Nbaxevanis

Europlan
KOSA
ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Σε εξέλιξη η διαβούλευση για τα Δημοτικά Τέλη του 2024

BOX CAFE
DROP Palermo TECH HUB

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία διαβούλευσης των προτάσεων της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου για τα Δημοτικά Τέλη και τα Τέλη Κοινοχρήστων Χώρων για το 2024, όπως είχε δεσμευτεί ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός.

Το 2024 χαρακτηρίζεται ως μεταβατικό έτος – γέφυρα, δεδομένου ότι η διαδικασία επιβαλλόταν να ολοκληρωθεί σε λίγα 24ωρα για να προχωρήσει ο προϋπολογισμός του Δήμου, ενώ αίσθηση έχει προκαλέσει η πρόταση του Αλέξη Καλοκαιρινού για την δημιουργία επιτροπής, με την συμμετοχή και εκπροσώπων των κοινωνικών φορέων, για να μελετηθούν και να καταθέσουν εγκαίρως προτάσεις για τα Τέλη του 2025.

Mechanical Solutions

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός αναφέρει: «Σε ό,τι αφορά τα Δημοτικά Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, προχωρήσαμε σε μια ρύθμιση που κινείται στο πλαίσιο των δεδομένων που είχαμε και που ήταν και το πλαίσιο των συζητήσεων στο τέλος του 2023. Καταλήγουμε σε μια πρόταση μετριοπαθή που δεν θα επιβαρύνει ουσιαστικά τον Δημότη. Υπάρχει μια μικρή αύξηση αλλά επιβάλλεται από τα δεδομένα. Το κόστος μας θα είναι αυξημένο, οι εισπράξεις από συναφείς πηγές αναμένουμε να υστερήσουν. Σε κάθε περίπτωση, το στοίχημα είναι να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες. Την καθαριότητα και τον οδοφωτισμό. Νομίζω ότι αυτό περιμένει από εμάς ο Δημότης και αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε.

Σε ότι αφορά τα Τέλη Κοινοχρήστων Χώρων, όπως είχαμε δεσμευτεί, είμαστε σε διαβούλευση, θα συζητήσουμε, θα ακούσουμε, μπορεί να ακούσουμε πράγματα τα οποία πράγματι θα συμβάλλουν σε ένα καλύτερο πλαίσιο. Προχωρήσαμε σε εξορθολογισμό προκειμένου αυτά να γίνουν δικαιότερα και να τεθεί μια βάση αντικειμενικότητας με μια πρόταση – γέφυρα για την επόμενη χρονιά. Τα χρονικά δεδομένα που είχαμε δεν μας επέτρεπαν στη φάση αυτή να δουλέψουμε περισσότερο και να φτάσουμε σε άλλη πρόταση, την οποία όμως δρομολογούμε ήδη από τώρα για τον επόμενο χρόνο. Εδώ ζητάμε την συνδρομή όλων των εμπλεκομένων. Θα συστήσουμε μια ομάδα εργασίας η οποία θα καταλήξει σε ένα σύστημα τελών το οποίο θα μας ικανοποιεί περισσότερο απ’ όσο το σημερινό. Πάντως και η συγκεκριμένη πρόταση δεν επιφέρει αυξήσεις, θα έλεγα μάλιστα ότι κινείται μεσοσταθμικά κάτω από το έτος αναφοράς που είναι η προ covid εποχή, το 2019.».

Δημοτικά Τέλη

Για να υπάρξει ισοσκελισμός των ανταποδοτικών υπηρεσιών (καθαριότητα – οδοφωτισμός) η πρόταση της Δημοτικής Αρχής προτείνει ανταποδοτικά τέλη 1,05€ ως γενικό συντελεστή στις αστικές περιοχές (από 0,86 που ισχύει σήμερα) και 0,98€ στις περιαστικές (από 0,82€ που ισχύει σήμερα). Σύμφωνα με την πρόταση, η αλλαγή για ένα διαμέρισμα 100 τ.μ. εντός του αστικού ιστού είναι 19€ τον χρόνο. Τονίζεται παράλληλα ότι βασικό ζητούμενο για τη Δημοτική Αρχή, είναι κάθε ευρώ που πληρώνει ο δημότης σε ανταποδοτικά τέλη, να έχει αντίκρισμα και να επιστρέφει με παροχές πολλαπλάσιας αξίας στην καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής του.

Για την διαμόρφωση των τιμών έχουν ληφθεί υπόψιν τα αυξημένα κόστη του Περιβαλλοντικού Τέλους (Τέλους Ταφής Απορριμμάτων), του υψηλού ενεργειακού κόστους, αλλά και μια νέα επιβάρυνση για τον Δήμο, η απώλεια εσόδων από την αλλαγή του τρόπου είσπραξης του ΤΑΠ από τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα.

Μειώσεις – απαλλαγές

Προτείνεται να παραμείνουν οι εκπτώσεις και οι απαλλαγές που ισχύουν και ειδικότερα:
Για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, μείωση των Δημοτικών Τελών κατά 50%, με όριο εισοδήματος έως 18.000€ προσαυξημένο κατά 2.000€ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

Για τα Άτομα με Αναπηρία μείωση των Δημοτικών Τελών κατά 50% για ποσοστό αναπηρίας από 67%-79% και με συνολικό εισόδημα έως 18.000€ εξαιρουμένου του ποσού το οποίο εισπράττουν (επίδομα ή σύνταξη) λόγω της αναπηρίας και πλήρης απαλλαγή για ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο του 80% και με εισόδημα έως 20.000€ εξαιρουμένου του ποσού το οποίο εισπράττουν (επίδομα ή σύνταξη) λόγω της αναπηρίας.

Για τα ακίνητα (οικόπεδα & κτίσματα) που δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί ποτέ και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη τους, προτείνεται μηδενικός συντελεστής Δημοτικών Τελών.

Τέλη Κοινοχρήστων Χώρων

Με στόχο τον εξορθολογισμό και την αντικειμενικότητα, δημιουργήθηκαν 7 ζώνες για τις εντός των τειχών περιοχές, 3 για τις εκτός τειχών περιοχές και 1 για τη Νέα Αλικαρνασσό. Πρόκειται για μια αλλαγή στην φιλοσοφία διαμόρφωσης των τελών, που μέσα από τις κατάλληλες ομαδοποιήσεις ενισχύει την ισότητα και τη δικαιοσύνη.

Στο σύνολο των χρεώσεων των βασικών οδών και πλατειών των πινάκων και σε σχέση με το έτος αναφοράς του 2019, πριν την πανδημία, έχουμε μειώσεις σε 66 οδούς, αυξήσεις σε 33, ενώ 3 δρόμοι παραμένουν στα ίδια επίπεδα. Ειδικότερα, η ανώτερη τιμή χρέωσης της Α’ Ζώνης μειώνεται στα 150€ από 167€, ενώ η χαμηλότερη τιμή χρέωσης παραμένει στην Νέα Αλικαρνασσό, με 30 και 15€, αναλόγως το σημείο.

Μειώσεις Τελών Κοινοχρήστων Χώρων

Σε δρόμους και πλατείες που λόγω έργων του Δήμου δεν είναι εφικτή η χρήση των κοινόχρηστων χώρων, προτείνεται πλήρης απαλλαγή από τέλη για το διάστημα των εργασιών.

Για στεγασμένους επαγγελματικούς χώρους με εμβαδό έως 6.000 τ.μ., τα πρώτα 1000 τ.μ. χρεώνονται κανονικά και για την επιφάνεια από 1.000 ως 6.000 τ.μ προτείνεται μείωση κατά 40%. Για χώρους πάνω από 6.000 τ.μ., τα άνω των 6.000 τ.μ. έχουν μείωση κατά 60%.

Για μη στεγασμένους επαγγελματικούς χώρους με εμβαδό έως 6.000 τ.μ. τα πρώτα 1000 τμ χρεώνονται κανονικά και για την επιφάνεια από 1.000 ως 6.000 τ.μ προτείνεται μείωση κατά 60%. Για μη στεγασμένους χώρους πάνω από 6.000 τ.μ., η επιφάνεια που υπερβαίνει τα 6000 τ.μ έχει μείωση κατά 70%.

Υπενθυμίζεται ότι οι αναλυτικές προτάσεις της Δημοτικής Αρχής είναι οι εξής:

 • Δημοτικά Τέλη:
 
Συντελεστές Δημοτικών Τελών έτους 2024
 
  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
Πρώτη Γενική Κατηγορία Οικιακές παροχές

σε όλο τον Δήμο Ηρακλείου

1,05 €    
      Οικιακές παροχές στο αστικό Ηράκλειο (συμπεριλαμβανομένης της ενότητας Νέας Αλικαρνασσού) που δεν ανήκουν σε άλλη κατηγορία 1,05 €
      Οικιακές παροχές που ανήκουν στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Ηρακλείου (περιαστικό Ηράκλειο) 0,98 €
Δεύτερη Γενική Κατηγορία Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ι.Τ.Ε., Φιλανθρωπικά Ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα 1,30 €    
Τρίτη Γενική Κατηγορία Επαγγελματικές παροχές  σε όλο τον Δήμο Ηρακλείου 3,60 €    
      Επαγγελματικές παροχές  στο αστικό Ηράκλειο (συμπεριλαμβανομένης της ενότητας Νέας Αλικαρνασσού)  που δεν ανήκουν σε άλλη κατηγορία 3,60 €
      Επαγγελματικές παροχές  που ανήκουν στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Ηράκλειο (περιαστικό Ηράκλειο) εκτός ειδικής κατηγορίας 3,10 €
      Βιοτεχνικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, κάθε είδους γραφεία και επιχειρήσεις με κάθε είδους εμπορική δραστηριότητα εκτός εκείνων που βρίσκονται στην ειδική κατηγορία της οι οποίες είναι  εγκατεστημένες τόσο εντός της προτεινόμενης ζώνης ειδικών χρήσεων του Γ.Π.Σ. όσο και επί των οδών Μ. Κατράκη και Ειρήνης και Φιλίας (δεξιά και αριστερά αυτών) μέχρι και τα νότια όρια της ζώνης ειδικών χρήσεων 2,65 €
      Υπαίθριοι &  στεγασμένοι επαγγελματικοί σταθμοί αυτοκινήτων – πάρκινγκ 2,30 €
      Καταστήματα ειδικής κατηγορίας 4,70 €
 • Στα καταστήματα ειδικής κατηγορίας συμπεριλαμβάνονται επιχειρήσεις που παράγουν αυξημένα απορρίμματα και επιβαρύνουν ιδιαίτερα την Υπηρεσία Καθαριότητας όπως είχαν καθοριστεί με τις αποφάσεις ΔΣ 828/2007 του πρώην Δήμου Ηρακλείου και 115/2011 του νέου Καλλικρατικού Δήμου Ηρακλείου και συγκεκριμένα:
 • – Σουπερμάρκετ με έκταση μεγαλύτερη των 150 τ.μ. κλειστού στεγασμένου χώρου
 • – εκθέσεις αυτοκινήτων
 • – τράπεζες
 • – νυκτερινά κέντρα διασκέδασης
 • – ναυτιλιακές εταιρείες
 • – ιατρικά κέντρα και ιδιωτικές κλινικές
 • – ξενοδοχεία Α’ και Β’ κατηγορίας (πλην δωματίων)
 • – πρατήρια υγρών καυσίμων στεγασμένου χώρου πάνω από 100 τ.μ.
 • – χαρτοπαικτικές λέσχες
 • – καταστήματα ηλεκτρονικών & ηλεκτρικών ειδών μεγαλύτερα των 150 τ.μ.
 • – οβελιστήρια, ψητοπωλεία, εστιατόρια, αναψυκτήρια, καφετέριες, μπαρ, πιτσαρίες
 • – καταστήματα λιανικής πώλησης πολλών ειδών προϊόντων μεγαλύτερα από 500 τ.μ. κλειστού στεγασμένου χώρου
 • Επισημαίνουμε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι μειώσεις επιφανειών οι οποίες αναφέρονται στις ανωτέρω αποφάσεις ΔΣ και συγκεκριμένα:
 • Μειώσεις Επιφανειών στεγασμένων χώρων άλλης χρήσεως πέραν της οικιακής (καταστήματα, γραφεία, βιομηχανίες κ.λ.π.) με εμβαδό έως 6.000 τ.μ .
 • Μείωση του εμβαδού των στεγασμένων χώρων άλλης χρήσεως πέραν της οικιακής (δηλ. καταστήματα, γραφεία, βιομηχανίες κ.λ.π) των οποίων η επιφάνεια υπερβαίνει τα 1000 τ.μ ως εξής :
 • Επιφάνεια μέχρι 1.000 τ.μ καμία μείωση .
 • Επιφάνεια από 1.000 ως 6.000 τ.μ μείωση της επιφάνειας κατά 40%.
 • Μειώσεις Επιφανειών στεγασμένων χώρων άλλης χρήσεως πέραν της οικιακής (καταστήματα, γραφεία, βιομηχανίες κ.λ.π.) με εμβαδό πάνω από 6.000 τ.μ .
 • Μείωση του εμβαδού των στεγασμένων χώρων άλλης χρήσεως πέραν της οικιακής (δηλ. καταστήματα, γραφεία, βιομηχανίες κ.λ.π) των οποίων η επιφάνεια υπερβαίνει τα 6000 τ.μ ως εξής :
 • Επιφάνεια πάνω από 6.000 τ.μ μείωση της επιφάνειας κατά 60%.
 • Μειώσεις επιφανειών μη στεγασμένων χώρων άλλης χρήσεως πέραν της οικιακής (καταστήματα, γραφεία, βιομηχανίες κ.λ.π.) με εμβαδό έως 6.000 τ.μ .
 • Μείωση του εμβαδού των μη στεγασμένων χώρων άλλης χρήσεως πέραν της οικιακής (δηλ. καταστήματα, γραφεία ,βιομηχανίες κ.λ.π) των οποίων η επιφάνεια υπερβαίνει τα 1000 τ.μ ως εξής :
 • Επιφάνεια μέχρι 1.000 τ.μ καμία μείωση .
 • Επιφάνεια από 1.000 τ.μ ως 6.000 τ.μ μείωση της επιφάνειας κατά 60 % .
 • Μειώσεις επιφανειών μη στεγασμένων χώρων άλλης χρήσεως πέραν της οικιακής (καταστήματα, γραφεία, βιομηχανίες κ.λ.π.) με εμβαδό πάνω από 000 τ.μ .
 • Μείωση του εμβαδού των μη στεγασμένων χώρων άλλης χρήσεως πέραν της οικιακής (δηλ. καταστήματα, γραφεία ,βιομηχανίες κ.λ.π) των οποίων η επιφάνεια υπερβαίνει τα 6000 τ.μ ως εξής :
 • Επιφάνεια πάνω από 6.000 τ.μ μείωση της επιφάνειας κατά 70%.
 • Διευκρινίζεται ότι όλες οι κλειστές θέσεις στάθμευσης που μισθώνονται θα χρεώνονται με τον γενικό επαγγελματικό συντελεστή εκτός αν από το μισθωτήριο αποδεικνύεται ότι πρόκειται για παρακολούθημα οικίας που χρεώνεται με οικιακό συντελεστή.
 • Ορίζουμε μηδενικό συντελεστή Δημοτικών Τελών για τα ακίνητα (οικόπεδα & κτίσματα) που δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί ποτέ και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη τους.
 • ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ:
 • Συνεχίζουν να ισχύουν οι απαλλαγές που καθορίστηκαν με την απόφαση ΔΣ 882/2018 για πολύτεκνους, τρίτεκνους καθώς και για άτομα με αναπηρία και συγκεκριμένα ισχύει:
 • ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ:
 • Μείωση των Δημοτικών Τελών κατά 50% στην κατοικία της οικογένειας με εισόδημα έως 18.000 € προσαυξημένο κατά 2.000 € για κάθε προστατευόμενο τέκνο
 • ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ:
 • Μείωση των Δημοτικών Τελών κατά 50% για ποσοστό αναπηρίας από 67%-79% και με βάση το εκκαθαριστικό τους το συνολικό τους εισόδημα είναι έως 18.000 € εξαιρουμένου του ποσού το οποίο εισπράττουν (επίδομα ή σύνταξη) λόγω της αναπηρίας τους.
 • Πλήρης απαλλαγή από Δημοτικά Τέλη για ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο από 80% στην κατοικία της οικογένειας με εισόδημα έως 20.000 € εξαιρουμένου του ποσού το οποίο εισπράττουν (επίδομα ή σύνταξη) λόγω της αναπηρίας τους.
 • Τέλος ο συντελεστής για το Δημοτικό Φόρο καθορίζεται στα 0,12 €/τ.μ. και για το ΤΑΠ στα 0,35%ο.

Τέλη Κοινοχρήστων Χώρων

ΖΩΝΗ Α
  2023 2019 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
25ης Αυγούστου & παράδρομοι 84,00 167,00 150,00
Ανδρόγεω (πεζόδρομος) 84,00 167,00 150,00
Αρκολέων (οδός) 84,00 167,00 150,00
Βενιζέλου Ελευθερίου (πλατεία) 84,00 167,00 150,00
Βενιζέλου Σοφοκλή (Λεωφόρος) 84,00 167,00 150,00
Δαιδάλου (πεζόδρομος) 84,00 167,00 150,00
Καλλεργών (πλατεία) 84,00 167,00 150,00
Καντανολέων (πεζόδρομος) 84,00 167,00 150,00
Μινωταύρου (πεζόδρομος) 84,00 167,00 150,00
Μιχελιδάκη (οδός) 84,00 167,00 150,00
Περδικάρη (πεζόδρομος) 84,00 167,00 150,00
Πλ. 18 Άγγλων 84,00 167,00 150,00
Ταγμ.Τζουλάκη (πεζόδρομος) 84,00 167,00 150,00
Ψαρομηλίγκων (οδός) 84,00 167,00 150,00
Βυζαντίου (πεζόδρομος) 84,00 167,00 150,00
Φωκά Νικηφόρου (πλατεία) 60,00 119,00 150,00
 

 

ΖΩΝΗ Β
  2023 2019 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
Αγ. Τίτου (πεζόδρομος) 84,00 167,00 125,00
Κοραή (πεζόδρομος) 84,00 167,00 125,00
Μιλάτου (πεζόδρομος) 84,00 167,00 125,00
Ιδαίου Άνδρου (πεζόδρομος) 60,00 119,00 125,00
Σαρανταπόρου (πεζόδρομος) 53,00 106,00 125,00
Δικαιοσύνης (Λεωφόρος) 53,00 106,00 125,00
Ελευθερίας (πλατεία) 53,00 106,00 125,00
 
ΖΩΝΗ Γ
  2023 2019 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
Δασκαλογιάννη (πλατεία) 53,00 106,00 100,00
Μεραμβέλλου (πεζόδρομος) 36,00 72,00 100,00
Πάρκο Ιδομενέως-Μεραμβέλλου-Αρετούσης 60,00 119,00 100,00
Αρετούσης(πεζόδρομος) 36,00 72,00 100,00
Ιδομενέως (οδός) 60,00 119,00 100,00
Κυδωνίας (πεζόδρομος) 60,00 119,00 100,00
Πρεβελάκη Παντελή (πεζόδρομος) 60,00 119,00 100,00
Χάνδακος (πεζόδρομος) 60,00 119,00 100,00
Καλοκαιρινού Ανδρέα (πλατεία) 53,00 106,00 100,00
Κορνάρου (πλατεία) 53,00 106,00 100,00
Μινωταύρου (παράδρομοι-πεζόδρομοι)**     100,00
 

 

 

 

ΖΩΝΗ Δ
  2023 2019 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
Αργυράκη (οδός) 47,00 94,00 70,00
Καγιαμπή (πεζόδρομος) 36,00 72,00 70,00
Γραμβούσης (πεζόδρομος) 18,00 36,00 70,00
Ζαμπελίου (οδός) 30,00 60,00 70,00
Αγ. Δέκα (οδός) πεζόδρομος 24,00 48,00 70,00
Αγ. Αικατερίνη (πλατεία) 24,00 48,00 70,00
Αρχοντοπούλων (πεζόδρομος) 24,00 48,00 70,00
Παπαγιάμαλη (οδός) 24,00 48,00 70,00
Χατζημιχάλη Γιάνναρη (οδός) 36,00 72,00 70,00
Λοχ.Μαρινέλη (πεζόδρομος) 36,00 72,00 70,00
Πειραιώς (πλατεία) 36,00 72,00 70,00
Κοσμά Ζώτου (πεζόδρομος) 24,00 48,00 70,00
Πεδιάδος (εως Τριφύτσου οδός) 48,00 96,00 70,00
Σαπουτιέ (πεζόδρομος) 42,00 84,00 70,00
 

 

 

ΖΩΝΗ Ε
  2023 2019 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
1866 36,00 72,00 60,00
Γιαννιτσών (πεζόδρομος) 30,00 60,00 60,00
Καρτερού (οδός) 30,00 60,00 60,00
Κόσμων (από 1866 έως Θησέως) 36,00 72,00 60,00
Θεοδοσάκη Φωτίου (πεζόδρομος) 36,00 72,00 60,00
Τσικριτζή (πεζόδρομος) 24,00 48,00 60,00
Μητσοτάκη (οδός) 30,00 60,00 60,00
Αγ.Τίτου (Πλατεία κατ΄εξαιρ ΔΕΠΑΝΑΛ) 24,00 48,00 60,00
Φερραίου Ρήγα (πλακόστρωτο) 24,00 48,00 60,00
ΖΩΝΗ ΣΤ
  2023 2019 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
Αμνισού  (πεζόδρομος) 21,00 42,00 50,00
Αμαλθείας (πεζόδρομος) 21,00 42,00 50,00
Κατεχάκη (οδός) 30,00 60,00 50,00
Μπιζανίου (πεζόδρομος) 30,00 60,00 50,00
Βύρωνος (οδός) 36,00 72,00 50,00
Έβανς (οδός)από Αβέρωφ-Πύλη Ιησού 36,00 72,00 50,00
Κορωναίου (οδός) 21,00 42,00 50,00
Ξανθουδίδου (οδός) 36,00 72,00 50,00
Πάπα Αλέξανδρου (οδός) 36,00 72,00 50,00
Πύλη Ιησού 36,00 72,00 50,00
Γιαμαλάκη Στυλιανού (οδός) 30,00 60,00 50,00
Ηρώων Πολυτεχνείου (πλατεία) 30,00 60,00 50,00
Πλαστήρα Νικ. (Λεωφόρος) 24,00 48,00 50,00
Αρχ.Μακαρίου (Λεωφόρος) 21,00 42,00 50,00
Αγίου Μηνά (οδός) 18,00 36,00 50,00
Μεραμβέλλου (υπόλοιπο τμήμα) 18,00 36,00 50,00
 

 

ΖΩΝΗ Ζ
  2023 2019 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
Λοιπές οδοί (εντός τειχών) 12,00 24,00 25,00
 

 

ΖΩΝΗ Α ΕΚΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ
  2023 2019 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
Δημοκρατίας (Λεωφόρος) 42,00 84,00 45,00
Εθνικής Αντιστάσεως (Λεωφόρος) 36,00 72,00 45,00
Ικάρου (Λεωφόρος) 24,00 48,00 45,00
Παπανδρέου Γεωργίου (οδός) 36,00 72,00 45,00
Κνωσού (Λεωφόρος) 24,00 48,00 45,00
Παπαναστασίου (οδός) 24,00 48,00 45,00
Τρικούπη Χαριλάου (οδός) 24,00 48,00 45,00
Κύπρου (πλατεία) 24,00 48,00 45,00
Κόρακα (πλατεία) 24,00 48,00 45,00
Λ.62 Μαρτύρων 21,00 42,00 45,00
Νικαίας ( πλατεία ) 34,00 68,00 45,00
Αιγαίου (οδός) 24,00 48,00 45,00
 

 

ΖΩΝΗ Β ΕΚΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ
  2023 2019 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
Παπανδρέου Ανδρέα 18,00 36,00 35,00
Ιωνίας (Λεωφόρος) 24,00 48,00 35,00
Πλατεία Αναξαγόρα 18,00 36,00 35,00
Γερωνυμάκη(οδός)έως Ε. Αντιστάσεως 21,00 42,00 35,00
Χρυσοστόμου (Λεωφόρος) 18,00 36,00 35,00
Σμπώκου (οδός) 22,00 44,00 35,00
ΕΟΚ (οδός) 21,00 42,00 35,00
Μίνωος (οδός) 21,00 42,00 35,00
Θερίσου (οδός) 21,00 42,00 35,00
Μάχης Κρήτης (οδός) 18,00 36,00 35,00
Κανάρη (Πλατεία) 11,00 22,00 35,00
ΖΩΝΗ Γ ΕΚΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ
  2023 2019 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
Λοιπές οδοί (εκτός τειχών) 7,00 14,00 15,00
 ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ
  2023 2019 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
Ηροδότου (Ν. Αλικαρνασσός) 6,00 12,00 30,00
Ικάρου (Ν. Αλικαρνασσός) 6,00 12,00 30,00
Πλ. Αγ. Νικολάου (Ν. Αλικαρνασσός) 6,00 12,00 30,00
Πλ. Ελ. Βενιζέλου (Ν. Αλικαρνασσός) 6,00 12,00 30,00
Ζεφυρείας (Ν. Αλικαρνασσός) 6,00 12,00 30,00
Υπόλοιπο Δημ. Ενότητας (Ν. Αλικαρνασσός) 5,00 10,00 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 15,00€– ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΟΥΣ ΠΟΥ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Β ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΖΩΝΗ ΕΚΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ

 

  2023 2019 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 4,00 8,00 8,00
 ΠΑΛΙΑΝΗΣ
ΤΕΜΕΝΟΥΣ
 ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 4,00 8,00 8,00
ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ
 ΒΟΥΤΩΝ
ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ

 


- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram


Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Σχετικά άρθρα

Back to top button