Διεθνή

Η μπλε κάρτα που δίνει δικαίωμα διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών στην ΕΕ

Η Μπλε Κάρτα δίνει δικαίωμα διαμονής στην ΕΕ σε πολίτες τρίτων χωρών και το Ευρωκοινοβούλιο συμφώνησε να χαλαρώσουν τα κριτήρια έκδοσης.

Η ευρωπαϊκή Μπλε Κάρτα είναι μια σχετικά πρόσφατη οδηγία της ΕΕ. Το 2009 η ΕΕ αποφάσισε τη δημιουργία της Μπλε Κάρτας μέσω της οποίας θα μπορούσε να δοθεί το δικαίωμα εισόδου και διαμονής σε εργαζόμενους υψηλής ειδίκευσης τρίτων χωρών.

Στόχος ήταν και παραμένει η προσέλκυση υψηλά ειδικευμένων εργαζομένων, οι οποίοι μαζί με τις οικογένειές τους αποκτούν το δικαίωμα εισόδου και διαμονής σε κράτος μέλος της ΕΕ για να εργαστούν.

mechanical adv 2021

apostolakis adv 2

Εξαίρεση στις υποψήφιες χώρες διαμονής αποτελούν η Ιρλανδία και η Δανία, οι οποίες δεν έχουν αποδεχτεί την οδηγία.

Βασικές προϋποθέσεις

Για να γίνει δεκτό το αίτημα έκδοσης της κάρτας οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν έγκυρη σύμβαση εργασίας ή δεσμευτική προσφορά εργασίας. Θα πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα έγγραφα που να πιστοποιούν τα επαγγελματικά προσόντα, ταξιδιωτικά έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη ασφαλιστικής κάλυψης ασθένειας.


Αν δεν πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια το κράτος μέλος μπορεί να απορρίψει την αίτηση.

kingeight 2021a
detorakis adv jul2021
bakaliko lagos

Τι φέρνει η νέα Μπλε Κάρτα που αποφάσισε το Ευρωκοινοβούλιο

Μετά την αρχική συμφωνία των διαπραγματευτών ευρωβουλευτών με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον περασμένο Μάιο, η αναθεώρηση της οδηγίας έφτασε χθες στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου και εγκρίθηκε

Η νέα οδηγία ουσιαστικά διευκολύνει την είσοδο και την παραμονή ειδικευμένων εργαζομένων και των οικογενειών τους. Χαρακτηριστική είναι η απόφαση να γίνεται δεκτή αίτηση που αφορά σύμβαση απασχόλησης τουλάχιστον ενός εξαμήνου και όχι ενός έτους που ίσχυε μέχρι τώρα.

Μειώνονται τα κατώτατα όρια μισθού για εργαζόμενο με Μπλε Κάρτα και διευκολύνονται οι όροι για μετακίνηση και των οικογενειών τους.

Επιπλέον, είναι εφικτή και η μετακίνηση από κράτος μέλος σε άλλο κράτος μέλος εφόσον ο εργαζόμενος έχει εργαστεί ήδη ένα χρόνο σε κάποια χώρα της ΕΕ.

Τέλος, η αναθεωρημένη οδηγία θα μπορεί να συμπεριλάβει πρόσφυγες που αιτούνται άσυλο ώστε να μπορούν να μετακινηθούν πέρα από τη χώρα της ΕΕ που τους παρέχει προστασία.

Με 556 ψήφους υπέρ, 105 κατά και 31 αποχές η οδηγία πέρασε και μένει να επικυρωθεί από το Συμβούλιο. Από εκεί κι έπειτα τα κράτη μέλη θα έχουν περιθώριο δύο χρόνων να ενσωματώσουν την οδηγία στο νομικό τους σύστημα.


Newsroom

Το CNA είναι μία προσωπική δικτυακή ιδέα του Βαγγέλη Βαρνακιώτη, η οποία υλοποιήθηκε το 2000, για όσα αφορούν στην πολιτική, στην κοινωνία και στον πολιτισμό, που αυτά συμβαίνουν στην Κρήτη, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το CNA από το 2000 κάνει μεγάλη προσπάθεια για να κρατηθεί στην επιφάνεια του ενδιαφέροντος, με συνέπεια, εγκυρότητα, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, με συνεχείς αλλαγές, ανανεώσεις, διασφάλιση της «ασφαλούς» επίσκεψης, καθώς και προσθήκες νέων υπηρεσιών.-

Σχετικά άρθρα

Back to top button