Nbaxevanis

Europlan
KOSA
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΦΕΚ ο νέος νόμος με τα μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής

DROP 2
DROP Palermo TECH HUB
ΜΗΛΟ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νέος νόμος Ν.5073/2023, με τίτλο: «Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Δείτε ολόκληρο τον νόμο Ν.5073/2023.

NOVA

Μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι:

  • Καταργείται η χρήση μετρητών ως τρόπος εξόφλησης του τιμήματος κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία και καθίσταται υποχρεωτική η χρήση τραπεζικών μέσων πληρωμής για την εξόφληση του τιμήματος για την οποία η Φορολογική Διοίκηση ενημερώνεται από τον συμβολαιογράφο που συντάσσει τη πράξη μεταβίβασης μέσω της εφαρμογής «myPROPERTY».
  • Περαιτέρω, θεσπίζεται ακυρότητα και απαγόρευση μεταγραφής συμβολαίου, το οποίο έχει συνταχθεί κατά παράβαση των ως άνω υποχρεώσεων, περί αναγραφής σε αυτό του τρόπου εξόφλησης του τιμήματος αποκλειστικά με τη χρήση τραπεζικών μέσων πληρωμής.

Επίσης ορίζεται ότι οι υποχρεώσεις και απαγορεύσεις του άρθρου αυτού δεν δεν ισχύουν για συμβόλαια που συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του νόμου σε εκτέλεση προσυμφώνων, τα οποία είχαν συνταχθεί πριν από την έναρξη ισχύως αυτού.

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Τέλος, ορίζεται σχετική υποχρέωση του συμβολαιογράφου καθώς και του Υποθηκοφύλακα/Προϊσταμένου Κτηματολογικού Γραφείου ως προς τα ανωτέρω και παράλληλα θεσπίζεται αυτοτελές πρόστιμο σε αυτούς, όταν παραβαίνουν τις ως άνω υποχρεώσεις.

Με το άρθρο 4 ορίζεται η καθολική εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων («myDATA»), με σκοπό τα έσοδα που δηλώνονται να μην υπολείπονται των εσόδων που έχουν διαβιβαστεί ηλεκτρονικά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Mechanical Solutions

Περαιτέρω, προβλέπεται ότι ως τιμολόγια εξόδων προσμετρώνται για φορολογικούς σκοπούς, μόνο όσα έχουν διαβιβαστεί ηλεκτρονικά στην ψηφιακή πλατφόρμα του «myDATA».

Με το άρθρο 5 εισάγεται νέο άρθρο 15Δ στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206, Κ.Φ.Δ.) και ενσωματώνονται στο εσωτερικό δίκαιο οι διατάξεις της οδηγίας 2020/284 του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου του 2020 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τη θέσπιση ορισμένων απαιτήσεων για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.

Με την προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 54 του ΚΦΔ, περί επιβολής προστίμων, ορίζεται ότι για παραβάσεις που αφορούν δήλωση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) του άρθρου 47α του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α’ 248), καθώς και για παραβάσεις που αφορούν ενιαία δήλωση Φ.Π.Α. υποβλητέα σε άλλο κράτος μέλος, στο πλαίσιο ειδικών καθεστώτων αντίστοιχων των άρθρων 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα Φ.Π.Α., εφόσον η Ελλάδα είναι κράτος μέλος κατανάλωσης, επιβάλλεται πρόστιμο στον υποκείμενο ή στον μεσάζοντα που ενεργεί για λογαριασμό του στην περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής ενιαίας δήλωσης Φ.Π.Α., εκτός αν πρόκειται για μηδενική δήλωση. Για κάθε τέτοια παράβαση το πρόστιμο ορίζεται σε εκατό (100) ευρώ.

Επίσης ορίζεται το πρόστιμο (διπλάσιο της συναλλαγής με μετρητά) για τις πληρωμές άνω των 500 ευρώ οι οποίες γίνονται με μετρητά.

με το άρθρο 7 ρυθμίζονται νομοτεχνικά ζητήματα της υφιστάμενης μορφής του άρθρου 54ΣΤ του Κ.Φ.Δ. Υπό την υφιστάμενη εκδοχή της διάταξης δημιουργείται πρόβλημα διότι ορίζεται κύρωση, χωρίς να προκύπτει με σαφήνεια σε ποιες παραβάσεις αναφέρεται.

Με το άρθρο 11 επιμηκύνεται ο παρεχόμενος χρόνος υπαγωγής στην επιλογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης για το φορολογικό έτος 2024 και ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία η 31η Δεκεμβρίου 2024, προκειμένου οι οντότητες να επιλέξουν την αποκλειστική χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τη χρήση των υπηρεσιών παρόχων ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων.

Με το άρθρο 12 θεσπίζεται η μείωση του τέλους επιτηδεύματος ανά κατηγορία στους επιτηδευματίες και τους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα και στα παραρτήματα των φυσικών προσώπων άμεσα από το φορολογικό έτος 2024 κατά πενήντα τοις εκατό (50%).

Με το άρθρο 15 του ν. 5073/2023 καθιερώνεται ελάχιστο τεκμαρτό καθαρό εισόδημα έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων.


- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram


Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο