TECH

Vodafone και Wind ενώνουν δυνάμεις τους

Στη σύσταση εταιρείας κοινής συμμετοχής της Vantage Towers Greece προχωρούν οι Wind Ελλάς και Vodafone κατόπιν της συμφωνίας που επετεύχθη μεταξύ της μητρικής εταιρείας της πρώτης, Crystal Almond Sarl, και της Vodafone Europe B.V.,  100% θυγατρική εταιρεία του Vodafone Group Plc.

Η νέα εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «TowerCo», θα διαθέτει και θα διαχειρίζεται τον παθητικό εξοπλισμό των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας για τις δύο εταιρείες στην Ελλάδα, όχι δηλαδή το ενεργό κομμάτι του δικτύου, το ραδιοδίκτυο κ.τ.λ. που παραμένει στον κάθε πάροχο ξεχωριστά. Η συγκεκριμένη κίνηση πραγματοποιείται σε συνέχεια και της διεθνούς τάσης που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα προς την κατεύθυνση της μείωσης του κόστους από τις εταιρείες, όπως αντίστοιχα έγινε και στην Ιταλία.

caffeine adv2020b

Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ο Όμιλος Vodafone θα κατέχει 62% της Vantage Towers Greece και σχεδιάζει να μεταφέρει τη συμμετοχή του στην ευρωπαϊκή Vantage Towers. Το ποσοστό συμμετοχής της Crystal Almond στη νεοσύστατη εταιρία διαμορφώνεται στο 38%,  το οποίο μελλοντικά θα μεταβιβάσει στo Vodafone Group Plc., με το συνολικό ύψος της συμφωνίας για την Wind να ανέρχεται στα €400 εκατ.

Ειδικότερα, η Crystal Almond παραχώρησε στην ευρωπαϊκή Vantage Towers δικαίωμα προαίρεσης (Call option) να εξαγοράσει το εναπομείναν ποσοστό του 38% που θα διαθέτει η πρώτη στην Vantage Towers Greece έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 έναντι 288 εκατ. ευρώ, με την τιμή να προσαυξάνεται κατά 5% εάν το δικαίωμα προαίρεσης δεν έχει ασκηθεί έως την 1η Ιουλίου 2021.

neratzoulis neo

Παράλληλα με την παραπάνω συμφωνία, η WIND Ελλάς και η Vodafone Ελλάδας δεσμεύονται σε μια νέα μακροπρόθεσμη συμφωνία με την «TowerCo» (Σύμβαση Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών – «MSA») με αρχική διάρκεια τα οκτώ έτη και δυνατότητα ανανέωσης για τρεις επιπλέον περιόδους διάρκειας 8 ετών η καθεμία, για τη ρύθμιση των επιμέρους θεμάτων της συνεργασίας τους με την Vantage Towers Greece.. Επιπλέον, στο πλαίσιο της συμφωνίας, η «TowerCo» θα αποτελεί τον προτιμητέο προμηθευτή νέων σταθμών βάσης και για τους δύο παρόχους στην ελληνική αγορά. Παράλληλα, η υφιστάμενη συμφωνία για την από κοινού χρήση δικτύου (network sharing) μεταξύ της WIND Ελλάς και της Vodafone οριοθετείται  εντός του πλαισίου της νέας συνεργασίας  και παραμένει σε ισχύ.

Σύμφωνα με τον κ. Χάρη Μπρουμίδη, πρόεδρο και  διευθύνοντα σύμβουλο της Vodafone Ελλάδας «οι τελευταίοι μήνες ανέδειξαν τον κρίσιμο ρόλο των αξιόπιστων δικτύων τηλεπικοινωνιών ώστε οι κοινωνίες μας να παραμείνουν συνδεδεμένες. Η ίδρυση της Vantage Towers Greece θα συμβάλει ουσιαστικά στην προσπάθεια για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, μέσω της εξέλιξης και περαιτέρω ανάπτυξης μιας νέας αγοράς για την φιλοξενία παθητικών υποδομών στη χώρα μας, συμβάλλοντας παράλληλα σε μια πιο ψηφιακή, πράσινη Ελλάδα».

Ο Νάσος Ζαρκαλής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της WIND, δήλωσε ότι «η συμφωνία για τη δημιουργία της «TowerCo», όπως και η προηγούμενη συμφωνία για την κοινή χρήση δικτύου, θα προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης, απελευθερώνοντας πόρους και κεφάλαια ώστε να προχωρήσουμε με μεγαλύτερη ένταση σε νέες επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς, παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες επικοινωνίας προς όφελος των πελατών μας.»

Όπως επισημαίνουν οι δύο εταιρείες, με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η «TowerCo» θα αναδειχθεί στη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης παθητικής υποδομής για σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, περιλαμβάνοντας στο χαρτοφυλάκιό της περισσότερους από 5.200 σταθμούς βάσης.

Η συμφωνία υπόκειται σε έλεγχο και έγκριση από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2020.

CNA Stream

Αλλάζουμε την ενημέρωση σας...
Back to top button