Η τεχνολογία Cloud με προβλήματα

0

Έρευνα σε 16 χώρες με τη συμμετοχή 674 στελεχών οργανισμών που χρησιμοποιούν τεχνολογία “Σύννεφου” (cloud), προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός διείσδυσής της και οι επιπτώσεις από την υιοθέτησή της στη λειτουργία του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, διενήργησαν η KPMG, σε συνεργασία με την Forbes Insight.

Η τεχνολογία “Σύννεφου” αφορά στη χρήση μεγάλων κέντρων δεδομένων, τα οποία προσφέρουν οικονομίες κλίμακας, φθηνότερη υπολογιστική ισχύ και κυρίως, την ευελιξία να πληρώνει κανείς μόνο για ό,τι χρησιμοποιεί.

Σύμφωνα με την KPMG, οι εταιρείες που υιοθέτησαν την τεχνολογία «Σύννεφου» δηλώνουν πως είναι πιο περίπλοκη από ό, τι πολλοί είχαν αρχικά προβλέψει.

Τα κύρια ευρήματα της έρευνας μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα:

  • Πάνω από τις μισές εταιρείες ήδη δουλεύουν με την τεχνολογία «Σύννεφου».
  • Από τις εταιρείες που ήδη υιοθέτησαν τη συγκεκριμένη τεχνολογία, το 70% είχε σημαντική βελτίωση σε επίπεδο μείωσης κόστους και αποτελεσματικότητας.
  • Το 33% των στελεχών δηλώνουν πως το κόστος υλοποίησης της τεχνολογίας «Σύννεφου» ήταν παραπάνω από αυτό που είχε προϋπολογιστεί.
  • Περίπου το ίδιο ποσοστό δηλώνει πως η μετάβαση με τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα έγινε με αρκετή δυσκολία.
  • Τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα πιστεύουν ότι τα οφέλη της υιοθέτησης του Σύννεφου υπερβαίνουν κατά πολύ τις δυσκολίες στην εφαρμογή του.

Ένας από τους σημαντικότερους προβληματισμούς που θέτει αυτή η έρευνα είναι ότι η εφαρμογή και υιοθέτηση του Σύννεφου πρέπει να συνοδεύεται από τον επανασχεδιασμό των επιχειρησιακών διαδικασιών έτσι ώστε να κεφαλαιοποιείται στο έπακρο η επένδυση.

Καθώς το Σύννεφο αρχίζει να γίνεται πλέον «μόδα» στο επιχειρηματικό περιβάλλον, βλέπουμε πως οι οργανισμοί επικεντρώνονται στο «πότε και γιατί» της διαδικασίας υιοθέτησης του Σύννεφου αντί στο «πώς». Ενώ η μείωση του κόστους εξακολουθεί να είναι ο κύριος λόγος για την υιοθέτηση του Σύννεφου σύμφωνα με το ήμισυ σχεδόν των ερωτηθέντων, το 28% τονίζει ότι η ταχύτητα μετάβασης στο Σύννεφο είναι επίσης πολύ σημαντική, όπως είναι και η ικανότητα του Σύννεφου να επιτρέψει την ταχύτερη είσοδο σε νέες αγορές (27%) καθώς και το να οδηγήσει στον επιχειρησιακό μετασχηματισμό των διαδικασιών (22%).