Nbaxevanis

Europlan
KOSA
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Ποιο είναι το ύψος της επιδότησης, ποιοι είναι οι δικαιούχοι, ποια η προκαταβολή

DROP 2 DROP 2
DROP Palermo TECH HUB
Europlan

Τα μισά χρήματα προκαταβολικά θα πάρουν από το Κράτος όσοι ανακαινίσουν το κενό διαμέρισμά τους, ώστε σε δεύτερο χρόνο να το νοικιάσουν.

Μέσω του «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων θα έχουν την δυνατότητα να εξασφαλίσουν επιδότηση η οποία θα αγγίζει το 40% των δαπανών που θα κάνουν για εργασίες ανακαίνισης έως του ποσού των 10.000 ευρώ. Αυτά προβλέπονται –μεταξύ άλλων- στις διατάξεις νομοσχεδίου, το οποίο κατατέθηκε στην Βουλή.

Mechanical Solutions

Το εν λόγω πρόγραμμα της ΔΥΠΑ θα επιτρέψει σε ιδιοκτήτες ακινήτων να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για να καλύψουν μέρος των εξόδων που απαιτούνται για την ανακαίνιση ενός κενού διαμερίσματος το οποίο έχουν στην κατοχή τους: Για να πάρουν αυτό το ποσό όμως απαραίτητη προϋπόθεση είναι να νοικιάσουν αμέσως μετά το ανακαινισμένο σπίτι με φθηνό μίσθωμα σε νέους.Η αίτηση από τους ενδιαφερόμενους θα γίνει μέσω του gov.gr

Πρώτο βήμα για την ενεργοποίηση του «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»

Συγκεκριμένα, οι σχετικές προβλέψεις περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο με τίτλο «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις». Έτσι, γίνεται το πρώτο βήμα για την ενεργοποίηση του προγράμματος.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται:

  1. Θεσπίζεται το πρόγραμμα «Ανακαινίζω Νοικιάζω», με το οποίο επιδοτείται η επισκευή κατοικιών με σκοπό τη διάθεσή τους για εκμίσθωση και στο οποίο συμμετέχουν, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr), ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές ακινήτων με χρήση κατοικίας για ένα (1) ακίνητό τους με χρήση κατοικίας, εφόσον:

α) διαθέτουν την κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου κατά ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%),

β) το ακίνητο έχει έκταση έως εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) και βρίσκεται σε οικιστική περιοχή,

γ) έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ και διαθέτουν ακίνητη περιουσία, της οποίας η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ,

δ) το ακίνητο δεν έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία, δεν έχει δηλωθεί ως μισθωμένο και δηλώνεται ως κενό στο έντυπο Ε2 που συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των τριών (3) τελευταίων ετών, και

ε) οι δικαιούχοι δεν έχουν λάβει επιδότηση για πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης σε ακίνητο της ιδιοκτησίας τους τα τελευταία πέντε (5) έτη και δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα επιδοτούμενης ενεργειακής εξοικονόμησης για οποιοδήποτε ακίνητό τους.

  1. Οι εντασσόμενοι στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω Νοικιάζω» επιδοτούνται για την πραγματοποίηση δαπανών επισκευής και ανακαίνισης επί του ακινήτου τους, ύψους μέχρι δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, που περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα υλικά και τις εργασίες. Η επιδότηση ανέρχεται στο σαράντα τοις εκατό (40%) των πραγματοποιηθεισών δαπανών, και χορηγείται υπό τις εξής προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:

α) τα σχετικά τιμολόγια εξοφλούνται ηλεκτρονικά,

β) μετά την ανακαίνιση προχωρούν σε εκμίσθωση του ακινήτου με διάρκεια τριών (3) τουλάχιστον ετών.

2Α. Μέρος της επιδότησης της παρ. 2 δύναται να προκαταβάλλεται. Η προκαταβολή αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου της επιδότησης που χορηγείται σε κάθε δικαιούχο.

  1. Η Δ.ΥΠ.Α. δύναται να συνεργάζεται με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. για την υλοποίηση όλου ή μέρους του προγράμματος «Ανακαινίζω Νοικιάζω».
  2. Η συνολική δαπάνη χρηματοδότησης του προγράμματος «Ανακαινίζω Νοικιάζω» δεν υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ και βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κατανεμημένη στα οικονομικά έτη 2024 και 2025. Οι αναγκαίες πιστώσεις για την υλοποίηση του προγράμματος δύνανται να μεταβιβάζονται με επιχορήγηση στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.’’.

Τι επιδοτείται για την ανακαίνιση

Οι εντασσόμενοι στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» επιδοτούνται για την πραγματοποίηση δαπανών επισκευής και ανακαίνισης επί του ακινήτου τους, ύψους μέχρι δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, που περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα υλικά και τις εργασίες. Η επιδότηση ανέρχεται στο σαράντα τοις εκατό (40%) των πραγματοποιηθεισών δαπανών και χορηγείται υπό τις εξής προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:

  • τα σχετικά τιμολόγια εξοφλούνται ηλεκτρονικά,
  • μετά την ανακαίνιση προχωρούν σε εκμίσθωση του ακινήτου με διάρκεια τριών (3) τουλάχιστον ετών.

Ενεργοποίηση κενών κατοικιών

Μέσω του προγράμματος Ανακαινίζω – Ενοικιάζω, ο στόχος είναι να μισθωθούν σε νέους έως 39 ετών κατοικίες που σήμερα μένουν εκτός αγοράς και αντιστοιχούν περίπου σε 25% του συνόλου στις μεγάλες πόλεις.

Μετά την εκτέλεση εργασιών επισκευής και ανακαίνισης κενών κατοικιών, θα γίνουν οι κατάλληλες διαδικασίες ώστε στη συνέχεια θα δοθούν για μίσθωση για διάρκεια τουλάχιστον 3 ετών σε νέους έως 39 ετών.

Αυτή είναι μια πρώτη προσπάθεια να ανοίξουν τα 750.000 κλειστά σπίτια της χώρας.

Η Ελλάδα έχει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά κενών κατοικιών στην Ευρώπη, σύμφωνα με το Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή Eteron, με το ποσοστό να κυμαίνεται περίπου στο 25% του συνόλου στην Αθήνα, στον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη.


- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram


Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Stream+

Αλλάζουμε την ενημέρωση σας...

Σχετικά άρθρα

Back to top button