Nbaxevanis

Europlan
KOSA
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Οι νέοι κωδικοί στα έντυπα Ε1 και Ε3

DROP 2 DROP 2
DROP Palermo TECH HUB
Europlan

Με νέους κωδικούς θα εμπλουτιστούν φέτος τα έντυπα των φορολογικών δηλώσεων Ε1 και Ε3, ενώ η πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του 2024, θα ανοίξει μετά τα μέσα Μαρτίου.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της ΑΑΔΕ, μέχρι την 29η Φεβρουαρίου, η ΑΑΔΕ συλλέγει τα στοιχεία των φορολογουμένων, από τις τράπεζες, τους εργοδοτικούς φορείς, τα συνταξιοδοτικά ταμεία και τους άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, με τα οποία θα προσυμπληρώσει τα έντυπα των φορολογικών δηλώσεων.

Mechanical Solutions

Παράλληλα η ΑΑΔΕ, αναμορφώνει το έντυπο Ε1 και το Ε3, ώστε να ενταχθούν σε αυτό οι αλλαγές που έγιναν στη φορολογία εισοδήματος και ισχύουν από το φορολογικό έτος 2023.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία του φρεσκαρίσματος των εντύπων και η προσυμπλήρωση των κωδικών με τα στοιχεία που διαθέτει το Taxisnet, θα ανοίξει η εφαρμογή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Η αυλαία τοποθετείται χρονικά στο β΄15ήμερο του Μαρτίου ενώ η προθεσμία υποβολής θα είναι 30η Ιουνίου 2024. Φέτος η προθεσμία θα είναι αυστηρή, που σημαίνει ότι ο φορολογούμενος που δεν υποβάλει μέχρι την 30η Ιουνίου τη φορολογική του δήλωση, θα την υποβάλει αυτομάτως η ΑΑΔΕ.

Εάν διαφωνεί με το εκκαθαριστικό και με τα στοιχεία που έχει προσυμπληρώσει η ΑΑΔΕ, τότε θα υποχρεωθεί να υποβάλει τροποποιητική δήλωση με τον κίνδυνο να χρεωθεί και με πρόστιμα.

Υπενθυμίζεται ότι τα στοιχεία που αποστέλλουν οι τράπεζες αφορούν σε τόκους καταθέσεων, μισθούς, συντάξεις, δάνεια, πιστωτικές κάρτες και διάφορες άλλες δαπάνες, τα οποία θα αναγραφούν στις φορολογικές δηλώσεις.

Οι νέοι κωδικοί

Όμως, στα έντυπα Ε1 και Ε3, θα προστεθούν και νέοι κωδικοί, μετά τις αλλαγές που έγιναν στη φορολογία εισοδήματος και ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2023. Οι νέοι κωδικοί θα αφορούν στους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι θα φορολογηθούν με τα αντικειμενικά κριτήρια για το φορολογικό έτος 2023 και για τα επόμενα έτη.

Ειδικότερα, στο έντυπο Ε3, που συμπληρώνεται από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, θα προστεθούν νέοι κωδικοί με στόχο να προσδιοριστεί με τεκμαρτό τρόπο το καθαρό φορολογητέο εισόδημά τους, με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια του νέου συστήματος φορολόγησης.

Στο πλαίσιο αυτό θα υπάρχουν κωδικοί για:

 1. Τις ετήσιες μικτές αποδοχές εργαζόμενου που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό ή, εάν στην επιχείρηση υπάρχει προσωπικό, με βάση τυχόν ποσό μικτών αποδοχών ανώτερο του μικτού ετησίου κατώτατου μισθού, το οποίο σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι αυτό που καταβάλλεται στον πλέον υψηλόμισθο υπάλληλο.
 2. Τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης.
 3. Το συνολικό ετήσιο κόστος μισθοδοσίας των υπαλλήλων, εφόσον η επιχείρηση απασχολεί προσωπικό.
 4. Το ύψος του ετησίου τζίρου που πραγματοποίησε η επιχείρηση κατά το φορολογικό έτος 2023.
 5. Να δηλώσει, αν ο υπόχρεος με ατομική επιχείρηση υπάγεται σε κάποια από τις κατηγορίες απαλλασσόμενων από το νέο σύστημα (είναι πολύτεκνος ή ανάπηρος 80% και άνω) ή εάν δικαιούται μείωσης του ελάχιστου ετήσιου καθαρού εισοδήματος που θα προσδιοριστεί με το νέο σύστημα (λόγω του ότι έχει έδρα σε μικρό χωριό, έχει αναπηρία 67%-79% κ.λπ.).
 6. Να δηλώσει σε ειδικό κωδικό εάν εμπίπτει σε κάποια κατηγορία που απαλλάσσεται από τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης, όπως ασθενής νοσηλευόμενος, στρατευμένος, φυλακισμένος κ.λπ.
 7. Να δηλώσει σε ειδικό ότι επιθυμεί τον έλεγχο από την ΑΑΔΕ, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι πράγματι τα έσοδά του είναι κάτω από τα ελάχιστα που ορίζει ο νόμος.

Τα ελάχιστα όρια των καθαρών κερδών

Υπενθυμίζεται ότι το νέο σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων φορολόγησης, ορίζει ότι το ελάχιστο ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημα κάθε φυσικού προσώπου που ασκεί ατομικά, για 6 έτη, εμπορική επιχείρηση, επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από τις ετήσιες μικτές αποδοχές υπαλλήλου του ιδιωτικού τομέα που αμείβεται με τον κατώτατο μηνιαίο μισθό, ήτοι 780 ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό, το ελάχιστο όριο ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος για κάθε αυτοαπασχολούμενο με 6 έτη άσκησης του επαγγέλματος του δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 10.920 ευρώ.

Το ελάχιστο φορολογητέο εισοδήματα διαφοροποιείται ανάλογα με τα έτη άσκησης του επαγγέλματος ή το απασχολούμενο προσωπικό και διαμορφώνεται ως εξής:

 • Για τους νέους επαγγελματίες, που ασκούν το επάγγελμα έως τρία έτη δεν θα ισχύει κανένα ελάχιστο όριο φορολογητέου εισοδήματος και θα φορολογούνται με βάση τα βιβλία τους.
 • Στο 4ο έτος λειτουργίας θα ισχύει ελάχιστο όριο φορολογητέου εισοδήματος μειωμένο κατά 67%, δηλαδή 3.620 ευρώ.
 • Στο 5ο έτος λειτουργίας το ελάχιστο όριο φορολογητέου εισοδήματος θα μειώνεται κατά 33% και θα διαμορφώνεται σε 7.280 ευρώ.
 • Για όσους ασκούν το επάγγελμα για περισσότερα από 6 και μέχρι 9 έτη, το ελάχιστο ποσό ετησίου φορολογητέου εισοδήματος των 10.920 ευρώ θα υπολογίζεται προσαυξημένο κατά 10%, δηλαδή θα ανέρχεται σε 12.012 ευρώ.
 • Για όσους ασκούν το επάγγελμα για περισσότερα από 9 και μέχρι 12 έτη, το ποσό των 10.920 ευρώ θα προσαυξάνεται κατά 20% και θα διαμορφώνεται στα 13.104 ευρώ.
 • Για όσους ασκούν το επάγγελμα για περισσότερα από 12 έτη το ποσό των 10.920 ευρώ θα προσαυξάνεται κατά 30% και θα διαμορφώνεται στα 14.196 ευρώ.

Προσαύξηση λόγω προσωπικού

Για τους επαγγελματίες που απασχολούν προσωπικό προβλέπονται συνοπτικά τα ακόλουθα:

 • Το εκάστοτε ισχύον ποσό ελαχίστου ετησίου κέρδους, όπως θα έχει προσδιοριστεί με βάση τα παραπάνω δεδομένα, θα συγκρίνεται με το ποσό του ανώτερου ετήσιου μισθού που καταβάλλεται στο προσωπικό. Το ποσό σύγκρισης δεν θα μπορεί να είναι υψηλότερο των 30.000 ευρώ. Ακόμη, το ελάχιστο ετήσιο τεκμαρτό κέρδος, θα προσαυξάνεται περαιτέρω, σωρευτικά:
 • Κατά το 10% του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού της επιχείρησης, με ανώτατο όριο προσαύξησης τις 15.000 ευρώ.
  Κατά το 5% της τυχόν επιπλέον διαφοράς του ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης από τον μέσο όρο ετήσιου κύκλου εργασιών όλων των επιχειρήσεων που ασκούν την ίδια δραστηριότητα βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας.
 • Η προσαύξηση λόγω ΚΑΔ, δεν θα υπολογίζεται όταν ο μέσος όρος του ετήσιου κύκλου εργασιών του αντίστοιχου Κ.Α.Δ. δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ ή όταν το πλήθος των επιτηδευματιών που υπάγονται στον συγκεκριμένο Κ.Α.Δ. δεν υπερβαίνει τους 30.


- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram


Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Σχετικά άρθρα

Back to top button