Nbaxevanis

Europlan
KOSA
ΚΡΗΤΗ

Δήμος Αγίου Νικολάου: Διαχείριση κάδων απορριμμάτων και υποτιθέμενα νομικά ατοπήματα

(‘’Να συμφωνήσουμε να αφαιρεθούν οι υπόγειοι κάδοι και δεν έχω πρόβλημα να συνεχίσετε τις εργασίες για τον αύλειο χώρο της εκκλησίας’’)

ΜΗΛΟ
DROP Palermo TECH HUB

Η υπογειοποίηση των κάδων απορριμάτων πίσω από την Αγία Τριάδα, ξαφνικά και χωρίς λόγο ‘’σήκωσε ατμό’’.

Οι εργασίες που ξεκίνησαν χθες (10/5) δεν έχουν καμία σχέση με το έργο της υπογειοποίησης, αφού αφορούν την διεύρυνση του αύλειου χώρου της Αγίας Τριάδας, αλλά χρησιμοποιούνται ως μέσο πίεσης για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων και απομάκρυνση των κάδων που υπάρχουν εδώ και χρόνια με υποτιθέμενα νομικά ατοπήματα.

NOVA

Βλέπετε εκλογές έρχονται και όλοι υποστηρίζουν άκριτα τον κάθε διαμαρτυρόμενο. Ψήφοι γαρ !

Ας δούμε τα γεγονότα όμως και ας βγάλει ο καθ΄ ένας τα συμπεράσματά του.

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Α. Διαχείριση απορριμμάτων

Η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των Δήμων .

Μία παράμετρος της διαχείρισης είναι η χωροθέτηση των κάδων απορριμμάτων που τοποθετούνται σε κοινόχρηστους χώρους .

Mechanical Solutions

Σύμφωνα με την θέση του Συνήγορου του Πολίτη  ‘’ … ο δήμος διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει την θέση των κάδων, με βάση πολλά και διαφορετικά ανά περίπτωση κριτήρια, όπως το πόσο πυκνοκατοικημένη ή όχι είναι μία περιοχή, λόγους αισθητικής, δημόσιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος. ‘’

Στον Δήμο Αγίου , μέχρι το 2020 οι κάδοι ήταν τοποθετημένοι χωρίς χωροθέτηση . Το 2020 με την 231)02-09-2020 ομόφωνη απόφαση του το ΔΣ χωροθέτησε του κάδους με σαφή στοιχεία επί χαρτών, όχι μόνο για την ουσιαστική τακτοποίηση του θέματος αλλά και για να μην μετακινού-νται οι κάδοι κατά το δοκούν. Η αλλαγή θέσης κάδου πρέπει να αποφασίζεται πλέον από το Δημ. Συμβούλιο .

Άρα υπάρχει χωροθέτηση των κάδων για όλο τον Άγιο Νικόλαο . Η σχετική απόφαση έχει αναρτηθεί στην Διαύγεια (ΑΔΑ:Ω1ΠΨΩΚΨ-6Δ9) χωρίς να υπάρξουν προσφυγές . Άρα ισχύει .

Μετά την διασφάλιση χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο το 2021 ( αριθμ. Αποφ. 225.2.1 / 20-10-2021) για ‘’Αισθητική & Περιβαλλοντική αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων Αγίου Νικολάου μέσω της υπογειοποίησης κάδων απορριμμάτων’’ εγκρίνει με την 327)20-12-2021 απόφαση της Οικον. Επιτροπής  τις τεχνικές προδιαγραφές και των καθορισμό των όρων διακήρυ-ξης για την προμήθεια και τοποθέτηση των υπόγειων κάδων .

Με την 143/05-04-2023 απόφασή του το Δημ. Συμβούλιο εγκρίνει την χωροθέτηση υπόγειων κάδων απορριμμάτων με τις θέσεις που έχουν τοποθετηθεί . Και η απόφαση αυτή είναι ανηρτημένη στην Διαύγεια ( ΑΔΑ: 9ΡΕ0ΩΚΨ-Π1Ο) . Ούτε και εδώ υπήρξαν ενστάσεις .

Με βάση τις παραπάνω αποφάσεις υλοποιείται και ολοκληρώνεται η α’ φάση υπογειοποίη-σης κάδων του Δήμου Αγίου Νικολάου. Και προφανώς για να εγκριθεί η όλη διαδικασία έχουν διασφαλισθεί οι απαιτούμενες άδειες . Και δεν προβλέπεται αρχιτεκτονικός έλεγχος !!! Από πότε αλήθεια οι υπόγειες κατασκευές χρειάζονται αρχιτεκτονικό έλεγχο αφού δεν επηρεάζουν αισθητικά και ουσιαστικά το περιβάλλον; Γι’ αυτό και η πολιτείας θεσμοθέτησε τα ‘’υπόσκαφα’’ κτίρια με αύξηση του συντελεστή Δόμησης για μικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος .

Γιατί πάσχει λοιπόν η υλοποίηση του παραπάνω έργου στον κοινόχρηστο χώρο πίσω από την Αγία Τριάδα και όχι και στις άλλες θέσεις στην υπόλοιπη πόλη; Εξ άλλου γνωρίζουμε ότι κά-δοι απορριμμάτων υπήρχαν στην θέση αυτή εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια. Τώρα τι άλλα-ξε;

Β. Ολοκλήρωση απαλλοτρίωση κοινοχρήστου χώρου γύρω από την Αγία Τριάδα .

Ο κοινόχρηστος χώρος γύρω από την Αγία Τριάδα έχει αποκτηθεί/τακτοποιηθεί με τρεις (3) πράξεις αναλογισμού .

Η πρώτη αφορούσε την Νότια πλευρά  (Κατασκευή του κτιρίου Μιραμπέλλο).

Η 2η αφορούσε την Βόρεια πλευρά (Οδός Κυπρίων Αγωνιστών). Μετά τον καθορισμό της προσωρινής τιμής απαλλοτρίωσης και την παρακατάθεσή της, προχωρήσαμε στην κατεδάφιση των κτισμάτων και την αύξηση του αύλειου χώρου της εκκλησίας με εκσκαφή και προσωρινή του διάστρωση με σκυρόδεμα μέχρι την οριστική μελέτη που εξελίσσεται.

Η 3η αφορούσε την ανατολική πλευρά και μετά την έγκρισή της πολύ πρόσφατα, μέσω εξωδικαστικού συμβιβασμού, αποζημιώθηκε η ιδιοκτησία Βουκικλαράκη και κατεδαφίστηκε το κτί-σμα. Μάλιστα η εκκλησία μας είχε επιτρέψει την κατεδάφιση των αποθηκών που υπήρχαν στην γωνία εδώ και αρκετά χρόνια για την τοποθέτηση των υπέργειων κάδων μάλιστα πριν την χωροθέτηση του 2020 !!!. Και τότε δεν υπήρξε καμία αντίδραση ούτε αμφισβήτηση της ιδιοκτησίας της εκκλησίας αφού ήταν γνωστό ότι το συγκεκριμένο τμήμα είχε δωρηθεί στην εκκλησία την δεκαετία του ’80.

Από την πλευρά αυτή λοιπόν (την ανατολική), σύμφωνα με την πράξη αναλογισμού, οι τακτοποιούμενες / αποζημιούμενες ιδιοκτησίες ήταν της οικογένειας Βουκικλαράκη και του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδος . Αυτές οι ιδιοκτησίες αναγράφονται στην πράξη αναλογισμού και κοινοποιήθηκαν στους ενδιαφερόμενους παρόδιους που έλαβαν γνώση χωρίς καμία ένσταση.

Με τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος υπάρχει συνεννόηση για την συνολική τακτοποίηση των αποζημιώσεων του ευρύτερου χώρου και ανάδειξη του ιερού ναού, χωρίς πίεση χρόνου και φυσικά πάντα με την προοπτική ότι οι νέοι χώροι που αποκτώνται θα αποτελέσουν αύλειο χώρο του καθεδρικού μας ναού, πλην της λωρίδας που χρησιμοποιείται για την υπογειοποίηση των κάδων .

Γ. Μελέτη ανάπλασης ευρύτερου χώρου της πλατείας

Έχει ήδη ανακοινωθεί πολλάκις, και έχει ενημερωθεί σχετικά και το Δ.Σ ότι εντός του μήνα αναμένεται να μας παρουσιάσει η ΔΕΠΑΝ ( Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμων) την πρότασή της για την ανάπλαση της περιοχής γύρω από το Ειρηνοδικείο, την πλατεία, τον κοινόχρηστο χώρο της Αγίας Τριάδας και την αντικατάσταση των ολισθηρών πλακών του κεντρικού μας δρόμου ώστε με το έργο του Open Mall – που ξεκίνησε από τον Ελαιώνα- και την ανάπλαση της Πλαστήρα να αναβαθμιστεί συνολικά το ιστορικό κέντρο της πόλης.

Η καραμέλα περί νομικών ατοπημάτων – αλήθεια ποια είναι – αποτελεί “φερετζέ” συγκάλυψης ιδιωτικών επιδιώξεων που αποβλέπουν στην καθυστέρηση υλοποίησης του ολικού σχεδιασμού αναβάθμισης για το ιστορικό μας κέντρο .

Αλήθεια, υπάρχει κάποιος από τους υποτιθέμενους θιγόμενους/δικαιούμενους αποζημίωση που έχει κάνει καταγγελία ή προσφυγή ;

Υπάρχει προσωπικό έννομο συμφέρον από κάποιον από τους παρόδιους, αφού ούτε παραπάνω καλούνται να πληρώσουν ούτε διαφοροποιείται ο χαρακτήρας του χώρου έμπροσθεν των ιδιοκτησιών τους που παραμένει κοινόχρηστος ; Προφανώς όχι γιατί δεν αλλάζει το status του χώρου από την μέχρι σήμερα κατάστασή του που μάλιστα βελτιώνεται με την υπογειοποίηση των κάδων που υπάρχουν εδώ και χρόνια. Για το ζήτημα αυτό απαντά η απόφαση 3261/2010 απόφαση του ΣτΕ για αντίστοιχη περίπτωση στην πλατεία Κολωνακίου στην Αθήνα.

Η επίκληση των νομικών ατοπημάτων μόνο προσωπικά συμφέροντα είναι ευφυολόγημα για να κρυφτούν ιδιωτικές άκομψες επιδιώξεις. Ας προσέξουν όσοι τρέχουν άκριτα να αποδεχτούν λογικές που εξυπηρετούν ατομικά συμφέροντα και αφήνουν στην άκρη το κοινό καλό.

Μέσω της εμπλοκής των υπηρεσιών και της δικαιοσύνης το μόνο που επιδιώκεται είναι η καθυστέρηση του έργου. Υπήρχε η δυνατότητα κατάθεσης ενστάσεων κατά τον αποφάσεων του ΔΣ και ενδεχόμενη τροποποίησή τους. Γιατί δεν έγινε ;

Τα συμπεράσματα δικά σας .

Ο Δήμαρχος

Αντώνης Ζερβός

Υ.Γ. 1  Η ΔΕΠΑΝ είναι η εταιρεία που συντάσσει τις μελέτες για το συγκρότημα 2ου Λυκείου/3ου            Γυμνασίου στην Μεσοράχη και το Δημοτικό Σχολείο / Νηπιαγωγείο Σισσίου . Η μελέτη του      ιστορικού κέντρου αποτελεί το 3ο μέρος – την 3η μελέτη – της χρηματοδότησης του Δήμου από το πρόγραμμα ‘’ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ’’ ύψους 500.000 € .

H Μελέτη του Ειρηνοδικείου και η προσθήκη ορόφου αποτελεί άλλο χρηματοδοτικό εργα-            λείο του προγράμματος ‘’ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ’’ που έχει εγκριθεί για τον Δήμο Αγίου Νικολάου.

Υ.Γ. 2  Σε κάθε πράξη απαλλοτρίωσης οι περιλαμβανόμενοι ιδιοκτήτες αναφέρονται ως ‘’φερόμενοι ιδιοκτήτες’’ . Αν προκύψει στην συνέχεια κάποια διαφοροποίηση λόγω εσφαλμένων εγγραφών, με την          αναγνώριση κυρίων μέσω δικαστικής απόφασης που προκαλούν οι ενδιαφερόμενοι διορθώνεται ο πίνακας ιδιοκτητών και αποζημιώνονται οι νέοι ιδιοκτήτες.

Άρα ούτε ως προς αυτό το θέμα υπάρχει νομικό ατόπημα.

Υ.Γ. 3  Η τυπολατρία και οι νομικισμοί όταν χρησιμοποιούνται όπως παραπάνω αποβλέπουν όχι στην νομιμότητα αλλά σε συγκάλυψη συμφερόντων.

Υ.Γ. 4  Λυπάμαι που εμπλέκουν την εκκλησία σε μια διένεξη που δεν ωφελεί κανένα. Και με την οποία έχουμε αγαστή συνεργασία.


- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram


Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο