ΚΡΗΤΗ

Ορισμός από την αρχή για αιγιαλό και παραλίες;Με τον νέο νόμο Ν.4607/2019 ορίζεται ξανά ότι ο αιγιαλός και η παραλία είναι πράγματα κοινόχρηστα και ανήκουν στο Δημόσιο. Κύριος προορισμός τους είναι η ακώλυτη και ελεύθερη πρόσβαση του κοινού. Επίσης αναγράφονται όρια και προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται κατά την εκμετάλλευση χρήσης μιας παραλίας.Ακόμα αναφέρεται ότι «Για την παραχώρηση της απλής χρήσης παρέχει αιτιολογημένη γνώμη ο οικείος Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία προτείνονται οι αιγιαλοί, παραλίες, όχθες και παρόχθιες  ζώνες που μπορεί να παραχωρηθούν, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος.». Δηλαδή το δημοτικό συμβούλιο θα πρέπει να υποδείξει ποιες παραλίες θεωρεί, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, ότι δύναται να παραχωρηθούν για εκμετάλλευση με την έγκριση της κτηματικής υπηρεσίας.

Ενώ παλαιότερα μια όμορη επιχείρηση δικαιούταν να εκμεταλλευτεί την έμπροσθεν παραλία, πλέον θα πρέπει να δώσει το πράσινο φως ο Δήμος. Οπότε για να είμαστε έτοιμοι του χρόνου με την αρχή της χρονιάς θα πρέπει να γίνει καταγραφή όλων των παραλιών από Σίσι έως Καλό Χωριό (συμπεριλαμβανομένου της ζώνης των ξενοδοχείων της Ελούντας) και να αποφασιστεί ποιες θα παραχωρηθούν και ποιες όχι. Επίσης ποιο κομμάτι δίνεται για χρήση και ποιο θα μείνει ελεύθερο από ομπρέλες και ξαπλώστρες.Τέλος, λόγω της πρόσφατης τραγωδίας στο Μάτι, τονίζεται ότι σε περίπτωση που παρεμβάλλεται ιδιωτικό ακίνητο μεταξύ αιγιαλού και δημόσιου δρόμου, πρέπει να υπάρχει ελεύθερη δίοδος για την ακώλυτη και ασφαλή πρόσβαση στον αιγιαλό. Υπήρχε πάντα αυτή η προϋπόθεση στην πολεοδομική νομοθεσία αλλά ενισχύεται με την αναγραφή του και στον συγκεκριμένο νόμο λόγω προστασίας της ασφάλειας των πολιτών.

Ευκαιρία να μπει μια τάξη στις παραλίες του Δήμου προς όφελος όλων.

Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία των Παραλιών

Back to top button
Close
Close