ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τι ισχύει για τις πισίνες στα ξενοδοχεία και για τους ναυαγοσώστες

Σύμφωνα με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις και την τελευταία σχετική εγκύκλιο απαιτούνται πλέον αυξημένα μέτρα ασφαλείας στις κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες) επιχειρήσεων που χρησιμοποιούνται για εκμετάλλευση κατά την τουριστική σεζόν.

Για μικρές κολυμβητικές δεξαμενές υπάρχει νομική υποχρέωση για ένα εξειδικευμένο άτομο το οποίο όχι μόνο να είναι γνώστης πρώτων βοηθειών αλλά και να έχει πάρει την ειδική πιστοποίηση που σημαίνει ότι έχει εκπαιδευτεί στα ειδικά θέματα όπως οργάνωση κολυμβητικών δεξαμενών που ορίζονται από το νομοθετικό πλαίσιο όπως επίσης και η ύπαρξη εξοπλισμού.

mechanical adv 2021

apostolakis adv 2

Οι κολυμβητικές δεξαμενές χαρακτηρίζονται νομικά «μικρές» ανάλογα με το εμβαδόν τους (350 τμ) και όχι ανάλογα με το βάθος τους. Έτσι μια πισίνα που έχει και το ελάχιστο βάθος χρειάζεται να υπάρχει στην επιχείρηση άτομο που να είναι κάτοχος του συγκεκριμένου πιστοποιητικού επόπτη ασφαλείας.

Για μεγάλες κολυμβητικές δεξαμενές προβλέπεται και επιπλέον προσωπικό ασφαλείας.

Μάλιστα μεγάλες επιχειρήσεις όπως μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες που εκμεταλλεύονται παραπάνω από μια κολυμβητικές δεξαμενές θα πρέπει να διαθέτουν και τους αντίστοιχους επόπτες ασφαλείας σύμφωνα με τη νομοθεσία για κάθε πισίνα.

karnagioadv 2021 neratzoulis neo bakaliko lagos

Αυτό που προβλέπεται είναι η υποχρέωση ύπαρξης εκπαιδευμένου και πιστοποιημένου προσωπικού, με την ειδικότητα «Επόπτης Ασφαλείας Κολυμβητικών Δεξαμενών».

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η μη ύπαρξη Επόπτη Ασφαλείας Κολυμβητικών Δεξαμενών, μπορεί να οδηγήσει σε άρση της άδειας λειτουργίας της πισίνας της τουριστικής / ξενοδοχειακής δομής, σε περίπτωση δε σοβαρού ατυχήματος , επισύρει ποινικές κυρώσεις και δύναται να μην αποζημιωθεί ο ιδιοκτήτης από την ασφαλιστική εταιρεία με την οποία συνεργάζεται.

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία απαιτείται

Βοηθητικό προσωπικό-επιπλέον δικαιολογητικά

Μικρές κολυμβητικές δεξαμενές: Ένας τουλάχιστον υπεύθυνος λειτουργίας και ένας τουλάχιστον επόπτης ασφαλείας. (Ο ενδιαφερόμενος στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια, μπορεί να είναι εάν το επιθυμεί, υπεύθυνος λειτουργίας ή επόπτης ασφαλείας)

Μεσαίες και μεγάλες κολυμβητικές δεξαμενές: Ένας τουλάχιστον υπεύθυνος λειτουργίας και ένας τουλάχιστον επόπτης ασφαλείας ανά 300 λουόμενους.

Επόπτες ασφαλείας μπορούν να εκπαιδευτούν οποιαδήποτε άτομα από μια επιχείρηση.

Ο πιστοποιημένος Επαγγελματίας Ναυαγοσώστης Πισίνας – Επόπτης Ασφαλείας Κολυμβητικών Δεξαμενών, χρειάζεται:

 • Απλή γνώση κολύμβησης
 • από 18 ετών έως και 65
 • Πτυχίο Επόπτη Ασφαλείας Κολυμβητικών Δεξαμενών – Ναυαγοσώστη Πισίνας, όπως ορίζεται στο άρθρο 21, παράγραφος 3, της Υπουργικής Απόφασης 87/Γ1/443/24-01-1973

Τι πρέπει να διαθέτουν οι πισίνες

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας:

 • Το νερό των κολυμβητικών δεξαμενών πρέπει να ανανεώνεται συνεχώς καθ ́όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους, με ρυθμό που εξασφαλίζει την πλήρη ανανέωσή του σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των 4 ωρών και σε ειδικές περιπτώσεις των 6 ωρών.
 • Η ανανέωση πρέπει να επιτυγχάνεται είτε με συνεχή ροή νέου καθαρού νερού, είτε με ανακυκλοφορία του
 • Για την εξοικονόμηση των υδατικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιούνται κολυμβητικές δεξαμενές με σύστημα νερού των δεξαμενών μετά από προηγούμενο καθαρισμό και απολύμανση.
 • Το σύστημα ανακυκλοφορίας– καθαρισμού-απολύμανσης του νερού θα λειτουργεί όλες τις ώρες χρησιμοποίησης των δεξαμενών και πέραν αυτών για τόσο χρόνο, όσος απαιτείται για την εξασφάλιση του νερού διαυγούς και κατάλληλου από μικροβιολογική άποψη
 • Η απολύμανση είναι υποχρεωτική σε όλες τις περιπτώσεις λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών.
 • Η μέτρηση του υπολείμματος χλωρίου στο νερό των κολυμβητικών δεξαμενών θα γίνεται χρωματογραφικά με τη μέθοδο DPD (Διαιθυλοπαραφαινυλοδιαμίνη) και θα κυμαίνεται μεταξύ 0,4 και 0,7 mg/l .
 • Η διάθεση των υγρών αποβλήτων θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές και περιβαλλοντικές διατάξεις
 • Οι εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων νερού κολυμβητικών δεξαμενών θα πραγματοποιούνται σε Δημόσια εργαστήρια ή σε εξουσιοδοτημένα από τις υγειονομικές αρχές εργαστήρια νοσοκομείων ή και ιδιωτικά που θα διαθέτουν ειδική άδεια για την εκτέλεση των αναλύσεων
 • Ιδιαίτερη μνεία να γίνεται σε ενδεχόμενες περιπτώσεις εμφάνισης ατυχημάτων ή νοσήματος στους λουόμενους

Newsroom

Το CNA είναι μία προσωπική δικτυακή ιδέα του Βαγγέλη Βαρνακιώτη, η οποία υλοποιήθηκε το 2000, για όσα αφορούν στην πολιτική, στην κοινωνία και στον πολιτισμό, που αυτά συμβαίνουν στην Κρήτη, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το CNA από το 2000 κάνει μεγάλη προσπάθεια για να κρατηθεί στην επιφάνεια του ενδιαφέροντος, με συνέπεια, εγκυρότητα, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, με συνεχείς αλλαγές, ανανεώσεις, διασφάλιση της «ασφαλούς» επίσκεψης, καθώς και προσθήκες νέων υπηρεσιών.-

Σχετικά άρθρα

Back to top button