυγή προς  το μέλλον  

Η μεγαλύτερη πρόκληση στη σημερινή συγκυρία, που όλα μετασχηματίζονται και παράλληλα μας υποχρεώνουν σε μια αφύπνιση από τις βεβαιότητες που κυριαρχούσαν μέχρι πρόσφατα, είναι η συλλογική προσπάθεια κατανόησης του αληθινού πνεύματος της προγονικής μας γης αλλά και της σημερινής της κατάστασης όπως διαμορφώθηκε με ευδιάκριτο τρόπο τα τελευταία 50 χρόνια. Ποια είναι τα στοιχεία που συγκροτούν την ταυτότητά μας; Τι αποτελεί μέρος μιας μεγάλης παράδοσης που αξίζει να προστατευθεί και να διασωθεί για τις επόμενες γενιές; Ποια είναι εκείνα τα γνωρίσματα που έχουν καταστεί ίζημα και έχουν αντοχή και τι έχει ρευστοποιήσει ο χρόνος και έχει χαθεί οριστικά; Ποιες δραστηριότητες εξακολουθούν να παρέχουν εισόδημα και πως αντιμετωπίζουμε τις υποδομές που τις εξυπηρετούν και πολλαπλασιάζουν την κοινή μας προσπάθεια για μια αξιοπρεπή διαβίωση όλων μας; Με ποιους τρόπους πρέπει να οργανώσουμε μια νέα αφήγηση που θα ενσωματώνει μέσα της όσα αξίζει να διατηρήσουμε και παράλληλα θα υπηρετούν το μεγάλο μακρόπνοο όραμα που θα επιτρέψει στα παιδιά μας να ζήσουν εδώ στα όρια του Δήμου μας και να παλαίψουν με τον τρόπο τους για ένα καλύτερο Τόπο; 

Στα ερωτήματα αυτά χωρεί μόνο μια απάντηση. Συμμετέχουμε, συζητούμε, συναποφασίζουμε, δίνουμε ρόλο στη νέα γενιά. Ανανεώνουμε το έμψυχο πολιτικό δυναμικό του Δήμου μας, δίνουμε προτεραιότητα στις καθημερινές ανάγκες των απλών ανθρώπων, σχεδιάζουμε και προγραμματίζουμε με ορθολογικό τρόπο και όραμα για το τοπικό προϊόν, προστατεύουμε τα μοναδικά φυσικά προικιά και την άϋλη κληρονομιά των πόλεων και των χωριών μας, αναδεικνύουμε την παράδοση και τον Πολιτισμό μας, οργανώνουμε δίκτυα υποδομών που στηρίζουν τον παραγωγικό μας ιστό και τις μοναδικές τουριστικές μας υποδομές που δημιούργησε με πολύ κόπο μια πρωτοπόρα γενιά, παλεύουμε για την αύξηση του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης στους αδύναμους και τις ευπαθείς ομάδες, υποδεχόμαστε με την ευγένεια που μας δίδαξαν οι γιαγιάδες μας τους ξένους επισκέπτες αλλά και τους αλλοδαπούς συμπολίτες μας, δίνουμε χώρο να εκφραστεί η νεολαία και να ενταχθεί στον παραγωγικό μας ιστό, στηρίζουμε τη φρέσκια καινοτομική ματιά της στα πράγματα και κυρίως κινητοποιούμαστε και διαθέτουμε ΟΛΟΙ μαζί, περισσότερη σκέψη και περισσότερο χρόνο για τις κοινές υποθέσεις του Δήμου μας…Εμείς η Κοινωνία των Πολιτών του Δήμου μπορούμε και θέλουμε  να πάμε μόνο ΜΠΡΟΣΤΑ!…..


- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram


Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Σχετικά άρθρα

Back to top button