Nbaxevanis

Europlan
KOSA
ΚΡΗΤΗ

Αγιος Νικόλαος: Από 15 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου η πεζοδρόμηση του κέντρου

DROP 2
DROP Palermo TECH HUB
ΜΗΛΟ

Στο πλαίσιο εκπόνησης συγκοινωνιακής μελέτης εξετάσθηκε η κυκλοφοριακή κατάσταση στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, με στόχο την βελτίωση της κινητικότητας των πεζών και την ασφάλεια των κατοίκων, των επισκεπτών και των εργαζομένων της πόλης.

Η μελέτη αρχικά εστίασε στην κυκλοφοριακή ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του Αγίου Νικολάου μέσω δεδομένων που συλλέχθηκαν σχετικά με τη σήμανση των οδών, τους υφιστάμενους κυκλοφοριακούς φόρτους και την κίνηση των πεζών σε κρίσιμα οδικά τμήματα. Στόχος ήταν η κατανόηση της υπάρχουσας δυναμικής της κυκλοφορίας και ο προσδιορισμός πιθανών αναγκών για βελτιώσεις, μέσω των οποίων θα δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που θα ενισχύει την ασφαλή κίνηση των πεζών.

NOVA

Αναλυτικότερα για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σε πρώτο χρόνο συλλέχθηκαν ορισμένα και χρήσιμα στοιχεία από το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, τα οποία αφορούσαν τις χρήσεις γης, τα όρια ταχυτήτων που ισχύουν στην πόλη, το πλάτος του οδοστρώματος καθώς και των πεζοδρομίων. Επιπλέον αναζητήθηκαν και λήφθηκαν υπόψιν δεδομένα σχετικά με την ιεράρχηση του οδικού δικτύου της πόλης, την στάθμευση σε ελεύθερους και σε ιδιωτικούς χώρους και με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Σε δεύτερο χρόνο μέσω αυτοψίας πραγματοποιήθηκαν κυκλοφοριακές μετρήσεις και πιο συγκεκριμένα μέτρηση κυκλοφοριακών φόρτων ανά τύπο οχήματος σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης για τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους. Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα αυτών έδειξαν σχετικά ικανοποιητική εξυπηρέτηση, μέτριους κυκλοφοριακούς φόρτους και φυσιολογικές ταχύτητες κίνησης στο μεγαλύτερο μέρος των οδικών τμημάτων της πόλης. Επιπρόσθετα στην διάρκεια των παραπάνω μετρήσεων έγινε και καταγραφή της κίνησης των πεζών. Από αυτή προέκυψε σημαντικό ποσοστό μετακίνησης πεζών τις απογευματινές ώρες στο κέντρο της πόλης.

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Τα κυριότερα προβλήματα τα οποία παρουσιάζει η πόλη του Αγίου Νικολάου, κυρίως τους θερινούς μήνες, είναι αρχικά ο αυξημένος αριθμός των οχημάτων που κινούνται προς το κέντρο της πόλης, χωρίς να υπάρχει η απαιτούμενη προσφορά στάθμευσης και έτσι δημιουργούνται αχρείαστες καθυστερήσεις και προκαλείται σχετικά εντονότερη κυκλοφοριακή συμφόρηση και αυξημένος κίνδυνος ατυχημάτων με τους πολλούς πεζούς που υπάρχουν στο κέντρο. Ακόμα σημειώνεται παράνομη στάθμευση κυρίως στην Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου καθώς και σε κάποια οδικά τμήμα αρκετά μικρού πλάτους, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η κίνηση του πεζού και των κινούμενων σε αυτά οχημάτων. Επιπλέον υπάρχουν θέματα προσβασιμότητας πεζού σε σημαντικά σημεία της πόλης καθώς οι κυκλοφοριακές συνθήκες καθίστανται πιο περίπλοκες και χρονοβόρες λόγω του μεγάλου όγκου των οχημάτων και των πεζών.

Για την καλύτερη και ομαλότερη κίνηση των πεζών καθώς και για την δημιουργία ενός βιώσιμου περιβάλλοντος προτείνεται να εφαρμοσθεί εποχιακή περιοδική απαγόρευση κυκλοφορίας (πεζοδρόμηση) σε ορισμένες οδούς του κέντρου της πόλης. Η απαγόρευση θα ισχύει από τις 18:00 – 24:00 από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Ειδικότερα τα τμήματα που προτείνεται να εφαρμοσθεί το μέτρο αυτό αναφέρονται ονομαστικά παρακάτω ενώ δίνεται και σχετικός χάρτης στο οποίο απεικονίζεται η θέση τους.

Mechanical Solutions
 • Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου
 • Ρούσσου Κούνδουρου από Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου έως Κων/νου Παλαιολόγου
 • 28ης Οκτωβρίου από Στρατηγού Νικόλαου Πλαστήρα έως Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου
 • Αρκαδίου από Φιλελλήνων έως Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου
 • Σοφοκλή Βενιζέλου από Μελετίου Μεταξάκη έως Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου
 • Μεραρχίας από Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου έως Μελετίου Μεταξάκη
 • Δασκαλογιάννη από Μεραρχίας έως Φιλελλήνων
 • Θέμιδος από Γαβριήλ έως Στρατηγού Νικόλαου Πλαστήρα
 • Γαβριήλ από Φιλελλήνων έως Κλυτωνύμου
 • Κλυτωνύμου από Γαβριήλ έως Δασκαλογιάννη
 • Κλυτωνύμου από Δασκαλογιάννη έως Δημοκρατίας
 • ΚλυτωνύμουτουοδικούτμήματοςπουοδηγείσεέξοδοπροςτηνΔημοκρατία o Κύπριων Αγωνιστών από Καπετάν Κοζύρη έως Σοφοκλή Βενιζέλου
 • Κων/νου Σφακιανάκη από 25η Μαρτίου έως Ρούσσου Κούνδουρου

Στην συνέχεια παρουσιάζεται ο χάρτης της προτεινόμενης κατάστασης, ο οποίος περιλαμβάνει τα τμήματα οδών και τους πιθανούς τρόπους εισόδου και εξόδου που θα υπάρχουν για τα κύρια και κεντρικά σημεία ενδιαφέροντος που επηρεάζονται από τις περιοδικές αυτές πεζοδρομήσεις (Λιμάνι και Γέφυρα).

–  Με πράσινο σκούρο χρώμα απεικονίζονται τα τμήματα που προτείνεται να απαγορευτεί περιοδικά η κίνηση των ΙΧ,
–  Με σκούρο μπλε χρώμα απεικονίζονται οι επιτρεπόμενες και προτεινόμενες πορείες των κύριων εισόδων και εξόδων από τα σημεία ενδιαφέροντος1
o Βέλος ανεξαρτήτου χρώματος απεικονίζει επιτρεπόμενη κίνηση ΙΧ
o Με γαλάζιο βέλος απεικονίζεται η κατεύθυνση των εισόδων στην πόλη
o Με πράσινο ανοιχτό βέλος απεικονίζεται η κατεύθυνση των εξόδων από την πόλη

Μέσα στο πλαίσιο της μελέτης προτείνονται και κάποιες επιπρόσθετες κυκλοφοριακές προτάσεις:

 • Ειδικότερα, για την καλύτερη εφαρμογή της περιοδικής πεζοδρόμησης προτείνεται (ιδιαίτερα το πρώτο χρονικό διάστημα εφαρμογής) η εγκατάσταση δυνάμεων τροχαίας σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης (4 συνολικά κατ’ ελάχιστον), με σκοπό τη σωστή καθοδήγηση των οδηγών, τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του κοινού και την απρόσκοπτη κυκλοφοριακή ροή των οχημάτων.
 • Επιπρόσθετα προτείνεται η αλλαγή κατεύθυνσης της οδού Φιλελλήνων και πλέον να μπορεί το ΙΧ να κινείται από Πλαστήρα προς Δημοκρατίας. Μέσω της παραπάνω πρότασης οι κινούμενοι επί της Νικ. Πλαστήρα μπορούν να φτάνουν στην οδό Δημοκρατίας χωρίς να χρειάζεται να εισέλθουν σε οδικά τμήματα του κέντρου της πόλης αποφεύγοντας να δημιουργήσουν μεγαλύτερους κυκλοφοριακούς φόρτους σε αυτά.
 • Επιπρόσθετα με την αλλαγή αυτή κατεύθυνσης ο κινούμενος επί της Νικ. Πλαστήρα θα μπορεί αφού εισέλθει στην Φιλελλήνων, να στρίψει δεξιά στην οδό Φαιστού και να οδηγηθεί στο 1ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου, το οποίο θα διαθέτει ελεύθερο χώρο για να σταθμεύσει τις ώρες της περιοδικής πεζοδρόμησης.

Τα παραπάνω, συνοδευόμενα από κατάλληλη σήμανση, η οποία έχει περιγραφεί αναλυτικά στη συγκοινωνιακή μελέτη, θα συμβάλουν στην υιοθέτηση κατάλληλων μέτρων προς την κατεύθυνση της ασφάλειας και της βελτίωσης των υποδομών της πόλης καθώς και στην ομαλότερη κίνηση των πεζών.

Πιο συγκεκριμένα μέσω της παρέμβασης αυτής συνολικά επιτυγχάνεται ταυτόχρονα:

 • Αύξηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στο κέντρο της πόλης καθώς δεν υπάρχουν σημεία εμπλοκής ευάλωτων χρηστών της οδού με οχήματα
 • Δημιουργία πιο φιλικού, σύγχρονου, βιώσιμου, καθαρού, ελκυστικού (και στον επισκέπτη, στον κάτοικο και στον εργαζόμενο) κέντρου της πόλης

3. Προώθηση της μετακίνησης πεζών, ποδηλατών, σε συνδυασμό με την προώθηση χρήσης των δημόσιων μέσων μεταφοράς και γενικότερα πιο βιώσιμων μορφών μετακίνησης

4. Εξασφάλιση της κυκλοφορίας των ΙΧ προς το κέντρο της πόλης, παρά τις απαγορεύσεις, καθώς ο κυκλοφοριακός φόρτος διανέμεται (χωρίς σημαντική επιβάρυνση) σε περιπορίες

Η πρόταση αυτή αποσκοπεί στην αλλαγή κουλτούρας μετακίνησης για την πόλη του Αγίου Νικολάου, στα πρότυπα άλλων σύγχρονων τουριστικών πόλεων στην Ελλάδα και διεθνώς. Η αλλαγή κουλτούρας μετακίνησης βεβαίως και απαιτεί χρόνο για να εδραιωθεί και αφομοιωθεί, όμως η σταδιακή προτίμηση άλλων τρόπων μετακίνησης (κυρίως πεζή) έναντι του ΙΧ, ειδικά κατά τις απογευματινές ώρες και τους καλοκαιρινούς μήνες προς το κέντρο του Αγίου Νικολάου θα είναι μια πραγματικότητα που θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής της πόλης σε πολλά επίπεδα.


- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram


Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο