TECH

Οι επιχειρήσεις δεν αξιοποιούν πλήρως το cloud

Πολλές επιχειρήσεις, παρά τις εστιασμένες προσπάθειες που καταβάλουν διαχρονικά, αδυνατούν ακόμα να αποκομίσουν τα οφέλη και την πλήρη αξία των επενδύσεών τους στο cloud.

Αυτό τουλάχιστον είναι το συμπέρασμα μελέτης της Accenture με τίτλο «Sky High Hopes: Navigating the Barriers to Maximizing Cloud Value», στην οποία συμμετείχαν 750 ανώτατα στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων από 11 κλάδους και 17 χώρες. Στη μελέτη διαπιστώθηκε ότι μόλις το 37% των εταιρειών δηλώνει ότι επιτυγχάνει την πλήρη αξία που αναμένεται από τις επενδύσεις στο cloud – μια αύξηση μόλις 2% από την αρχική μελέτη της Accenture το 2018.

mechanical adv 2021

apostolakis adv 2

Παρόλο που η επίτευξη αξίας δεν ήταν ποτέ πιο σημαντική και επίκαιρη, μόνο το 45% των στελεχών δηλώνει «πολύ ικανοποιημένο» με τα αποτελέσματα στο cloud, δηλαδή μόνο 1% παραπάνω από την αρχική μελέτη του 2018. Επιπλέον, μόλις το 29% των στελεχών δηλώνει απόλυτα σίγουρο ότι οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις τους για τη μετάβαση στο υπολογιστικό νέφος θα επιφέρουν την αναμενόμενη αξία στον αναμενόμενο χρόνο.

Η μελέτη της Accenture επισημαίνει επίσης ότι τα αποτελέσματα είναι σημαντικά καλύτερα, όταν οι επιχειρήσεις έχουν εισέλθει πιο έντονα και δυναμικά στο cloud. Το 46% των εταιρειών με ισχυρή υιοθέτηση και αξιοποίηση του cloud (high adopters) αναφέρει ότι αποκομίζει πλήρως τα αναμενόμενα οφέλη, σε σύγκριση με το 36% των εταιρειών με «μετριοπαθή» υιοθέτηση και το 28% των εταιρειών με περιορισμένη υιοθέτηση.

swell adv 2021

Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι χρειάζονται τις τεχνολογίες cloud για ταχύτητα και ευελιξία με στόχο να μετριάσουν τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και να επιφέρουν διαρθρωτικές αλλαγές, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό νέες ευκαιρίες και αξία. Σύμφωνα με τη μελέτη, το 80% των business στελεχών αντιμετωπίζει πλέον το cloud ως μέσο άμβλυνσης της αβεβαιότητας των επιχειρήσεων και μείωσης του ρίσκου. Επιπλέον, το 87% θεωρεί το cloud ως σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής τους για την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας.

kingeight 2021a detorakis adv jul2021< bakaliko lagos

Η μελέτη εξετάζει επίσης τους λόγους που εμποδίζουν τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν τα σχέδιά τους και να επιτύχουν τους στόχους τους στο cloud. Η «έλλειψη δεξιοτήτων» αναδείχθηκε ανάμεσα στα τρία πιο συχνά αντιληπτά εμπόδια από την πλευρά των στελεχών (54%). Ο «κίνδυνος ασφάλειας και συμμόρφωσης» κυριάρχησε σε όλους τους ερωτηθέντες (46%), ενώ ακολούθησαν «η απαρχαιωμένη υποδομή (legacy) και η διασπορά εφαρμογών» καθώς και η «έλλειψη ευθυγράμμισης μεταξύ των τμημάτων πληροφορικής και του business» (και οι δύο στο 40%).

Τα ευρήματα δείχνουν επίσης ότι οι διευθύνοντες σύμβουλοι έχουν σημαντικά διαφορετική αίσθηση για τα αποτελέσματα αναφορικά με το cloud σε σύγκριση με τα υπόλοιπα ανώτατα στελέχη: το 54% των διευθύνοντων συμβούλων δηλώνει απόλυτα σίγουρο για την ικανότητα των εταιριών τους να πάρουν πρωτοβουλίες cloud, προσφέροντας την αναμενόμενη αξία στον αναμενόμενο χρόνο, έναντι 34% των γενικών διευθυντής πληροφορικής και μόλις 28% των γενικών οικονομικών διευθυντών.

Για να επιτύχουν την πλήρη επιχειρηματική αξία από τις τεχνολογίες cloud, η Accenture προτείνει στις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν νέους τρόπους εργασίας, να στραφούν σε νέα λειτουργικά μοντέλα και να αναπτύξουν νέους ρόλους και δεξιότητες. Συγκεκριμένα, οι εταιρείες θα πρέπει να εστιαστούν σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:

  • Εστίαση στην επιχειρηματική αξία: η ανάπτυξη μιας βέλτιστης στρατηγικής cloud, βασιζόμενη τόσο σε ολοκληρωμένα και οικονομικά βιώσιμα business cases όσο και στην ευθυγράμμιση στόχων των ανώτατων στελεχών της εταιρείας.
  • Διαχείριση αλλαγών ανθρώπων και κουλτούρας: η εφαρμογή νέων προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων και ετοιμότητας του ανθρώπινου δυναμικού, σε συνδυασμό με νέα λειτουργικά μοντέλα, με στόχο το μετασχηματισμό και τη βελτίωση του τρόπου εργασίας για την καλύτερη ανταπόκριση στις ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες.
  • Δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη: ανάλυση και ανάδειξη δεδομένων και πληροφοριών –σε επίπεδο κλάδου και εταιρικών λειτουργιών- που έχουν «παγιδευτεί» σε απαρχαιωμένα συστήματα, μέσω της αξιοποίησης των μοντέλων δεδομένων στο cloud.
  • Συμμαχία για επιτυχία: η αξιοποίηση των δεξιοτήτων και της εμπειρίας στρατηγικών συνεργατών με στόχο την επέκταση και βελτίωση των δυνατοτήτων της επιχείρησης. Η λύση των Cloud-managed services αποτελεί συχνά μια επιλογή για εταιρείες που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στις κατάλληλες δεξιότητες, διατηρώντας παράλληλα την αποδοτικότητα κόστους.


Stream+

Αλλάζουμε την ενημέρωση σας...

Σχετικά άρθρα

Back to top button