Nbaxevanis

Χαλκιαδάκης

Europlan
KOSA
ΚΡΗΤΗ

Η εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γερασίμου για το Άγιο Πάσχα

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ διά τῆς Χάριτος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Μητροπολίτης τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Πέτρας καί Χερρονήσου πρός τόν Ἱερόν Κλῆρον, τάς Μοναστικάς Ἀδελφότητας καί τόν Φιλόχριστον Λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας

DROP 2 DROP 2
DROP Palermo TECH HUB
ΜΗΛΟ

Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, Λαμπαδηφόροι καί φωτολαμπεῖς, «ὀρθρίζοντες ὄρθρου βαθέος», ἑορτάζουμε τήν «ἑορτήν τῶν ἑορτῶν καί τήν πανήγυριν τῶν πανηγύρεων». Ἑορτάζουμε «Πάσχα Κυρίου Πάσχα», τή νέκρωση τοῦ θανάτου, τήν καθαίρεση τοῦ Ἅδου, τήν ἀπαρχή μιᾶς νέας ζωῆς. Ἡ καρδιά μας σκιρτᾶ ἀπό χαρά καί ἀγαλλίαση. Τά αἰσθήματα καί ὁ λογισμός μας ὑμνολογοῦν τόν Ἀναστάντα Κύριό μας, «τόν Ἥλιον τῆς Δικαιοσύνης», ὁ Ὁποῖος ἀνατέλλει ὡς Νικητής ἐκ τοῦ τάφου τριήμερος. Αὐτή ἡ μεγάλη καί κοσμοχαρμόσυνος ἑορτή δέν ἀποτελεῖ μόνο ἀνάμνηση τοῦ μεγάλου καί ὑπερφυοῦς Μυστηρίου τῆς Ἐγέρσεως τοῦ Κυρίου, ἀλλά εἶναι καί εὐκαιρία γιά νά κατανοήσουμε τήν Ἀνάσταση ὡς δύναμη καί ὡς γεγονός στήν πορεία τῆς πνευματικῆς μας τελειώσεως.

Σήμερα, ὅσο ποτέ ἄλλοτε, ὀφείλουμε νά γνωρίσουμε ποιός εἶναι ὁ Χριστός καί ποιά ἡ δύναμη τῆς Ἀναστάσεώς Του, «τοῦ γνῶναι αὐτόν καί τήν δύναμιν αὐτοῦ». Ἡ Πίστη τῆς Ἐκκλησίας, τό κήρυγμα τῶν Ἀποστόλων, ἡ ἄθληση τῶν Μαρτύρων, ἡ ἄσκηση τῶν Ὁσίων καί ὁ κόπος τῶν Δικαίων, μαρτυροῦν ὅτι ἡ Ἀνάσταση εἶναι ἡ αἰτία, ἡ ἐγγύηση καί ὁ ἀρραβώνας τῆς σωτηρίας μας. Ἡ χορεία τῶν Ἁγίων μᾶς ὑποδεικνύει ὅτι, χωρίς τήν καρτερική ἄρση τοῦ σταυροῦ μας, δέν φτάνουμε στήν προσωπική μας ἀνάσταση. Ἑάν δέν ἀνέβουμε ὑπομονετικά καί καρτερικά τόν Γολγοθά μας, ἑάν δέν συσταυρωθοῦμε μέ τόν Χριστό, δέν θά μπορέσουμε νά συναναστηθοῦμε μαζί Του, δέν θά ἀξιωθοῦμε νά γίνουμε φωτόμορφα τέκνα τῆς Ἐκκλησίας, πού ξεδιψοῦν πνευματικά ἀπό τό «καινόν πόμα» πού ρέει ἀπό τήν πηγή τῆς ἀφθαρσίας, τόν Ζωοποιό Τάφο τοῦ Κυρίου μας.

NOVA

Ἀδελφοί μου,

Ἀποτελεῖ ἀδιαμφισβήτητο γεγονός ὅτι ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος δυσκολεύεται νά ἀντιμετωπίσει τίς δοκιμασίες πού παρουσιάζονται στήν ζωή του. Δέν ἔχει τήν ψυχική δύναμη νά σηκώσει τό βάρος τους, γι’ αὐτό ὁδηγεῖται στήν ἀπελπισία καί τήν ἀπογοήτευση. Προσπαθεῖ νά βρεῖ τήν οὐσία τῆς ζωῆς στίς ἀναφυόμενες νεωτερίζουσες φιλοσοφίες καί ἰδέες πού ἀπορρυθμίζουν τόν κοινωνικό ἱστό, ἀποδομοῦν τίς πανανθρώπινες ἀξίες στό ὄνομα μιᾶς ψεύτικης ἐξέλιξης, πού ἀπαξιώνει καί ἀποϊεροποιεῖ τό ἀνθρώπινο πρόσωπο καί τήν ἀποστολή του στόν κόσμο. Ἐπιπροσθέτως, ἡ ἐπιβολή τῶν ἰσχυρῶν ἐπί τῶν ἀδυνάτων προκαλεῖ πολέμους καί ἀκαταστασίες, μάχες καί ἔριδες, ἑκατόμβες ἀθώων θυμάτων καί ὁ οἰκονομικός πακτωλός ὑπέρ τῶν ἐξοπλιστικῶν προγραμμάτων κάθε ἄλλο παρά αἰσι­οδοξία δημιουργεῖ γιά τήν εἰρήνη στόν πλανήτη, τήν εὐημερία καί πρόοδο τῶν ἐπιγενομένων.

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Μέσα σέ αὐτή τή ζοφερή πραγματικότητα πού διαμορφώνεται ἐξαιτίας τοῦ ἐγωισμοῦ καί τῆς ματαιοδοξίας, ἔρχεται ὁ Ἀναστάς Χριστός ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν, φέροντας τά στίγματα τῶν ἥλων καί τῆς κεντηθείσης πλευρᾶς Του. Ἔρχεται νά κηρύξει ἀπέναντι στήν ἀχαριστία καί τήν ἀγνωμοσύνη τῶν ἀνθρώπων, τήν ταπείνωση, τήν εἰρήνη καί τήν καταλλαγή σέ ἐκείνους πού κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο, ἔχουν «ἀγνωσίαν Θεοῦ». Σέ ἐκείνους πού δέν εἶναι διατεθειμένοι νά μάθουν γιά Ἐκεῖνον, γιά τήν ἐλπίδα καί τήν προσδοκία τῆς Ἀναστάσεώς Του. Σέ ἐκείνους πού περιφέρονται «παντί ἀνέμῳ τῆς διδασκαλίας», ἐμπαίζοντας εὐκαίρως ἀκαίρως τόν βίο τοῦ πνευματικοῦ ἀνθρώπου, πού βρίθει ἀπό ἀγῶνα, κόπο, εὐθύνη καί συνέπεια, στηριζόμενη στήν Πίστη τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού δέν φοβᾶται ἤ δέν ντρέπεται νά μαρτυρεῖ καθημερινά στή ζωή του, στήν οἰκογένεια καί στόν κοινωνικό του περίγυρο.

Μέ αὐτές τίς ἀναστάσιμες σκέψεις, σᾶς παρακαλοῦμε πολύ, ἐν ἀγάπῃ, «ἀλλήλους περιπτυσσόμενοι», νά «μνημονεύετε Ἰησοῦν Χριστόν ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν», νά εὐαγγελίζεσθε ὅλες τίς ἡμέρες τῆς ζωῆς σας ὅτι «Χριστός Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν θανάτῳ θάνατον πατήσας καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος».

Mechanical Solutions

Σᾶς εὐχόμαστε, πατρικῶς, νά ἔχετε διαρκῆ τήν χαρά καί τήν εἰρήνη τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ στήν προσωπική καί οἰκογενειακή σας ζωή. Νά κρατᾶτε ἄσβεστο τό Πανάγιο Φῶς Του στίς καρδιές Σας, γιά νά ἔχετε πεπληρωμένη τήν χαρά καί τήν δύναμη τῆς Ἀναστάσεώς Του.

Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!

Ἅγιον Πάσχα, 2024

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

καί πολλῆς ἀγάπης ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι

Ὁ Μητροπολίτης

†Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Γεράσιμος


- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram


Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο