Ερευνα: Κυρίαρχη τάση ο γαστρονομικός τουρισμός

0

Καθώς η κουζίνα δεν εξαρτάται από τις φυσικές ιδιότητες ενός προορισμού όπως ο ήλιος, η θάλασσα και η άμμος, ο γαστρονομικός τουρισμός μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις φιλοξενίας, επιτρέποντάς τους να προσελκύσουν τουρίστες όλην την εποχή.

Η γαστρονομία, ως κίνητρο για τον τουρισμό δεν έχει ερευνηθεί αρκετά, ειδικά όσον αφορά το τι ενθαρρύνει τους τουρίστες για να κάνουν διακοπές που σχετίζονται με την γαστρονομία.

Σχετικά με την έρευνα

Ερευνώντας αυτό το θέμα, ο καθηγητής Barry O`Mahony της EHL Lausanne συμμετείχε σε έρευνα με τον Dr. Diep Ngoc Su από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Danang του Βιετνάμ και τον καθηγητή Lester Johnson από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Swinburne της Αυστραλίας για να εντοπίσει τα εσωτερικά κίνητρα των δυνητικών τουριστών της γαστρονομίας.

Υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες κινήτρων: οι παράγοντες ώθησης και έλξης.
Οι παράγοντες ώθησης σχετίζονται με εσωτερικά κίνητρα ταξιδιού όπως ανανέωση, έξοδος από τη ρουτίνα, εξερεύνηση νέων τοποθεσιών και χαλάρωση.

Οι παράγοντες έλξης είναι χαρακτηριστικά προορισμού που προσελκύουν τουρίστες για να επιλέξουν έναν προορισμό έναντι άλλου.

Προκειμένου να επικυρωθούν περαιτέρω αυτοί οι παράγοντες, η ερευνητική ομάδα εξέτασε πέντε ταξιδιωτικά σάιτ για φαγητό για να αναζητήσουν άρθρα που δείχνουν τα κίνητρα για φαγητό καθώς και τις αντιλήψεις τους για το τι θα μπορούσε να τους προσελκύσει σε έναν γαστρονομικό προορισμό.

Σημειώνεται, ότι πάνω από 350 συμμετέχοντες από διαφορετικά υπόβαθρα ολοκλήρωσαν την έρευνα. Σχεδόν οι μισοί είχαν ηλικία  μεταξύ 25 και 35 ετών και οι υπόλοιποι κυμαίνονταν από 36 έως 65 ετών. Περισσότερο από το 90% είχε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πανεπιστημιακό δίπλωμα, υπονοώντας ότι οι τουρίστες στον γαστρονομικό τουρισμό έχουν υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Τα ετήσια εισοδήματα ποικίλλουν από χαμηλό σε υψηλό, υποδεικνύοντας ότι το εισόδημα δεν είναι η κύρια κινητήρια δύναμη για τον γαστρονομικό τουρισμό.