ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τουρισμός Υγείας: 16 εκ. Ινδοί αναζητούν ιατρικές υπηρεσίες στο εξωτερικόΤεράστιες είναι οι δυνατότητες ανάπτυξης ιατρικού τουρισμού από Ινδούς ασθενείς που αναζητούν ιατρικές υπηρεσίες στο εξωτερικό. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του American Journal of Medicine, 2018 κατά το 2017 ο αριθμός των Ινδών ασθενών που προσέφυγε σε ιατρικές υπηρεσίες σε χώρες του εξωτερικού έφθασαν έως 16 εκατ.

Οι περισσότεροι ασθενείς χρηματοδοτούν τις θεραπείες τους στο εξωτερικό με δικά τους έξοδα, αν και υπάρχει σημαντικός αριθμός ασθενών των οποίων τα έξοδα καλύπτονται από ασφαλιστικούς φορείς (ιδιωτικούς ή/και δημόσιους).

Δεν υπάρχουν  διακρατικές συμφωνίες για παροχή υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού, αν και όπως είναι εύλογο προτιμώνται γειτονικές χώρες( π.χ. Ταϊλάνδη) καθώς και χώρες γνωστές για την  παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στις οποίες επιπρόσθετα  η επίσημη γλώσσα είναι η αγγλική (π.χ. Αγγλία, Αυστραλία κ.α.).

Ένας σημαντικός αριθμός τουριστικών πρακτορείων ασχολούνται με τον Ιατρικό τουρισμό ενώ πληθώρα ασφαλιστικών εταιρειών αποστέλλουν ασθενείς για θεραπεία στο εξωτερικό, σε συνάρτηση πάντα με το είδος και το ύψος του ασφαλιστήριου συμβολαίου που κατέχει ο ασθενής. Σε κάθε περίπτωση, ειδικευμένοι γιατροί είναι επιφορτισμένοι για να εγκρίνουν ή να απορρίπτουν  την κάλυψη των εξόδων ιατρικού τουρισμού μετά από  την εξέταση των απαραίτητων δικαιολογητικών και κατόπιν αποφάσεως  ιατρικού συμβουλίου.

Από το εύρος των ομάδων των ασθενών που αναζητούν ιατρικές υπηρεσίες σε ξένες χώρες,  γίνεται φανερό το μέγεθος των επιχειρηματικών ευκαιριών για Έλληνες επιχειρηματίες  ή ιατρικές μονάδες που θα ενδιαφέρονταν να προσεγγίσουν την Ινδική αγορά. Οι Ινδοί καταναλωτές αποδίδουν μεγάλη σημασία στη τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών ακόμη και όταν πρόκειται για ένα ευαίσθητο θέμα όπως αυτό της υγείας. Και βέβαια σημαντικό ρόλο στην επιλογή παίζουν και οι προσλαμβάνουσες  παραστάσεις από τον κοινωνικό περίγυρο σχετικά με ποια χώρα ή ποια νοσοκομεία θα επιλέξουν.

Οι Έλληνες επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για συνεργασίες με ινδικές εταιρείες, είναι απαραίτητο να κάνουν μια επίσκεψη στην Ινδία και συγκεκριμένα στις εταιρείες που τους ενδιαφέρουν. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει εξ ιδίων αντίληψη της κατάστασης ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργηθεί και προσωπική επαφή, η οποία θεωρείται σημαντικότατη στην Ινδία. Οι συνεργασίες, οι οποίες συμφωνούνται εξ αποστάσεως (μέσω διαδικτύου ή τηλεφώνου), καταλήγουν ως επί το πλείστον σε χρηματικές απώλειες.

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close
Close