ΚΡΗΤΗ

Αγιος Νικόλαος: Εγκρίθηκε το «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου» του δήμου

Με ικανοποίηση το Επιμελητήριο Λασιθίου και ο Δήμος Αγίου Νικολάου ανακοινώνουν την έγκριση χρηματοδότησης της πρότασης με τίτλο: «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αγίου Νικολάου» με κύριο δικαιούχο
τον Δήμο Αγίου Νικολάου και συν-δικαιούχο το Επιμελητήριο Λασιθίου.

Να σημειωθεί ότι στην προετοιμασία της πρότασης συμμετείχε και ο εμπορικός σύλλογος Αγίου Νικολάου. Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός ανέρχεται σε €1.530.958,00 εξ των οποίων €1.209164,00 κατανέμονται ως χρηματοδότηση στο Δήμο Αγίου Νικολάου και €321.794,00 ως χρηματοδότηση στο Επιμελητήριο Λασιθίου.

mechanical adv 2021

apostolakis adv 2

Με τη παρούσα πράξη επιδιώκεται η ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται
περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς τουριστικούς και πολιτιστικούς πόρους όπως ο δήμος Αγ. Νικολάου. Όσον
αφορά στις χρηματοδοτούμενες δράσεις του Επιμελητηρίου Λασιθίου, αυτές αφορούν δράσεις για την ανάδειξη
της ταυτότητας της εμπορικής περιοχής μέσω της εγκατάστασης ομοιόμορφων εξωτερικών στοιχείων (π.χ.
πινακίδες, φωτιστικά, στέγαστρα, κλπ) καθώς και δράσεις προβολής και προώθησης της εμπορικής περιοχής
(διοργάνωση εκδηλώσεων, ηλεκτρονική πλατφόρμα ενίσχυσης τοπικής επιχειρηματικότητας, κλπ.).

Από την πλευρά του Δήμου Αγίου Νικολάου, προβλέπεται η χρηματοδότηση δαπανών εκσυγχρονισμού υποδομών, βελτίωσης της κινητικότητας και της προσβασιμότητας, βελτίωσης του μικροκλίματος, αισθητικής αναβάθμισης αλλά και της εφαρμογής συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

swell adv 2021

kingeight 2021a detorakis adv jul2021< bakaliko lagos


Σχετικά άρθρα

Back to top button