Nbaxevanis

Europlan
KOSA
ΚΡΗΤΗ

Τρεις εμβληματικές δράσεις της ΓΓΕΚ υλοποιούνται στο ΕΛΜΕΠΑ

BOX CAFE
DROP Palermo TECH HUB

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο συμμετέχει σε τρία έργα στη Δράση «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για τη σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, σε συνεργασία με υψηλού κύρους ερευνητικές ομάδες από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα της χώρας. Βασικός στόχος της Δράσης, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΚ, είναι η ενίσχυση συνεργατικών ερευνητικών έργων διαθεματικού χαρακτήρα, υψηλής επιστημονικής και τεχνολογικής ποιότητας, με σκοπό την ενσωμάτωση της έρευνας και της καινοτομίας στον παραγωγικό ιστό της χώρας και την ανάσχεση του «brain drain».

Τα τρία έργα στα οποία συμμετέχει το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, είναι:

Mechanical Solutions

«Ανάπτυξη αποδοτικών Φ/Β υλικών και διατάξεων τρίτης γενιάς για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού τομέα στην πράσινη ενέργεια» με Ακρωνύμιο : 3GPV-4INDUSTRY  (Κωδικός TAEDR 0537347)
Website:  https://advmat-pvflagship.inn.demokritos.gr/

Το έργο 3GPV-4INDUSTRY φιλοδοξεί να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα στον τομέα των Φωτοβολταϊκών τρίτης γενιάς, αναπτύσσοντας νέες καινοτόμες τεχνολογίες που θα φέρουν στην αγορά νέα προϊόντα και ταυτόχρονα θα καλύψουν τις ανάγκες της βιομηχανίας και της κοινωνίας για νέες ιδέες στο χώρο της ενέργειας.

Συνεργαζόμενοι φορείς

ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (συντονιστής)

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Πανεπιστήμιο Πατρών

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.457.000 Ευρώ, ενώ ο χρόνος υλοποίησής του είναι 28 μήνες. Η ομάδα Νανοϋλικών για Αναδυόμενες Τεχνολογίες (https://nanohmu.gr NANO@HMU) του Κέντρου Τεχνολογίας Υλικών και Φωτονικής συμμετέχει από το ΕΛΜΕΠΑ, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Κυμάκη Εμμανουήλ. Η ενότητα εργασίας “Δοκιμές αντοχής Φ/Β τρίτης γενιάς σε εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες” συντονίζεται από το ΕΛΜΕΠΑ.

«Σύστημα Υποστήριξης Κλινικών Αποφάσεων για τη Νόσο των Ανευρυσμάτων Κοιλιακής Αορτής Βασισμένο σε Μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης» με ακρωνύμιο Safe-Aorta (Κωδικός TAEDR 0535983)

Το έργο Safe Aorta εστιάζει στην επίλυση του προβλήματος που σχετίζεται με το Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής (ΑΚΑ), με τη χρήση μεγάλων συνόλων δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης. Το ΑΚΑ ορίζεται ως η μόνιμη εντοπισμένη διάταση που υπερβαίνει το 50% της φυσιολογικής διαμέτρου (>3 εκ). Η κύρια επιπλοκή των ΑΚΑ είναι η ρήξη, η οποία συσχετίζεται με υψηλά ποσοστά θνητότητας της τάξης του 50-75%, αποτελώντας την 13η πιο συχνή αιτία θανάτου και την 3η πιο συχνή αιτία αιφνίδιου θανάτου στον δυτικό κόσμο, μετά από το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Κίνητρο για το προτεινόμενο έργο αποτελεί το κενό που υπάρχει στην εκτίμηση του κινδύνου ταχείας επέκτασης και ρήξης ενός ΑΚΑ.

Συνεργαζόμενοι φορείς

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (συντονιστής)

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πολυτεχνείο Κρήτης

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Συμμετέχουν επίσης ως συνεργαζόμενοι φορείς η Αγγειοχειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», η Αγγειοχειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, η Αγγειοχειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 2.457.948,50 Ευρώ και ο χρόνος υλοποίησης του 28 μήνες. Εκ μέρους του ΕΛΜΕΠΑ συμμετέχουν οι Καθηγητές Κώστας Μαριάς και Μανώλης Τσικνάκης (Τμήμα ΗΜΜΥ) και ο Επ. Καθηγητής Κων/νο Τζιράκης (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών), οι οποίοι έχουν αναλάβει σημαντικό ρόλο Έρευνας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο του έργου.

3. «Καινοτόμες λύσεις για τη βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική φυτοπροστασία των οπωροκηπευτικών της Ελλάδας, στην Ευρώπη του μέλλοντος»  (Κωδικός TAEDR-0535675)

Website: https://www.kainotomosfytoprostasia.gr/index.php/el/ 

Η πρωτογενής γεωργική παραγωγή οπωροκηπευτικών (φρούτων και λαχανικών) έχει πολύ μεγάλη στρατηγική σημασία για την αγροτική οικονομία και την κοινωνία στην Ελλάδα και αποτελεί τη ναυαρχίδα των εξαγωγών της χώρας μας. Ωστόσο, απειλείται σοβαρά από τους εχθρούς των καλλιεργειών. Οι λύσεις είναι εξαιρετικά περιορισμένες, εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων της Ελλάδας και της δραματικής μείωσης των φυτοφαρμάκων στην ΕΕ. Οι καταναλωτές και η τροφική αλυσίδα απαιτούν φρούτα και λαχανικά χωρίς υπολείμματα, που να παράγονται με βιώσιμους τρόπους. Η σύγχρονη φυτοπροστασία θα πρέπει να βασισθεί σε εναλλακτικές λύσεις, που θα βασίζονται σε πρωτότυπα δεδομένα για τους ελληνικούς οπωρώνες και θα αναπτυχθούν υπό το πρίσμα των εξελίξεων στη βιοτεχνολογία, στη (βιο)πληροφορική και στη μηχανολογία/γεωργία ακριβείας, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική αντιμετώπιση των εχθρών και των ασθενειών, με καινοτόμες πράσινες προσεγγίσεις.

Συνεργαζόμενοι Φορείς

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Συντονιστής)

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ

Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΔημοκρίτειοΠανεπιστήμιο Θράκης

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 4.915.000 Ευρώ και ο χρόνος υλοποίησης του 28 μήνες. Εκ μέρους του ΕΛΜΕΠΑ συμμετέχουν οι κ.κ. Αν. Καθηγητής  Ροδιτάκης Εμμανουήλ (Συντονιστής ΕΛΠΕΜΑ), Καθηγητής Βερβερίδης Φίλλιπος, Επ. Καθηγητής Τραντάς Εμμανουήλ και Ομότιμος Καθηγητής  Γκούμας Δημήτριος (Τμήμα Γεωπονίας), οι οποίοι έχουν αναλάβει σημαντικό ρόλο Έρευνας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο του έργου.


- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram


Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Σχετικά άρθρα

Back to top button