ΚΡΗΤΗ

Χανιά: Σε δημοπράτηση με 15 εκ. ευρώ η αποκατάσταση της ιστορικής Δημοτικής ΑγοράςΣτα σκαριά μπαίνει η υλοποίηση του έργου αποκατάστασης και ανάδειξης της ιστορικής Δημοτικής Αγοράς Χανίων. Ο Δήμος Χανίων προκήρυξε το έργο που αφορά στην ενίσχυση και την αποκατάσταση τού υφιστάμενου κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς Χανίων, και του συγκροτήματος WC και Η/Μ στον περιβάλλοντα χώρο.

Το έργο έχει κόστος με ΦΠΑ 15 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 12,09 εκατ. ευρώ). Η δημοπράτηση θα πραγματοποιηθεί με 25 Ιανουαρίου 2021. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4412/2016. Η διαδικασία ανάθεσης για την παρούσα σύμβαση, περιλαμβάνει 2 στάδια: Α’ στάδιο: Αίτηση συμμετοχής και Β’ στάδιο: Υποβολή προσφορών.

mechanical adv 2021

apostolakis adv 2

Ο προβλεπομενος αριθμός υποψηφίων είναι πέντε. Η διάρκεια του έργου έχει εκτιμηθεί σε 24 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Αν τα έργα ξεκινήσουν μέχρι το καλοκαίρι τότε η ανακαινισμένη Αγορά θα είναι πλήρως έτοιμη στα μέσα του 2023. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ.

Ταυτότητα του Έργου

swell adv 2021

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά το κτίριο της Δημοτικής Αγοράς και το συγκρότημα των εξωτερικών υπόγειων W.C. και H.M. στον περιβάλλοντα χώρο. Παρακάτω αναλυτικά ανά χώρο αναφέρονται οι προβλεπόμενες εργασίες.

kingeight 2021a detorakis adv jul2021< bakaliko lagos

Για το κτίριο της Δημοτικής Αγοράς:

— στην αποξήλωση όλων των κατασκευών, με στόχο να παραμείνουν μόνο οι λιθοδομές του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς (δάπεδα, μεταλλικές κατασκευές, ρολά, πάγκοι, σκάλες, επιγραφές, φωτιστικά, μεταλλικά και ξύλινα κουφώματα, τζάμια στην οροφή με τον μεταλλικό τους σκελετό, υδρορροές, προσεκτική απομάκρυνση των μεταλλικών ζευκτών και των κεραμιδιών κ.τ.λ.),

— στην αποξήλωση όλων των επιχρισμάτων,

— στην κατεδάφιση όλων των εσωτερικών διαχωριστικών τοίχων των καταστημάτων,

— στις απαραίτητες εκσκαφές, που απαιτούνται για τις ενισχύσεις των θεμελίων των λιθοδομών και για την διαμόρφωση των επιπέδων, που θα κατασκευαστούν οι προβλεπόμενες πλάκες από σκυρόδεμα,

— στην τοποθέτηση προκατασκευασμένων καναλιών σκυροδέματος,

— στην κατασκευή των εσωτερικών τοίχων των μαγαζιών,

— στην κατασκευή των εσωτερικών τοίχων W.C. του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς,

— στην κατασκευή νέων επιχρισμάτων,

— στην κατασκευή του μεταλλικού σκελετού των στεγών,

— στην επικάλυψη των στεγών με αργιλικά κεραμίδια γαλλικού τύπου,

— στην κατασκευή σκελετού στερέωσης υαλοπινάκων στέγης και την τοποθέτηση των υαλοπινάκων,

— στην προμήθεια των μεταλλικών κατασκευών των καταστημάτων (πατάρια, στέγαστρα, περσίδες, υδρορροές, καλύμματα φρεατίων) και την κατάλληλη εφαρμογή τους,

— στην κατασκευή των ξυλουργικών κατασκευών των καταστημάτων (ταμπέλες κ.τ.λ.) και την τοποθέτησή τους,

— στην προμήθεια των κουφωμάτων (ξύλινα και αλουμινίου) με τους υαλοπίνακές τους και την τοποθέτησή τους,

— στην προμήθεια των μεταλλικών ρολών των καταστημάτων και την τοποθέτησή τους,

— στην τοποθέτηση των επιστρώσεων – επενδύσεων (μαρμάρινα δάπεδα, δάπεδα από κεραμικά πλακίδια),

— στις εργασίες της μόνωσης (υγρομόνωση και θερμομόνωση στεγών, υγρομόνωση δαπέδων),

— στην τοποθέτηση των ειδών υγιεινής των W.C.,

— στην εφαρμογή των χρωματισμών (εξωτερικοί και εσωτερικοί τοίχοι, οροφές, ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες),

— στο σύνολο των εξειδικευμένων εργασιών που αφορούν στη συντήρηση και την αποκατάσταση των λίθινων όψεων του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς,

— στην επισκευή ή αντικατάσταση των ρολογιών.

Για το συγκρότημα των εξωτερικών υπόγειων W.C. και H.M. στον περιβάλλοντα χώρο:

— στην αποξήλωση και την κατεδάφιση όλων των κατασκευών, με στόχο να παραμείνουν μόνο τα περιμετρικά τοιχία από οπλισμένο σκυρόδεμα και οι 2 σκάλες του συγκροτήματος των W.C. στον περιβάλλοντα χώρο (αποξήλωση κουφωμάτων, ειδών υγιεινής, πλακιδίων, επιχρισμάτων, μαρμάρινων βαθμίδων των 2 κλιμακοστασίων, όλων των Η/Μ και υδραυλικών εγκαταστάσεων, οροφής, δαπέδου κ.τ.λ.),

— στην κατασκευή νέου κτιρίου μέσα στα περιμετρικά τοιχία του παλαιού περιγράμματος,

— στην κατασκευή των εσωτερικών τοίχων των εξωτερικών W.C. από κοινούς οπτόπλινθους,

— στην επίστρωση με κεραμικά πλακίδια,

— στον εξοπλισμό των χώρων.


Newsroom

Το CNA είναι μία προσωπική δικτυακή ιδέα του Βαγγέλη Βαρνακιώτη, η οποία υλοποιήθηκε το 2000, για όσα αφορούν στην πολιτική, στην κοινωνία και στον πολιτισμό, που αυτά συμβαίνουν στην Κρήτη, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το CNA από το 2000 κάνει μεγάλη προσπάθεια για να κρατηθεί στην επιφάνεια του ενδιαφέροντος, με συνέπεια, εγκυρότητα, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, με συνεχείς αλλαγές, ανανεώσεις, διασφάλιση της «ασφαλούς» επίσκεψης, καθώς και προσθήκες νέων υπηρεσιών.-

Σχετικά άρθρα

Back to top button