ΚΡΗΤΗ

Στον ΟΑΚ το φράγμα Αποσελέμη

Η λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Αποσελέμη (ΕΕΝ Αποσελέμη) και του Υδραγωγείου γίνεται πλέον από το στελεχιακό δυναμικό του Ο.Α.Κ. Α.Ε. από το Σάββατο 17-12-2016, αφού υπογράφηκε το πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής για χρήση του έργου: «Ύδρευση Ηρακλείου – Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη – Εργασίες εκτροπής μεταφοράς υδάτων και κατασκευής αγωγών και διυλιστηρίων» και συγκεκριμένα των κάτωθι τμημάτων:

1. Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) Αποσελέμη και

2. των Υδραγωγείων του έργου:

Α) από το Φράγμα Αποσελέμη μέχρι την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) Αποσελέμη,
Β) από την ΕΕΝ μέχρι τη δεξαμενή Δ4 Ηρακλείου και,
Γ) από την ΕΕΝ μέχρι τη Δεξαμενή Δ6 Αγίου Νικολάου.Όπως είναι ήδη γνωστό η ΕΕΝ Αποσελέμη επεξεργάζεται το νερό από το Φράγμα Αποσελέμη (χωρητικότητας 25,3 εκ. m3  νερού) που κατασκευάστηκε για να λυθεί το πρόβλημα υδροδότησης τoυ Βόρειου Άξονα της Ανατολικής Κρήτης. Ήδη από το Σεπτέμβριο του 2015 ο αστικός ιστός  Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου τροφοδοτείται με εξαιρετικής ποιότητας πόσιμου νερού μέσω ενός δικτύου αγωγών 70 χιλιομέτρων. Σημειώνεται πως στη διάρκεια της αποδοτικής λειτουργίας (9ος 2015 έως 12ος 2016) διατέθηκαν πάνω από 13 εκ.m3  νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στις προαναφερθείσες περιοχές λύνοντας σημαντικά ζητήματα υδροδότησης, λειτουργίας επιχειρήσεων και λοιπών δομών.

Τα εικοσιπέντε άτομα (επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, στελεχιακό δυναμικό του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ), τα οποία έχουν ως αντικείμενο τη λειτουργία της ΕΕΝ και του Υδραγωγείου Αποσελέμη εξασφαλίζουν την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των προαναφερόμενων έργων. Στην ΕΕΝ Αποσελέμη στεγάζεται ένα σύγχρονο εργαστήριο φυσικοχημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων για τον έλεγχο ποιότητας του παραγόμενου νερού σε όλα τα στάδια επεξεργασίας του. Οι κύριες διεργασίες επεξεργασίας του νερού του Ταμιευτήρα του Φράγματος Αποσελέμη που επιτελούνται στην ΕΕΝ είναι οι εξής: 1η : οζόνωση, 2η : κροκιδοκαθίζηση, 3η : διήθηση μέσω κλινών άμμου, 4η : χλωρίωση.

Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Φώτη Καζάση, «…ο Οργανισμός στα πλαίσια της παροχής άριστου και επαρκούς πόσιμου νερού θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την επέκταση των δικτύων, ώστε ακόμα περισσότεροι πολίτες και φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα να τροφοδοτούνται με εξαιρετικής ποιότητας πόσιμο νερό. Είναι σημαντικό σε περιοχές (που στο παρελθόν αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα υδροδότησης), όπου ασκείται πληθώρα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και υποδέχονται μεγάλο αριθμό ξένων επισκεπτών,  να ολοκληρώνονται και να λειτουργούν υποδομές, όπως η ΕΕΝ Αποσελέμη, που βελτιώνουν την παροχή υπηρεσιών».

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close