ΚΡΗΤΗ

Αγιος Νικόλαος: Διαγωνισμός για έκδοση εντύπων τουριστικής προβολής

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου προκήρυξε συνοπτικό διαγωνισμό για την εργασία με τίτλο:“ Έκδοση εντύπων τουριστικής προβολής έτους 2019” με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός φθάνει σε 44.745 ευρώ με ΦΠΑ. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στην έκδοση διαφημιστικών εντύπων, στην εκτύπωση χάρτη Δήμου Αγίου Νικολάου και στην εκτύπωση χάρτη πόλης Αγίου Νικολάου.

caffeine adv2020b

Σε ό,τι αφορά τα έντυπα ζητείται η εκτύπωση εντύπου θρησκευτικού τουρισμού στα Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ρωσικά, Ιταλικά, Ισπανικά και Σουηδικά, η εκτύπωση αναδιπλούμενης αφίσας παραλιών στα Αγγλικά, στα Γερμανικά, στα Γαλλικά, στα Ρωσικά, στα Ιταλικά, στα Ισπανικά, στα Σουηδικά και στα Ολλανδικά, η εκτύπωση εντύπου δραστηριοτήτων (Outdoor Activities) στα Αγγλικά, στα Γερμανικά, στα Γαλλικά, στα Ρωσικά, στα Ιταλικά, στα Ισπανικά, στα Σουηδικά και στα Ολλανδικά καθώς και η εκτύπωση γενικού εντύπου τουρισμού στα Ελληνικά, στα Αγγλικά, στα Γερμανικά, στα Γαλλικά, στα Ρωσικά, στα Ιταλικά, στα Ισπανικά, στα Σουηδικά και στα Ολλανδικά.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου και ώρα 11:00 π.μ, οπότε λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

neratzoulis neo

Newsroom

Το CNA είναι μία προσωπική δικτυακή ιδέα του Βαγγέλη Βαρνακιώτη, η οποία υλοποιήθηκε το 2000, για όσα αφορούν στην πολιτική, στην κοινωνία και στον πολιτισμό, που αυτά συμβαίνουν στην Κρήτη, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το CNA από το 2000 κάνει μεγάλη προσπάθεια για να κρατηθεί στην επιφάνεια του ενδιαφέροντος, με συνέπεια, εγκυρότητα, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, με συνεχείς αλλαγές, ανανεώσεις, διασφάλιση της «ασφαλούς» επίσκεψης, καθώς και προσθήκες νέων υπηρεσιών.-
Back to top button