ΚΟΣΜΟΣ

EUROSTAT: Στη μερική απασχόληση και στην οικογενειακή εργασία βασίζεται ο αγροτικός τομέας

Μία δεκαετία ήταν αρκετή για να δει ο αγροτικός τομέας της Ευρώπης πτώση στο εργατικό του δυναμικό κατά 7,6 εκατ. άτομα. Η δεκαετία αυτή καταγράφεται από το 2005 μέχρι και το 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία της EUROSTAT, που δημοσίευσε πριν από λίγες ημέρες. Συγκεκριμένα, 29,6 εκατ. άτομα δούλεψαν στον αγροτικό τομέα το 2005, ενώ ο αριθμός αυτός έπεσε στα 22 εκατ. το 2015. Σε τέσσερα κράτη-μέλη, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, η απασχόληση στον αγροτικό τομέα αντιστοιχούσε σε ποσοστό άνω του 10% της συνολικής απασχόλησης.

Πιο συγκεκριμένα, στη Ρουμανία (25,8%), στη Βουλγαρία (18,2%), στην Ελλάδα (11,0%) και στην Πολωνία (11,0%). Πολύ χαμηλά μερίδια, κάτω από 2%, σημειώθηκαν στη Γερμανία (1,4%), στη Σουηδία (1,3%), στο Βέλγιο (1,2%), στη Μάλτα (1,2%), στο Ηνωμένο Βασίλειο (1,1%) και στο Λουξεμβούργο (0,8%).

Σχεδόν τα 3/4 (72,8%) του αγροτικού δυναμικού στην ΕΕ των 28 είναι συγκεντρωμένο σε επτά χώρες, όπως η Ρουμανία, η Πολωνία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Βουλγαρία και η Γερμανία.

Πλήρης απασχόλησηΗ EUROSTAT υπολόγισε τα άτομα που δούλεψαν με πλήρη απασχόληση στον αγροτικό τομέα τα χρόνια αυτά, καταγράφοντας τις μονάδες ετήσιας απασχόλησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, απο τα 22 εκάτ. αγροτών που δούλεψαν το 2015, μόνο το 16,4% αυτών κατά μέσο όρο δούλεψαν με πλήρη απασχόληση στις εκμεταλλεύσεις. Ο αριθμός αυτός ξεπερνά το 50% σε χώρες όπως η Τσεχία, η Γαλλία, το Λουξεμβούργο
και το Βέλγιο. Αντίθετα, σε χώρες όπως η Μάλτα, η Αυστρία, η Κύπρος και η Ρουμα-
νία, το ποσοστό βρίσκεται κάτω από 10%.

Ο αριθμός των ατόμων που δούλεψαν με πλήρη απασχόληση στον αγροτικό τομέα
στην Ελλάδα βρίσκεται λίγο πάνω από 10%. Τα 3/4 του εργατικού δυναμικού
προέρχονται από την οικογένεια

Οι εργαζόμενοι στον αγροτικό τομέα που είναι μέλη της οικογένειας αντιπροσώπευαν το 76,5% του συνόλου των εργαζομένων, όταν το 15,4% ήταν μόνιμοι εργάτες και το 8,1% ήταν εποχικοί εργάτες.

Η γεωργία ήταν, κατά κύριο λόγο, οικογενειακή δραστηριότητα στα περισσότερα κράτη-μέλη. Σε χώρες όπως η Πολωνία, η Σλοβενία, η Κροατία και η Ιρλανδία η οικογενειακή εργασία αντιστοιχούσε σε πάνω από το 90% των γεωργικών εργασιών. Αντίθετα, υπήρξε ένας μικρός αριθμός χωρών, στις οποίες η μη οικογενειακή εργασία αντιστοιχούσε σε περισσότερο από το 50% του εργατικού δυναμικού. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται η Τσεχία (74,2%), η Σλοβακία (72,4%), η Γαλλία (59,0%) και η Εσθονία (53,6%). Η αναλογία εποχικού εργατικού δυναμικού, εκτός οικογένειας, υπερέβαινε το 10% σε έξι
κράτη-μέλη, με τα υψηλότερα ποσοστά να αναφέρονται στην Ισπανία (18,7%), στην Ιταλία (14,8%) και στις Κάτω Χώρες (14,1%).

Όσον αφορά την Ελλάδα, το ποσοστό των ατόμων που δούλεψαν στην αγροτική εκμετάλλευση και ήταν μέλη της οικογένειας έφτασε στο 85,2%, με τους μόνιμους εργάτες μη μέλη της οικογένειας να βρίσκονται στο 3,7% και τους εποχικούς στο 11,1%

Η Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες με τις περισσότερες γυναίκες στον αγροτικό τομέα
Σύμφωνα με τα στοιχεία της EUROSTAT, για το 2016, το ποσοστό των γυναικών που
εργάστηκε στη γεωργία στην ΕΕ ήταν πολύ μικρότερο από το μερίδιό τους στο σύνολο του
ενεργού πληθυσμού (35,1% έναντι 45,9%).

Όμως, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 40% του γεωργικού εργατικού δυναμικού σε πέντε κράτη-μέλη, την Αυστρία (44,5%), τη Ρουμανία (43,1%), την Πολωνία, την Ελλάδα και τη Σλοβενία (41,1% σε κάθε μία από τις τελευταίες τρεις). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά γυναικών αγροτών αναφέρθηκαν στη Δανία (19,9%) και στην Ιρλανδία (11,6%)

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close
Close