ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ
SPORTS

ΠΑΟΚ: Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για τη Νέα Τούμπα

BOX CAFE
BBQ Stories


DROP Cafe Palermo TECH HUB

Karnagians ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Kosa

Καθοριστικό βήμα για να γίνει πραγματικότητα για τον ΠΑΟΚ το όνειρο του νέου γηπέδου αποτελεί η δημοσίευση του ΦΕΚ της Νέας Τούμπας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το νέο διάταγμα πέρα από το γήπεδο του ΠΑΟΚ περιλαμβάνει και την ανάπλαση της Αλάνας της Τούμπας.

“ΧΡΥΣΟΣ

Σε όσα περιλαμβάνονται, συγκαταλέγεται και η έγκριση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου στην περιοχή για τον καθορισμό των χρήσεων γης, προκειμένου να προχωρήσουν οι εργασίες.

Μεταξύ άλλων αναφέρονται:

“IN_AND_OUT

Άρθρο 1

Εγκρίνεται Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Ε.Π.Σ.) στην περιοχή «Τούμπα» του Δήμου Θεσσαλονίκης (Ν. Θεσσαλονίκης), όπως φαίνεται στον σχετικό πρωτότυπο χάρτη σε κλίμακα 1:2000, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την υπ’ αρ. 43327/2022 πράξη και αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

Mechanical Solutions

Άρθρο 2

Εντός της περιοχής του Ε.Π.Σ. καθορίζονται δύο (2) Ενότητες, όπως φαίνονται με στοιχεία 1 και 2 στον χάρτη του άρθρου 1 και χρήσεις γης, όροι δόμησης και λοιποί όροι και περιορισμοί ως ακολούθως:

Α. Χρήσεις

Στην περιοχή του Ε.Π.Σ. επιτρέπεται η χρήση Πολεοδομικού Κέντρου, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 4 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114) και ειδικότερα:

1. α. στην Ενότητα 1

(3.1) Νηπιαγωγεία

(4.1) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις (κατηγορίες Α1, Α2, Β1, Δ, Ε1)

(6)Πολιτιστικές εγκαταστάσεις

(8.1.3) Κέντρα αποθεραπείας – αποκατάστασης ημερήσιας νοσηλείας (άρθρο 10 ν. 2072/1992)

(8.1.7) Εργαστήρια φυσικοθεραπείας

(8.2.3) Κέντρα φυσικής και ιατρικής αποκατάστασης

(9) Χώροι συνάθροισης κοινού/συνεδριακά κέντρα

(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών

(12) Εστίαση

13) Αναψυκτήρια

(14) Αναψυχή, εξαιρουμένων των κέντρων διασκέδασης

(16.1) Κτίρια (υπέργεια, υπόγεια) – Γήπεδα στάθμευσης

αυτοκινήτων έως 3,5 τόνους κοινής χρήσης, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων

(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία

β. Στην Ενότητα 1 επιτρέπεται επιπλέον η ειδική χρήση

(4.2) Μεγάλες Αθλητικές Εγκαταστάσεις

2. Στην Ενότητα 2

(2) Κοινωνική Πρόνοια

(3.1) Νηπιαγωγεία

(3.2) Πρωτοβάθμια (Δημοτικά)

(3.3) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσια, Λύκεια)

(4.1) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις (Κατηγορίες Α1,

Α2, Β1, Δ, Ε1)

(5) Θρησκευτικοί χώροι

(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις

(7) Διοίκηση (τοπικής κλίμακας)

(9) Χώροι συνάθροισης κοινού/Συνεδριακά κέντρα

(10.1) Εμπορικά καταστήματα

(12) Εστίαση

(13) Αναψυκτήρια

(14) Αναψυχή, εξαιρουμένων των κέντρων διασκέδασης

(16.1) Κτίρια (υπέργεια, υπόγεια) – Γήπεδα στάθμευσης

αυτοκινήτων έως 3,5 τόνους κοινής χρήσης, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων

(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία

3. Επιτρέπεται ο καθορισμός χρήσεων γης «Ελεύθεροι χώροι – Αστικό Πράσινο» της παρ.1 του άρθρου 7 του ως άνω π.δ. στο σύνολο της περιοχής του Ε.Π.Σ.

Β. Όροι δόμησης

1. Στην Ενότητα 1 καθορίζεται μέγιστος συντελεστής δόμησης 1,8, με εξειδίκευσή του στο στάδιο έγκρισης του Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής.

2. Στην Ενότητα 2 καθορίζεται πρόσθετη δόμηση 3.800

τ.μ. πλέον της υλοποιημένης ή θεσμοθετημένης, με εξειδίκευση αυτής στο στάδιο έγκρισης του Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής.

Γ. Επιπλέον των ανωτέρω καθορίζονται όροι και περιορισμοί ως ακολούθως:

1. Επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων επί κτιρίων και άλλων δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στο σύνολο της περιοχής του Ε.Π.Σ.

2. Επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών κεραιών, ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών δικτύων και τηλεφωνίας επί κτιρίων, όπου απαιτείται εντός των ορίων της Ενότητας

1, με εφαρμογή όλων των νομοθετικών προβλέψεων για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

3. Στο στάδιο υλοποίησης του έργου καθορίζονται θέσεις στάθμευσης στην περιοχή του Ε.Π.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4572/2018 (Α’ 188), στη θέση που προτείνονται από τη μελέτη, με διερεύνηση της δυνατότητας αύξησης των θέσεων βάσει των δεδομένων της Μελέτης Κυκλοφορικών Επιπτώσεων, με γνώμονα το περιβάλλον και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, όπως ορίζεται στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/120560/7875/

«Εισήγηση περιβαλλοντικής έγκρισης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (νυν Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο) για την ανέγερση νέου Γηπέδου στην περιοχή «Τούμπα» του Δήμου Θεσσαλονίκης» της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

4. Εγκρίνονται οι ρυθμίσεις οδικού δικτύου σύμφωνα με τα προτεινόμενα στη μελέτη και ειδικότερα: α. Υπογειοποίηση της οδού Κλεάνθους για λόγους εύρυθμης κυκλοφοριακής λειτουργίας και ασφάλειας των εγκαταστάσεων, β. ρυθμίσεις που λαμβάνουν μέριμνα για την κυκλοφοριακή εξυπηρέτηση των προτεινόμενων υπόγειων χώρων στάθμευσης, την εξυπηρέτηση των αναγκών πρόσβασης στον σχολικό χώρο και την καλύτερη προσέγγιση στον χώρο του γηπέδου, γ. πεζοδρομήσεις και αλλαγές στη χάραξη των οδών και λοιπές προβλέψεις περιμετρικά και βόρεια του γηπέδου, όπως προτείνονται στη μελέτη, με δυνατότητα προσαρμογών βάσει των δεδομένων της Μελέτης Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων στο στάδιο υλοποίησης του έργου με γνώμονα το περιβάλλον και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, όπως ορίζεται στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΔΙΠΑ/120560/7875/15-12-2020 «Εισήγηση περιβαλλοντικής έγκρισης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (νυν Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο) για την ανέγερση νέου Γηπέδου στην περιοχή «Τούμπα» του Δήμου Θεσσαλονίκης» της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

5. Εγκρίνεται ο προκαταρκτικός σχεδιασμός προσδιορισμού των χώρων που θα εξυπηρετούν την εκκένωση των εγκαταστάσεων, με περαιτέρω εξειδίκευση της λειτουργίας με βάση τον ακριβή αριθμό των θεατών και τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του γηπέδου.

6. Επιβάλλεται η εφαρμογή των οριζομένων στις παρ. 9 και 10 του άρθρου 22 του ν. 4572/2018 (Α’ 188) για την προστασία των αρχαιοτήτων της περιοχής.

7. Κατά τη μελέτη κατασκευής των έργων επιβάλλεται η μέριμνα για τη συνολική ποιοτική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής μέσω εξασφάλισης υψηλού αρχιτεκτονικού προφίλ κτιρίων, ενσωμάτωσης στον αστικό ιστό, διευθέτησης τυφλών όψεων, καθώς και άρτιας ενσωμάτωσης των διαμορφώσεων και ανισόπεδων γεφυρώσεων.

8. Επιβάλλεται η φύτευση στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό των κοινόχρηστων και λοιπών ελεύθερων χώρων, των υπαίθριων χώρων στάθμευσης μη εξαιρουμένων, με χαμηλό ή υψηλό πράσινο κατά περίπτωση.

Άρθρο 4

Εγκρίνεται το Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμογής (Ρ.Σ.Ε.) της περιοχής του Ε.Π.Σ. του άρθρου 1, με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, την κατάργηση ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών, πεζοδρόμων, χώρων κοινόχρηστου πρασίνου, χώρου νηπιαγωγείου, χώρου δημοτικού κέντρου ΜΜΕ, χώρου γηπέδου ΠΑΟΚ και κοινόχρηστων αθλοπαιδειών και πρασίνου και τον καθορισμό νέων ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών, κοινόχρηστων και οικοδομήσιμων χώρων, πεζοδρόμων, χώρου γηπέδου ΠΑΟΚ και υπόγειων χώρων στάθμευσης, χώρου πνευματικού κέντρου, όπως φαίνεται στα δυο (2) σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα, 4922 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Δ’ 396/08.06.2022 Σχέδιο Γενικής Διάταξης και Χωρικής Οργάνωσης και Ρυμοτομικό Σχέδιο, σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την 43327/2022 πράξη και αντίτυπό τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

Στο Άρθρο 5 εξειδικεύονται και καθορίζονται χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης ανά οικοδομικό τετράγωνο.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ και οι άμεσες ενέργειες 

«Η σημερινή δημοσίευση στο ΦΕΚ του Προεδρικού Διατάγματος, που ενσωματώνει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε ο ΠΑΟΚ να αποκτήσει ένα υπερσύγχρονο γήπεδο και η πόλη της Θεσσαλονίκης να επωφεληθεί από μια εντυπωσιακή αστική ανάπλαση, με πολλαπλά κοινωνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά, και τουριστικά οφέλη, είναι μια ιστορική στιγμή για τον Σύλλογο.

Η Νέα Τούμπα θα είναι ένα εμβληματικό έργο για τη Θεσσαλονίκη και φυσικά για τον ΠΑΟΚ και θα σηματοδοτήσει την εναρμόνιση των υποδομών αθλητικών εγκαταστάσεων με τις πιο σύγχρονες ανάγκες για ασφάλεια, προσβασιμότητα, σεβασμό στο περιβάλλον, υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Αυτό είναι το όραμά μας, το οποίο έγινε σχεδόν απολύτως αποδεκτό σε επιτροπές και συμβούλια γνωμοδότησης και έγκρισης, χωρίς ουσιαστικές ενστάσεις.

Η αποδοχή της πρότασής μας χωρίς μεταβολές, αποδεικνύει αυτό που από την αρχή είχαμε πιστέψει, ότι η Νέα Τούμπα δεν είναι ανάγκη μόνο της ομάδας μας, αλλά και της πόλης.

Με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος, ξεκινά άμεσα η επόμενη φάση του έργου, που περιλαμβάνει την έναρξη των μελετών που θα εξασφαλίσουν τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις κατασκευής. Θα ολοκληρωθούν οι μελέτες διαμόρφωσης – χωροθέτησης του συνόλου των αναγκαίων εγκαταστάσεων και του συνόλου των συνοδευτικών μελετών.


- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram


Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Σχετικά άρθρα

Back to top button