ΑΡΘΡΑ

Γκεμπελικές μεθόδοι πληροφόρησης άρα παραπληροφόρησης (του Α. Ζερβού)

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης 2 Νοεμβρίου 2016,  συζητήθηκαν, όπως έχει γίνει ήδη γνωστό -οι τέσσερις περιπτώσεις εξωδικαστικού συμβιβασμού μετατροπής γης σε χρήμα ξενοδοχειακών μονάδων της περιοχής -που εκκρεμούν εδώ και χρόνια.

Η μείζονα μειοψηφία του Δ.Σ , κατά πάγια τακτική της, θεώρησε σκόπιμο,  να παραπληροφορίσει για μία ακόμα φορά τους συμπολίτες σε ένα θέμα που σηκώνει “σπέκουλα” .

caffeine adv2020b

Ας δούμε όμως την ουσία  του θέματος, προκειμένου ν΄αντιληφθούν οι πολίτες τι ακριβώς συμβαίνει :

-Σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία, όταν ανεγείρεται ένα ξενοδοχείο, με κτίρια εμβαδού πάνω από 4.000Μ2, οφείλει να παραχωρήσει στον οικείο ΟΤΑ  ανάλογο της έκτασης των κτισμάτων – τμήμα του οικοπέδου στο οποίο ανεγείρεται το ξενοδοχείο- αφού όμως έχει χρησιμοποιήσει τον συντελεστή της εδαφικής έκτασης που παραχωρεί . Άρα στην πραγματικότητα παραχωρεί ένα ‘’οικόπεδο-κουφάρι’’. Ο  δήμος δε,  δεν μπορεί να κατασκευάσει επί του ακινήτου αυτού κτίσματα, αφού δεν υπάρχει συντελεστής δόμησης, παρά μόνο διαμορφώσεις του χώρου . Επομένως το παραχωρούμενο τμήμα δεν έχει την αξία όμορων ακινήτων με δυνατότητα οικοδόμησης . Επέχει θέση “ρυμοτομούμενου’” – άρα μειωμένης αξίας- όπως προβλέπεται και στα σχετικά έντυπα προσδιορισμού αξιών των ΔΟΥ για τα μειονεκτικά ακίνητα .

neratzoulis neo

Ο ξενοδόχος έχει επιπλέον την δυνατότητα, πάντα με βάση τον νόμο, να κρατήσει το τμήμα αυτό του ακινήτου, καταβάλλοντας στον οικείο ΟΤΑ ανάλογο τίμημα, το οποίο καθορίζεται με σαφείς και συγκεκριμένες διατάξεις.

Η κείμενη νομοθεσία λοιπόν προβλέπει, ότι στην περίπτωση αυτή – της μετατροπής γης σε χρήμα – ακολουθείται η διαδικασία των απαλλοτριώσεων που είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας και όχι του οικείου ΟΤΑ !!!!! Συγκροτείται επιτροπή από 3 υπαλλήλους της περιφέρειας και ένα εκπρόσωπο του ΤΕΕ , δηλ. δεν συμμετέχει εκπρόσωπος του Δήμου.

Ο προσδιορισμός της τιμής Δεν είναι αρμοδιότητα των ΟΤΑ με αυτή την διαδικασία !!!!

Βασικό στοιχείο στον προσδιορισμό της τιμής αποτελεί η αξία της γης “κατά την περίοδο της αναστροφής”. Δηλαδή,  με απλά λόγια η αξία των ακινήτων πριν πάρει ‘’φωτιά’’ η περιοχή λόγω της επένδυσης !

Υπάρχει επίσης η νόμιμη δυνατότητα του εξωδικαστικού συμβιβασμού σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία .

Επομένως έχουμε ΜΟΝΟ 2 νόμιμες διαδικασίες για την διαχείριση του θέματος : ή απαλλοτρίωση ή εξωδικαστικός συμβιβασμός. Τίποτα άλλο.

Τι έγινε λοιπόν στις περιπτώσεις που συζητήσαμε ;

Η προηγούμενη δημοτική αρχή, κατά παράβαση κάθε έννοιας νομιμότητας, συγκρότησε επιτροπές από δύο δημοτικούς συμβούλους και έναν τεχνικό υπάλληλο και προχώρησε στον προσδιορισμό τιμών κατά το δοκούν.

Πολύ απλά δημιούργησαν ‘’φούσκες’’ και τις αμόλησαν; για την δημιουργία εντυπώσεων, στοχοποιώντας κατά την πάγια τακτική τους, τους κακούς ξενοδόχους . Έτσι ζωγραφίστηκαν τα εκατομμύρια ( 1.480.000 € )  που εμφανίστηκαν στα social media από τον κ. Κουνενάκη και τον “Σύγχρονο Δήμο” που εκπροσωπεί.

Οι επιχειρηματίες φυσικά προσέφυγαν στην δικαιοσύνη και δικαιώθηκαν .

Αντίστοιχο ζήτημα υπάρχει αυτή την περίοδο και στην Ρόδο, για ανάλογες πρακτικές των ΟΤΑ στο νησί, όπου μάλιστα εκεί ο Δήμος έχει προχωρήσει και σε εισπράξεις ποσών. Και φυσικά τα εισπραχθέντα ποσά θα πρέπει πλέον να επιστραφούν !!!!

Η παρούσα δημοτική αρχή, μαζί με τις άλλες “καυτές πατάτες” κακοδιοίκησης που παρέλαβε – Αναπτυξιακή Βραχασίου, Δίκτυο Τουριστ. Δήμων, κ.α. – κλήθηκε να αντιμετωπίσει και το συγκεκριμένο ζήτημα.

Μετά από πολύ σκέψη και γνωρίζοντας ότι η διαδικασία των απαλλοτριώσεων θα έχει μακρινό ορίζοντα ολοκλήρωσης λόγω των νομικών διαδικασιών ( 8-10 χρόνια, αφού μόνο ο διακανονισμός μετά την οριστική τιμή έχει διάρκεια 5 χρόνια ),  αλλά και αβέβαιο οικονομικό αποτέλεσμα, προτίμησε να προχωρήσει στον εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Όρισε λοιπόν, όπως προβλέπεται , αφ’ ενός μεν Επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου ως “διαπραγματευτή”, με την παρουσία όλων των παρατάξεων και αφ’ ετέρου ορκωτό εκτιμητή στον οποίο ανέθεσε την αξιολόγηση των ακινήτων .

Ο ορκωτός εκτιμητής αφενός προσδιόρισε τις αντικειμενικές αξίες ,αναζητώντας παράλληλα και στοιχεία αγοράς .

Εξ΄άλλου, όπως αναφέρει και στο πόρισμά του, τα στοιχεία αγοράς δεν είναι απολύτως επαρκή, διότι δεν υπάρχουν πλέον ικανές – σε αριθμό – δικαιοπραξίες ( αγοραπωλησίες ) και στηρίχθηκε στις προτάσεις/απαιτήσεις μεσιτών. Όμως όπως όλοι ξέρουμε αποτελούν σημείο εκκίνησης μιας διαπραγμάτευσης που καταλήγει πάντα σε αρκετά μικρότερα ποσά.

Και φυσικά οι τιμές του ορκωτού εκτιμητή απέχουν πολύ από τις “ζωγραφιές’” της προηγούμενης δημοτικής αρχής. Γιατί δεν εκφράζουν επιθυμίες αλλά πραγματικά στοιχεία!

Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός δίνει την δυνατότητα να αξιολογηθούν και άλλα στοιχεία για να καταλήξεις σε συμφωνία. Η αξιοπιστία του επενδυτή, η συνεργασία μέχρι εκείνη τη στιγμή, κ.λ.π. Εξ ου και συμβιβασμός. Αλλιώς θα έλεγαν ότι η η τιμή του ορκωτού εκτιμητή είναι και το τελικό τίμημα .

Σύμφωνα λοιπόν με τον εκτιμητή η συνολική αντικειμενική αξία των ακινήτων είναι :  236.000€ η δε προτεινόμενη, από τον ίδιο, εμπορική αξία είναι : 753.000€ . Καμία σχέση λοιπόν με τα εκατομμύρια-ζωγραφιές!!!!!!

Τα στοιχεία αυτά συνεκτιμήθηκαν από την επιτροπή που όρισε το δημοτικό συμβούλιο και η πρόταση της επιτροπής που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το  συμβούλιο είναι 463.000 € .

Παράλληλα καθορίστηκε και πρόγραμμα πληρωμής εντός 5ετίας .

Τα συμπεράσματα δικά σας .

ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΜΜ. ΖΕΡΒΟΣ

Δήμαρχος Αγ. Νικολάου

Υ.Γ. 1. Δεν αρνούμαι την χρησιμότητα και την σημασία των social media, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα εμπλοκής μου σ’ αυτά . Δεν υπάρχει ο χρόνος. Παράλληλα ο συνδυασμός δεν έχει έναν άνθρωπο που να μπορεί να διαχειρίζεται τα social media και να απαντά σε όλα τα σχόλια . Χρησιμοποιώ λοιπόν την απάντηση μέσω της τοπικής εφημερίδας και των ραδιοφωμικών σταθμών, γιατί εγώ δε θέλω να παίζω “παιχνίδια”. Απλά επισημαίνω ότι η στοχοποίηση και “κατασκευή ενόχων’”, είναι πάγια “σταλινική πρακτική” .

Υ.Γ. 2 : Ο πρωθυπουργός – πρόσφατα – είπε ότι αριστερός είναι όποιος δημιουργεί θέσεις εργασίας . Τους “αριστερούς’” ξενοδόχους βοηθάμε να συνεχίσουν να λειτουργούν για να βρίσκουν εργασία οι δημότες μας.

CNA Newsroom

Το CNA είναι μία προσωπική δικτυακή ιδέα του Βαγγέλη Βαρνακιώτη, η οποία υλοποιήθηκε το 2000, για όσα αφορούν στην πολιτική, στην κοινωνία και στον πολιτισμό, που αυτά συμβαίνουν στην Κρήτη, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το CNA από το 2000 κάνει μεγάλη προσπάθεια για να κρατηθεί στην επιφάνεια του ενδιαφέροντος, με συνέπεια, εγκυρότητα, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, με συνεχείς αλλαγές, ανανεώσεις, διασφάλιση της «ασφαλούς» επίσκεψης, καθώς και προσθήκες νέων υπηρεσιών.-
Back to top button