HTML Tables

Η επιστολή του Έλληνα αντιπροέδρου του EHMA στον πρωθυπουργό

0Ο Έλληνας αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Διευθυντών Ξενοδοχείων, Πάνος Αλμυράντης, με επιστολή του προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, καταθέτει σκέψεις και προτάσεις για την άμβλυνση των επιπτώσεων από τον κορονοϊό, στον ξενοδοχειακό κλάδο της χώρας.

Η επιστολή

Η επιστολή που αποκαλύπτει το money-tourism.gr, έχει ως εξής:

«Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Επιτρέψτε μου, με αυτή την επιστολή να σας καταθέσω ορισμένες σκέψεις και προτάσεις
σχετικά με το ζήτημα της άμβλυνσης των επιπτώσεων του COVID – 19 στον ξενοδοχειακό
κλάδο.

Από τη θέση μου ως Εκπροσώπου της Αποστολής Ελλάδος – Κύπρου και
Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Διευθυντών Ξενοδοχείων (ΕΗΜΑ) και
παράλληλα από τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Daios Cove Luxury Resort & Villas,
ευελπιστώ ότι ειμαι σε θέση να σας μεταφέρω μία ακριβή εικόνα της αγοράς, των
κινδύνων που ελλοχεύουν αλλά και των δυνατοτήτων που υπάρχουν.

Η τρέχουσα καθημερινότητα όλων μας στον ξενοδοχειακό τομέα είναι μία προσπάθεια
ισορροπίας ανάμεσα σε δύο πεδία: Την φετινή τουριστική περίοδο και την αντίστοιχη του
2021.

Ως Δαμόκλειος Σπάθη απειλεί τους επιχειρηματίες η ρευστή πραγματικότητα που
καθημερινώς αλλάζει με την αγωνία τους να μετακυλίεται στα στελέχη τα οποία καλούνται
να συντάξουν προϋπολογισμούς «φαντάσματα» που δεν στηρίζονται σε τίποτε
περισσότερο από εικασίες και αχαρτογράφητες προβλέψεις.

Ήδη ο τουριστικός οργανισμός TUI ανακοίνωσε ότι δεν θα προχωρήσει σε προπληρωμή Early Bookings και προσφορών για το 2021, άλλαξε την πολιτική πληρωμών της σε 60 ημέρες μετά την έκδοση τιμολογίων, ενώ για το 2020 ζητά από πολλά ξενοδοχεία να προχωρήσουν σε επιστροφές προκαταβολών φετινών κρατήσεων.

Αντιλαμβάνεστε ότι μετά την κατάρρευση του Thomas Cook -της Lehman Brothers των ξενοδοχείων- ο Τουριστικός οργανισμός TUI έχει την δύναμη της αυτόβουλης εφαρμογής πολιτικών τις οποίες πιθανώς να ακολουθήσουν και άλλοι. Στα παραπάνω προστίθεται το ζήτημα των προκαταβολών πελατών που έκλεισαν απευθείας στα καταλύματα και τις οποίες η πλειονότητα των ξενοδοχείων αδυνατεί να τους επιστρέψει.

Όλα αυτά σας είναι γνωστά καθώς έχετε καθημερινή ενημέρωση και επαφή με φορείς του
τουρισμού και στελέχη της κυβέρνησης. Λαμβάνοντας καθημερινή ενημέρωση από τα
στελέχη της αποστολής Ελλάδος και Κύπρου, και ανταλλάσσοντας απόψεις με τους
αντίστοιχους ομολόγους μου στην Ευρώπη, σας καταθέτω τις ακόλουθες σκέψεις:

1. Ανάγκη Άμεσης Ρευστότητας. Υπάρχει ανάγκη «άμεσης» και «έγκαιρης»
ρευστότητας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με άτοκα δάνεια (κεφάλαια κίνησης),
καθώς η αδυναμία ρευστότητας έχει ως συνέπεια την αδυναμία επαναλειτουργίας των
μονάδων στην τρέχουσα τουριστική περίοδο.

2. Τα έως τώρα μέτρα της Κυβέρνησης. Η κυβέρνηση παρενέβη όσον αφορά τα
δάνεια και τις οφειλές στο δημόσιο. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί έχουν προσωρινό
χαρακτήρα και συγκεκριμένες κοντινές ημερομηνίες πληρωμής. Η συσσώρευση
υποχρεώσεων σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, καταλήγει τελικά σε αδυναμία
πληρωμών με δυνητική λύση είτε την μετακύλιση αυτών των υποχρεώσεων και όσων
άλλων προκύψουν στην περίοδο μη λειτουργίας, ή υποτυπώδους λειτουργίας των
ξενοδοχείων, είτε την κλιμάκωση του συνόλου σε πολλές ετήσιες δόσεις. Επομένως
αναβολή αποπληρωμής των δανείων και οφειλών στο δημόσιο και ασφαλιστικά
ταμεία, που θα έχει επίσης ευθεία επίπτωση και στην ελάφρυνση της ρευστότητας των
επιχειρήσεων.

3. Συνεργασία ΕΟΤ-Περιφερειών. Η συνεργασία του ΕΟΤ με τις περιφέρειες για
ουσιαστική προβολή, με φιλοξενία opinion leaders και influencers και
βιωματικό marketing είναι η λύση αυτή την κρίσιμη περίοδο. Η διαφήμιση σε τέτοιες
συγκυρίες είναι αποδεδειγμένα αναποτελεσματική και κοστοβόρα. Οι ξενοδοχειακές
μονάδες κάλλιστα μπορούν να συμμετάσχουν ενεργά στην προβολή της χώρας
παρέχοντας φιλοξενία επιτυγχάνοντας με αυτές τις συνέργειες προώθηση
προορισμού και τουριστικού προϊόντος.

4. Το ανθρώπινο δυναμικό των ξενοδοχείων. Οι ακυρώσεις δωματίων και η πτώση
μελλοντικών κρατήσεων οδηγεί παράλληλα και στην μείωση των θέσεων εργασίας σε
έναν κλάδο δυναμικό για την οικονομία της χώρας. Το ισχύον καθεστώς των
προσλήψεων του συνολικού αριθμού του εποχικού προσωπικού, συνιστά ένα
πρόσθετο σοβαρό πρόβλημα για την έστω και καθυστερημένη έναρξη λειτουργίας
των ξενοδοχείων. Απαιτείται κατάλληλη διαχείριση του προβλήματος από την
Πολιτεία, ώστε να είναι νόμιμα δυνατή η λειτουργία με μειωμένο αριθμό εργαζομένων.
Είναι πρακτικά αδύνατον για μια ξενοδοχειακή μονάδα να απασχολήσει τον ίδιο αριθμό
εργαζομένων της περυσινής περιόδου καθώς εάν και εφόσον τα υγειονομικά
αποτελέσματα διαφόρων αγορών που παροχετεύουν την Ελλάδα το επιτρέψουν, οι
πληρότητες θα είναι εξαιρετικά χαμηλές. Καλούμαστε καθημερινά να
επαναπροσδιορίσουμε τους προϋπολογισμούς μας βάσει σεναρίων, όπου ακόμη και
αν καταφέρουμε να «διαβάσουμε» το μέλλον θα πρέπει για να έχουν βάση οι
προβλέψεις μας να γίνουμε κοινωνοί της κρατικής στήριξης για τους εποχικούς
υπάλληλους ώστε να έχουν βάση οι προβλέψεις που ζητούνται από τις τράπεζες.

5. Φορολογικά. Παράλληλα με τα μέτρα για την οικονομική ενίσχυση του
ξενοδοχειακού κλάδου, είναι σημαντικό να εξεταστεί και η θέσπιση ειδικών
φορολογικών ελαφρύνσεων, όπως η μείωση του συντελεστή Φ.Π.Α., για ξενοδοχεία
και εστίαση ενώ βοήθεια στην φαρέτρα του ξενοδόχου ως προς την επόμενη ημέρα
θα πρέπει να θεωρηθεί η άρση του φόρου διαμονής για το υπόλοιπο της τουριστικής
περιόδου 2020 και αυτής του 2021.

6. Οι συναλλαγές με Πράκτορες / Tour Operators. Η συνήθης πρακτική των
ξενοδοχείων εποχικής λειτουργίας, περιλαμβάνει και δύο ιδιαίτερα στοιχεία στη
συναλλαγή τους με τους Πράκτορες και Tour Οperators. Συγκεκριμένα, είτε
καταβάλλουν προκαταβολές με εμβάσματα, είτε εκδίδουν μεταχρονολογημένες
επιταγές σε διαταγή των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Τα πoσά αυτά χρησιμεύουν
στην κάλυψη αναγκών λειτουργίας των ξενοδοχείων στη διάρκεια του χειμώνα και
της χαμηλής περιόδου λειτουργίας. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι δαπάνες
συντήρησης, ανακαίνισης, διαχείριση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών,
μισθοδοσία μόνιμου προσωπικού, δώρου εορτών, εργοδοτικές εισφορές κτλ.
Το οικονομικό αδιέξοδο που προκύπτει από την διαχείριση των επιταγών μπορεί να
λυθεί μόνο με αντικατάστασή τους σε αντίστοιχες ημερομηνίες της επόμενης
τουριστικής περιόδου, λύση στην οποία θα υποχρεώνονται να συμφωνήσουν οι
τράπεζες αφού, στις περισσότερες των περιπτώσεων, οι επιταγές αυτές
ενεχυριάζονται στις τράπεζες για χορήγηση κεφαλαίων κίνησης προς τις
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Σε περίπτωση προκαταβολών σε μετρητά, προκύπτει
αδυναμία των ξενοδοχείων να επιστρέψουν μέρος ή το σύνολο αυτών, αφού δεν
προκύπτει εκ των πραγμάτων τουριστική δραστηριότητα. Και σε αυτήν την περίπτωση,
επιβάλλεται η σύμπραξη των τραπεζών για την κάλυψη μέρους ή του συνόλου των
υποχρεώσεων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων προς Τour Operators και Πράκτορες.

7. Οι συναλλαγές με Υπεργολάβους / Προμηθευτές. Για τις επιταγές εκδόσεως των
ξενοδοχείων προς υπεργολάβους και προμηθευτές, που καλύπτουν και αυτές την
ανεπαρκή ρευστότητα των ξενοδοχείων, έχει ήδη αποφασιστεί από την Πολιτεία η
μετακύλιση τους κατά 75 ημέρες από την ημερομηνία που αναγράφεται στην κάθε
επιταγή. Η συσσώρευση σοβαρού αριθμού επιταγών που υπό ομαλές συνθήκες δεν
θα αποτελούσαν παρά ένα μέρος και όχι το μεγαλύτερο των υποχρεώσεων της
ξενοδοχειακής επιχείρησης, θα δημιουργήσει προσθετικά στις λοιπές μετακυλιόμενες
υποχρεώσεις (ασφαλιστικά, δημόσιο κλπ.), με αποτέλεσμα μια νέα οικονομική
ασφυξία. Η συμβολή της Πολιτείας σε συνεργασία με τις τράπεζες, πρέπει να δώσει
λύση προς την κατεύθυνση της ελάφρυνσης του φορτίου των ξενοδοχείων και
παράλληλα να μην δημιουργήσει αντίστοιχο πρόβλημα στους κομιστές των επιταγών
που είναι και αυτοί Ελληνικές επιχειρήσεις του ευρύτερου Τουριστικού πεδίου.

Κύριε Πρωθυπουργέ, έχουμε επανειλημμένως αποδείξει ως χώρα ότι διαθέτουμε τη
γνώση, την ωριμότητα και τον επαγγελματισμό για να αντεπεξέλθουμε αποτελεσματικά σε
δύσκολες περιστάσεις και θα το πράξουμε και πάλι. Ως Διευθυντικά ξενοδοχειακά στελέχη
σας καταθέτουμε τις αγωνίες μας, ώστε με την αρωγή της πολιτείας να αναταχτεί ο
τουριστικός κλάδος της οικονομίας με τον πλέον ήπιο τρόπο και να μετατρέψουμε την
απειλή σε ευκαιρία το συντομότερο δυνατόν.

Ελπίζουμε αυτές οι σκέψεις να συμβάλουν στο δύσκολο έργο σας και να τύχουν ανταπόκρισης.

Με εκτίμηση,
Πάνος Αλμυράντης
Αντιπρόεδρος».

Ο ΕΗΜΑ ιδρύθηκε σαν ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός το 1974 στη Ρώμη με σκοπό την καλλιέργεια της αλληλεγγύης και συναδελφικότητας που στοχεύει στην βελτίωση των προσόντων των επαγγελματιών μέσω της κατάρτισης. Απαρτίζεται από 421 μέλη σε 25 χώρες, που όλοι είναι Γενικοί Διευθυντές φημισμένων Ξενοδοχείων.

HTML Tables