ΚΡΗΤΗ

Αγιος Νικόλαος: Επιμορφωτικό σεμινάριο κυκλοφοριακής αγωγήςΗ   τήρηση  των  διατάξεων  του  Κώδικα  Οδικής  Κυκλοφορίας   είναι  ένα  πολύ  σοβαρό  ζήτημα  με  πολλές  φορές  τραγικές  επιπτώσεις.  Παρά  ταύτα  όμως    συχνά  οι  έφηβοι  και  οι κηδεμόνες  τους  δεν  φαίνεται  να  αναλογίζονται  την  ευθύνη  τους.Στα  πλαίσια λοιπόν  της  πρόληψης  αλλά  και  της αντιμετώπισης  της  μη  συμμόρφωσης   των  ανηλίκων    με  τις  διατάξεις  του  κώδικα οδικής  κυκλοφορίας με  πρωτοβουλία  της  Υπηρεσίας Επιμελητών  Ανηλίκων  &  Κοινωνικής  Αρωγής,  το  Δικαστήριο  ανηλίκων  &  το  Τμήμα  Τροχαίας Αγίου Νικολάου, μετά  από  πρωτόκολλο  συνεργασίας  θα  διοργανώνουν  και  θα  υλοποιούν  σε  τακτά  χρονικά  διαστήματα,  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  του  Δικαστηρίου  Ανηλίκων  την  διεξαγωγή  Τριήμερου  Επιμορφωτικού  Σεμιναρίου  Κυκλοφοριακής  Αγωγής . Στη  διοργάνωση του  σεμιναρίου  θα  συμμετέχουν  επίσης  η Κινητή  Μονάδα  Ψυχικής  Υγείας  Λασιθίου  και  ο  Σύλλογος   Πρόληψης  Τροχαίων  Ατυχημάτων.

Το  εν  λόγω επιμορφωτικό   σεμινάριο  θα  αποτελεί   αναμορφωτικό  μέτρο  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  122 του Ποινικού Κώδικα, δίνοντας  ουσιαστική  λύση     κατά  την  εκδίκαση   ανάλογων   υποθέσεων  αλλά  και  μέτρο  στα  πλαίσια  της  ειδικής  πρόληψης  και  παράκαμψης  της  τυπικής  διαδικασίας σύμφωνα με το αρθρο 45 Α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, εφόσον υπό  τις  περιστάσεις  η άσκηση  ποινικής  δίωξης   δεν  κρίνεται  από  τις  εισαγγελικές  αρχές  αναγκαία  για  να  συγκρατηθεί  ο  ανήλικος.Το  σεμινάριο  θα  παρακολουθούν  οι  ανήλικοι   και  οι  κηδεμόνες  τους   με  σκοπό  την  αύξηση  της  συναίσθησης  και  την  κινητοποίηση  της  ευθύνης  τους.

Στη  διάρκεια  του  σεμιναρίου  θα  αναλύεται  το  νομικό  πλαίσιο,  θα  παρουσιάζονται  οι  φυσικοί  και  λογικοί  κίνδυνοι  που  εκτίθενται  οι  ανήλικοι  και  οι  κηδεμόνες  τους, με  σκοπό  την  συμβολή  στην  ομαλή  εξέλιξη   της  συμπεριφοράς   και  κοινωνικοποίησης   των  ανηλίκων  που  λόγω  της  ηλικίας  τους  στερούνται  βιωμάτων  και  εμπειρίας  ώστε  να  οδηγηθούν  σε  ασφαλή  συμπεριφορά  και  χρειάζονται προστασία. Σκοπός  είναι  το  σεμινάριο  να  αποτελέσει  μια  βιωματική  εκπαίδευση  που  θα  προσφέρει  μια  δυνατή  εμπειρία  των  κινδύνων  που  συνοδεύουν  μια  ανεύθυνη συμπεριφορά   της  μη  τήρησης  των  κανόνων  οδικής  κυκλοφορίας  και  παράλληλα  η  επαφή  με  την  Τροχαία  και  με  άλλους  εξειδικευμένους  επαγγελματίες  να  οδηγήσει  στην  ενδυνάμωση  των  συμμετεχόντων  και στην  ανάληψη  πρωτοβουλίας  προς  την ανάπτυξη  σωστής και  υπεύθυνης   συμπεριφοράς.

Το  σεμινάριο  θα  συντελείται  σε  τρεις  ενότητες,  παρουσίαση  νομικού  πλαισίου-παρουσίαση σοβαρών  ατυχημάτων  και  ιδιαίτερα  επαχθών  καταστάσεων  που  μπορούν  να  δημιουργηθούν, εμπειρίες  θυμάτων  και  θα  ολοκληρώνεται  με  την  παρουσίαση  προτύπων  ασφαλών  συμπεριφορών.

Με  το  πέρας  του  σεμιναρίου  οι  συμμετέχοντες  θα  λαμβάνουν  βεβαίωση  παρακολούθησης  από  το Τμήμα  Τροχαίας Αγίου Νικολάου,  την  οποία  και  θα  υποχρεούνται  να  προσκομίζουν  στην  υπηρεσία Επιμελητών  Ανηλίκων  &  Κοινωνικής  Αρωγής,  ώστε  να  λάβει  γνώση  το  δικαστήριο  και  οι  εισαγγελικές  αρχές.. Μαζί  με τη  βεβαίωση  θα  παραλαμβάνουν  και  φάκελο κατάλληλου  έντυπου  ενημερωτικού  υλικού.

Η Υπηρεσία  Επιμελητών  Ανηλίκων  και  Κοινωνικής  Αρωγής  θα  ευαισθητοποιεί  τους  ανήλικους  και  τους  κηδεμόνες  τους  και  θα  επιμελείται  την  ενημέρωση  τους  ως  ορίζει  το  δικαστήριο  προς  διευκόλυνση  της   συμμετοχή τους.

Ελπίζουμε  το  σεμινάριο  να κινητοποιεί  και  τους  έφηβους  και  τους  κηδεμόνες  τους  στην  ανάπτυξη  πρωτοβουλίας    και   αλλαγής  της  συμπεριφοράς  τους  και  παράλληλα  να  αποτελεί  μια  θετική  εμπειρία  προς  την  ομαλή  κοινωνικοποίηση  τους.

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close
Close