ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Αλλαγές στις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των ξενοδοχείων

Αλλάζουν οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των ξενοδοχείων για την κατάταξή τους σε κατηγορίες αστέρων με απόφαση της υπουργού Τουρισμού Έλενας Κουντουρά, που υπεγράφη και τίθεται σε ισχύ.

Oι αλλαγές και οι τροποποιήσεις σε σχέση με την υπουργική απόφαση του 2015 εστιάζονται σε συγκεκριμένες γενικές προβλέψεις για κτίρια ή εγκαταστάσεις ξενοδοχείων και σε συμπλήρωση ή τροποποίηση συγκεκριμένων κριτηρίων, βαθμολογούμενων ή μη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Tourism Lobby τα κριτήρια αυτά, από μία πρώτη ανάγνωση, περισσότερο αφορούν σε συμπλήρωση ή αναδιατύπωση των παρατηρήσεων/επισημάνσεων των προδιαγραφών και των κριτηρίων (παροχές και υπηρεσίες, εξοπλισμός δωματίων, μπάνια/λουτρα, χώροι ευεξίας, αίθουσες πρωϊνού κ.λπ.) και σε λιγότερες περιπτώσεις, αφορούν σε αύξηση της μοριοδότησης (π.χ. Ελληνικό Πρωϊνό, Ελληνική Κουζίνα).

Σύμφωνα με την τροποποιητική απόφαση:1. Στην παρ. 2 του άρθρου 4 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Όπου στο Παράρτημα γίνεται αναφορά σε ελάχιστα εμβαδά οι αποκλίσεις δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερες του 2%».

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής: «Για την κατάταξη σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού των επιχειρήσεων ξενοδοχείων Επιπλωμένων Διαμερισμάτων που κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 διέθεταν Ε.Σ.Λ. ή διαθέτουν εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια σύμφωνα με τις διατάξεις του προϊσχύσαντος π.δ. 43/2002 (Α’ 43) χωρίς να διαθέτουν εστιατόριο ή αίθουσα παροχής τουλάχιστον πρωινού, θεωρείται ότι πληρούν τα κριτήρια με α/α 7.1 και 7.3 του Παραρτήματος της παρούσας και λαμβάνουν 500 μόρια».

3. Στο άρθρο 6 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: « Σε κτίρια τα οποία στο παρελθόν διέθεταν Ε.Σ.Λ. ξενοδοχείου και έχουν διατηρήσει την τουριστική χρήση, στο ισόγειο των οποίων λειτουργούν εμπορικά καταστήματα και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με ανεξάρτητη είσοδο, τα οποία δεν εντάσσονται στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου, επιτρέπεται η έκδοση νέου Ε.Σ.Λ. ξενοδοχείου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 2 και 3 της παρούσας.

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close
Close