ΚΡΗΤΗ

Ο αστροτουρισμός και το πλανητάριο-αστεροσχολείο της Σητείας

To υπουργείο Τουρισμού απηύθυνε πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών με αντικείμενο την εκπόνηση μελέτης για την ανάπτυξη και διείσδυση σε διεθνείς αγορές εναλλακτικών μορφών τουρισμού για την υλοποίηση της πράξης: «Αστροπαρατήρηση & Φυσικό Περιβάλλον – Εναλλακτικό προϊόν Ανάπτυξης & Προβολής των Γεωπάρκων της Ανατολικής Μεσογείου GEOSTARS» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ –ΚΥΠΡΟΣ 2014 – 2020».

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 12.096,78 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 85% και εθνικοί πόροι και τα 15%.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους έως τις 2 Σεπτεμβρίου στο υπουργείο Τουρισμού.

caffeine adv 2021

Βασικός στόχος του έργου είναι η βελτίωση της επισκεψιμότητας και κατ’ επέκταση της οικονομικής ανάπτυξης των τριών αναγνωρισμένων Γεωπάρκων της Κρήτης και της Κύπρου, τα οποία διαθέτουν ιδιαίτερα περιβαλλοντικά και φυσικά ορεινά χαρακτηριστικά που τους παρέχουν κοινά συγκριτικά πλεονεκτήματα τουριστικής ανάπτυξης βασισμένα στη Γη (Geo).

Ειδικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας νέας μορφής εναλλακτικού τουρισμού ως προέκταση της φυσικής αξίας των χώρων. Το νέο τουριστικό προϊόν αξιοποιεί συγκριτικά πλεονεκτήματα των κλιματολογικών στοιχείων και αποτελεί προέκταση του επιστημονικού πεδίου της γεωλογίας που ασχολείται με τα ουράνια φυσικά σώματα. Ως εκ τούτου, η επιλεγμένη μορφή εναλλακτικού τουρισμού επικεντρώνεται στην παρακολούθηση, γνωριμία και μελέτη του διαστήματος, του ήλιου και των άστρων.

neratzoulis neo

Ο αστροτουρισμός, ως εναλλακτική μορφή τουρισμού, παρότι είναι άγνωστος στην επιλέξιμη περιοχή, παρουσιάζει επιτυχημένα παραδείγματα διεθνώς. Η συνεργασία των εταίρων έχει ως στόχο την από κοινού ανάπτυξη του αστροτουρισμού στα Γεωπάρκα της Ανατολικής Μεσογείου ώστε να καταστούν διεθνώς γνωστά και να καταστούν πόλος έλξης τουριστών από μη παραδοσιακές αγορές. Κοινά πλεονεκτήματα αποτελούν οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, η προνομιακή γεωγραφική τους θέση και η απουσία αντίστοιχων δομών στην περιοχή, καθώς και η έλλειψη σημείων παρατήρησης του ήλιου παγκοσμίως.

Στο όρος Τροόδος θα κατασκευαστεί εκπαιδευτικό αστεροσκοπείο και στη Σητεία πλανητάριο-αστεροσχολείο, απευθυνόμενα σε ερασιτέχνες αστροπαρατηρητές, μαθητές και λοιπούς επισκέπτες. Επιπλέον, το αστεροσκοπείο Σκίνακα θα διατηρήσει την επιστημονική του διάσταση και θα την εμπλουτίσει με υποδομές και εργαλεία επισκεψιμότητας.

Συμπληρωματικά προς τις υποδομές αστροπαρατήρησης το έργο ολοκληρώνεται με δράσεις δασικής αναψυχής και τη δημιουργία καινοτόμων εργαλείων πληροφόρησης και επιμόρφωσης σε θέματα του διαστήματος και του σύμπαντος. Η γνωστή φυσική και περιβαλλοντική αξία των τριών Γεωπάρκων καλύπτει σαν ομπρέλα το κοινό συγκριτικό πλεονέκτημα ώστε να καταστούν οι περιοχές ελκυστικές στον επισκέπτη.

Newsroom

Το CNA είναι μία προσωπική δικτυακή ιδέα του Βαγγέλη Βαρνακιώτη, η οποία υλοποιήθηκε το 2000, για όσα αφορούν στην πολιτική, στην κοινωνία και στον πολιτισμό, που αυτά συμβαίνουν στην Κρήτη, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το CNA από το 2000 κάνει μεγάλη προσπάθεια για να κρατηθεί στην επιφάνεια του ενδιαφέροντος, με συνέπεια, εγκυρότητα, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, με συνεχείς αλλαγές, ανανεώσεις, διασφάλιση της «ασφαλούς» επίσκεψης, καθώς και προσθήκες νέων υπηρεσιών.-

Σχετικά άρθρα

Back to top button