Δευτέρα, 17 Μαΐ 21
box cafe αδω 2021
ΑρχικήΚΡΗΤΗΣε αναστολή λειτουργίας η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λασιθίου

Σε αναστολή λειτουργίας η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λασιθίου

kokolakis adv 2021 3
cosmos adv 2021
al dente
drop adv2020
kingeight 2021a

Έχοντας υπόψη τη με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.: 3060 από 15.01.2021 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 89/Β/16.01.2021) ανακοινώνουμε την αναστολή λειτουργίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λασιθίου, για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06.00΄ έως και τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06.00΄.

Ειδικότερα:

mechanical adv 2021

Α.   Ποινικές συνεδριάσεις:

apostolakis adv 2

1.ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δικάσιμος 21-1-2021

Θα εισαχθoύν προς εκδίκαση οι παρακάτω αναφερόμενες δύο (2) υποθέσεις:  Αρ. πινακίου 1, Α.Β.Μ. Α15/324, παρ. Ν. 1882/90, κατηγορούμενος Ν.Δ.  Αρ. πινακίου 2, Α.Β.Μ. Α15/323, παρ. Ν. 1882/90, κατηγορούμενος Γ.Π.

Οι λοιπές υποθέσεις αποσύρονται

  1. ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δικάσιμος 18-1-2021

Θα εισαχθεί προς εκδίκαση η παρακάτω αναφερόμενη μία (1) υπόθεση:  Αρ. πινακίου 1, Α.Β.Μ. Β16/67, παρ. 372 Π.Κ., κατηγορούμενες Κ.Ψ./Δ.Φ.

Οι λοιπές υποθέσεις αποσύρονται

Όλες οι αποσυρθείσες  δικογραφίες θα προσδιορισθούν εκ νέου μετά την πάροδο της αναστολής.

Β. Αναστέλλονται οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον της υπηρεσίας της Εισαγγελίας, καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων, πλην των προθεσμιών (που δεν αναστέλλονται):

ι) Για την άσκηση ενδίκων μέσων που προβλέπονται στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και αφορούν παραπεμπτικά βουλεύματα για πράξεις, για τις οποίες ο κατηγορούμενος κρατείται προσωρινά ή για τις οποίες ο χρόνος προγραφής συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2023.

ιι) Αυτών που προβλέπονται στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την άσκηση προσφυγών κατά ενταλμάτων προσωρινής κράτησης και κατά διατάξεων επιβολής προσωρινής κράτησης ή περιοριστικών όρων.

Γ.  Κατ΄ εξαίρεση θα πραγματοποιούνται:

ι) Η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας.

  1. ii) Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2023, καθώς και πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2022. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.

iii) Οι ποινικές δίκες που αφορούν υποθέσεις των οποίων οι αποφάσεις αναιρέθηκαν και παραπέμπονται προς νέα εκδίκαση.

  1. iv) Η εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Κ.Π.Δ., ν. 4620/2019, Α’ 96), ακύρωσης της διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 Κ.Π.Δ., ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 431 Κ.Π.Δ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 Κ.Π.Δ., καθώς και των αιτήσεων που αφορούν στον καθορισμό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 Κ.Π.Δ., στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας κατά τα άρθρα 80 του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα (Π.Κ., ν. 4619/2019, Α’95) και 82 του προϊσχύσαντος Π.Κ. (π.δ. 283/1985, Α’106) και στη μετατροπή της χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος Π.Κ.
  2. v) Η εκδίκαση υποθέσεων περί παράτασης εξακολούθησης ή αντικατάστασης θεραπευτικών μέτρων, καθώς και αιτήσεις του εισαγγελέα περί άρσης ή αντικατάστασης των ως άνω μέτρων (άρθρο 70 ΠΚ, ν. 4619/2019, Α’ 95).

Δ. Ως προς την ειδικότερη λειτουργία της Εισαγγελίας:

ι) Δεν θα πραγματοποιούνται, πέραν αυτών που είναι αναγκαίες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων που εκδικάζονται, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α., για το χρονικό διάστημα έως 25-1-2021, διαδικαστικές πράξεις ενώπιον της Εισαγγελίας ή της Γραμματείας αυτής (ενδεικτικά κατάθεση έγκλησης, μήνυσης ή αναφοράς, κατάθεση αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικών, για αντίγραφα δικογραφιών, για χορήγηση εγγράφων από δημόσιες υπηρεσίες, για διορθώσεις ληξιαρχικών πράξεων, πνευματικές λύσεις γάμου, επιδόσεις δικαστικών επιμελητών).

ιι) Δεν θα πραγματοποιούνται ακροάσεις ενώπιον του Εισαγγελέα.

Για τις επείγουσες υποθέσεις (ιδίως ακούσιες νοσηλείες κ.λπ.) να απευθύνεστε στις κατά τόπο αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες. Από την Εισαγγελία θα εξετάζονται μόνο επείγουσες υποθέσεις (όπως προσωρινά κρατουμένων, συνοδειών στο πλαίσιο εκτέλεσης αποφάσεων ή ενταλμάτων σύλληψης, αυτοφώρων εγκλημάτων, υφ’ όρον απολύσεων κρατουμένων, αιτήσεων που αναφέρονται  παραπάνω στο υπό στοιχ. Γιv, αιτήσεων δικαστικής συμπαράστασης, ανηλίκων  κ.λπ.).

Η προσέλευση των ενδιαφερομένων να εξυπηρετηθούν από τα τμήματα της Εισαγγελίας θα γίνεται κατόπιν επικοινωνίας τους με την Προϊσταμένη της Γραμματείας ή την αναπληρώτριά της στο τηλέφωνο (2841032246).

Ε. Για την εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λασιθίου στο Δικαστικό Μέγαρο Νεάπολης Λασιθίου:

ι) Είναι υποχρεωτική σε κάθε εισερχόμενο στους χώρους της Εισαγγελίας Πρωτοδικών (εισαγγελείς, δικαστές,  γραμματείς, συνηγόρους και διαδίκους) η χρήση μη ιατρικής μάσκας, απολυμαντικού χεριών και θερμομέτρηση ευθύς μετά την είσοδο.

ιι) Τηρείται απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ φυσικών προσώπων σε οποιονδήποτε χώρο.

ιιι) Σε κάθε γραφείο επιτρέπεται να εισέρχεται προς εξυπηρέτηση μόνο ένα άτομο, το οποίο θα αποχωρεί ευθύς μετά την περαίωση της υπόθεσής του.

  1. iv) Δεν επιτρέπεται η άσκοπη παραμονή ατόμων σε οποιονδήποτε χώρο.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών θα λειτουργεί με τον αναγκαίο αριθμό εισαγγελικών λειτουργών και υπαλλήλων, με γνώμονα την εύρυθμη και ασφαλή διεξαγωγή της υπηρεσίας και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Για τυχόν απορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λασιθίου στο τηλέφωνο 2841032246.

Ο  Διευθύνων την Εισαγγελία Πρωτοδικών

Αθανάσιος Γαλήνας

Εισαγγελέας Πρωτοδικών

zygos gif 2020b
wind one adv
cna stream
Stream+https://www.cna.gr
Αλλάζουμε την ενημέρωση σας...
bbq stories2020
karnagioadv 2021
neratzoulis neo
bakaliko lagos
kera tours2019 adv
adv zuper service 2019
jooble