ΚΡΗΤΗ

Παράταση για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014 -2020»

Η ανακοίνωση του ΟΑΚ ΑΕ ( Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.) για την παράταση υποβολής προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020»

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος CLLD/LEADER και ΕΠΑΛΘ αποφάσισε στην 27η συνεδρίασή της, κατόπιν και της σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιεία και Θάλασσα την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας λήξης της 1ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014 -2020» με τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» της Ο.Τ.Δ. Ο.Α.Κ. Α.Ε.  κατά 2 μήνες, έως 02/04/2021.

neratzoulis neo

Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα επιπλέον παράτασης.

bakaliko lagos
Σχετικά άρθρα

Back to top button