ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Αυτή είναι η πρόταση για την μίσθωση κατοικιών (airbnb, κ.λπ.)

Τα ζητήματα φορολογίας μισθώσεων επιπλωμένων κατοικιών και το γενικότερο θέμα της γκρίζας οικονομίας ή διαμοιρασμού, όπως την αποκαλούν κάποιοι, είναι σίγουρα από τα πλέον κρίσιμα για τον ελληνικό Τουρισμό, καθώς ενώ οι αφίξεις αυξάνονται, οι πληρότητες των ξενοδοχείων δεν «ακολουθούν», ακριβώς διότι ένα μεγάλο μέρος των τουριστών αυτών καταλήγουν σε τέτοια καταλύματα.

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, σε συνεργασία με την αντιπροεδρία της Κυβέρνησης και το υπουργείο Οικονομίας, συζητούν τη νομοθετική παρέμβαση που πρέπει να αναληφθεί, ώστε τα καταλύματα αυτά να φορολογηθούν και να μην ανταγωνίζονται αθέμιτα, τα νόμιμα ξενοδοχειακά καταλύματα.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, που συμπληρώνουν την υφιστάμενη νομοθεσία, έχουν ως εξής: » Αιτιολογική έκθεση Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η διαφύλαξη του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ αφενός των ξενοδοχείων και των επιπλωμένων ενοικιαζομένων δωματίων και αφετέρου των επιπλωμένων κατοικιών και τουριστικών καταλυμάτων.

Τα τελευταία χρόνια και μερικώς υπό την κάλυψη ειδικών διατάξεων, έχει ενταθεί το φαινόμενο φυσικά πρόσωπα να μισθώνουν περιοδικά για μικρό διάστημα τις κατοικίες τους, ιδιαίτερα μέσω διαδικτύου, χωρίς να πραγματοποιούν έναρξη εργασιών για την συγκεκριμένη δραστηριότητα. Συνεπεία αυτού, οι συγκεκριμένες μισθώσεις παραμένουν αφορολόγητες ή στην καλύτερη περίπτωση φορολογούνται με τους ευνοϊκούς συντελεστές που εφαρμόζονται στα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία (11% για εισόδημα έως 12.000 Ευρώ και 33% για το υπερβάλλον, έναντι 26% για εισοδήματα έως 50.000 Ευρώ και 33% για το υπερβάλλον που ισχύουν στα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα), χωρίς να επιβάλλεται σε αυτές ΦΠΑ, παρά το γεγονός ότι οι μισθώσεις αυτές έχουν ουσιωδώς παρόμοια χαρακτηριστικά με τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα επιπλωμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια.Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται να θεωρηθεί ως πράξη υπαγόμενη στο ΦΠΑ και η μίσθωση επιπλωμένων κατοικιών και τουριστικών καταλυμάτων, ούτως ώστε να εξασφαλισθεί τόσο η ίση μεταχείριση στην εγχώρια τουριστική αγορά όσο και η διαφύλαξη των δημοσίων εσόδων. Επί της παραγράφου 1 Προστίθεται στις φορολογητέες υπηρεσίες του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) κάθε μίσθωση επιπλωμένων κατοικιών και τουριστικών καταλυμάτων για διάστημα έως και τριών μηνών ανά έτος προκειμένου να επιτευχθούν οι προαναφερόμενοι σκοποί της ίσης μεταχείρισης και της διαφύλαξης των δημοσίων εσόδων.

Σημειώνεται ότι το διάστημα αναφέρεται σε κάθε επιμέρους μίσθωση και όχι σε συνολικό διάστημα ανά έτος. Η φορολόγηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι συμβατή με την διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 135 της Οδηγίας 2006/112, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να περιορίζουν της εξαίρεση της μίσθωσης ακίνητης περιουσίας από την υπαγωγή στο ΦΠΑ.

Επί της παραγράφου 2 Οι παραπάνω μισθώσεις επιπλωμένων κατοικιών και τουριστικών καταλυμάτων θα υπόκεινται σε φόρο με μειωμένο συντελεστή (13%), προκειμένου να διασφαλισθεί η ίση μεταχείριση με τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα επιπλωμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Επί της παραγράφου 3 Καταργείται η απαλλαγή των φυσικών προσώπων που εκμεταλλεύονται επιπλωμένες τουριστικές επαύλεις από την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας και κοινωνική ασφάλιση, δεδομένου ότι θα διενεργούν πράξεις υπαγόμενες στο ΦΠΑ.

Δεν θα απαιτείται πλέον η θεώρηση της μίσθωσης από τις Δ.Ο.Υ., ενώ καταργείται επίσης και η διάταξη η οποία αναφέρει ότι το εισόδημα φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος από μισθώματα. Προτεινόμενη διάταξη «Άρθρο… Στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 2859/2000 προστίθεται περίπτωση δ)iii. με το εξής περιεχόμενο: «iii. Κάθε μίσθωση επιπλωμένων κατοικιών και τουριστικών καταλυμάτων για διάστημα έως και τριών μηνών ανά έτος». Στο τέλος της παραγράφου 2 του τμήματος

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/2000 προστίθεται το εξής εδάφιο: «Ομοίως και κάθε μίσθωση επιπλωμένων κατοικιών και τουριστικών καταλυμάτων για διάστημα έως και τριών μηνών ανά έτος»

Στην δεύτερη περίοδο της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν. 4179/2013 διαγράφεται η ακόλουθη φράση: «δεν υποχρεούται να κάνει έναρξη επιτηδεύματος στην οικεία Δ.Ο.Υ. ούτε να ασφαλιστεί σε οποιονδήποτε φορέα για τη δραστηριότητα αυτή,». Διαγράφονται επίσης τα εδάφια, από το τέταρτο έως το τέλος της ίδιας παραγράφου».

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close
Close