ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τι είναι η τεχνολογια επεξεργασίας λυμάτων MBBR-BAS προσκολλημένης βιομάζας

Η μέθοδος αυτή θα εφαρμοστεί μελλοντικά... στο «Βιολογικό» της Νεάπολης.Η μέθοδος επεξεργασίας των λυμάτων – υγρών αποβλήτων με αντιδραστήρες τύπου ρέουσας κλίνης βιολογικής στοιβάδας MBBR (Moving Bed Bio – Reactor) αποτελεί μια σχετικά καινούρια πρόταση στην επεξεργασία αποβλήτων.

Το MBBR είναι μια αποτελεσματική μέθοδος βιολογικής επεξεργασίας που στηρίζεται στην προσκολλημένη βιομάζα. Είναι ένα σύστημα πλήρους ανάμιξης και συνεχούς λειτουργίας, όπου η βιομάζα αναπτύσσεται πάνω σε μικρούς φορείς ειδικής γεωμετρίας, συνήθως από PE, που έχουν πυκνότητα λίγο μικρότερη από του νερού και βρίσκονται σε συνεχή ανάμιξη εξαιτίας του προσφερόμενου αέρα. Ο απαιτούμενος όγκος των δεξαμενών MBBR είναι πολύ μικρότερος, καθώς εξαιτίας της προσθήκης των πλαστικών φορέων αυξάνεται η ειδική επιφάνεια καθώς οι μικροοργανισμοί έχουν διαθέσιμη την επιφάνεια τους για να αναπτυχθούν. Το πληρωτικό υλικό παραμένει εντός του αντιδραστήρα και δεν διαφεύγει με την εκροή, με τη βοήθεια κατάλληλων διαφραγμάτων.

mechanical adv 2021

apostolakis adv 2

O συνδυασμός του MBBR με μια δεύτερη σε σειρά δεξαμενή αερισμού αιωρούμενης βιομάζας (Activated Sludge – AS) και ανακυκλοφορία ενεργού ιλύος αποτελεί το υβριδικό σύστημα BAS. Η μέθοδος BAS συνδυάζει τα οφέλη του παρατεταμένου αερισμού “extended aeration” με αυτά της αναπτυσσόμενης προσκολλημένης βιομάζας “bio-film attached growth”.

Πλεονεκτήματα Του Συστήματος

1. Μικρότερες δεξαμενές – Χαμηλότερο αρχικό κόστος οικοδομικών έργων
2. Πολύ υψηλή απόδοση, μείωση COD, BOD, Αμμωνίας σε ποσοστά >95%.
3. Σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας κατά 30-40% στον αερισμό
4. Χαμηλότερο κόστος διαχείρισης λάσπης, εξαιτίας του χαμηλότερου ποσοστού παραγόμενης λάσπης και βελτιωμένης ποιότητας λάσπης.
5. Απλή λειτουργία και εύκολη συντήρηση
6. Ευέλικτη και καινοτόμος τεχνολογία: η βιομάζα είναι προστατευμένη στους φορείς, προσδίδοντας μεγάλη επιφάνεια φόρτισης.
7. Πολύ καλή απόκριση σε διαταραχές της διεργασίας λόγω υδραυλικού ή τοξικού shock . Ιδανική λύση για μεταβαλλόμενα φορτία.
8. Χαμηλότερο κόστος για υφιστάμενες εγκαταστάσεις, καθώς απευθείας αυξάνεται η δυνατότητα του συστήματος χωρίς να χρειάζεται επέκταση των δεξαμενών.
9. Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής του πλαστικού υλικού (carriers)

swell adv 2021

kingeight 2021a detorakis adv jul2021< bakaliko lagos


Newsroom

Το CNA είναι μία προσωπική δικτυακή ιδέα του Βαγγέλη Βαρνακιώτη, η οποία υλοποιήθηκε το 2000, για όσα αφορούν στην πολιτική, στην κοινωνία και στον πολιτισμό, που αυτά συμβαίνουν στην Κρήτη, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το CNA από το 2000 κάνει μεγάλη προσπάθεια για να κρατηθεί στην επιφάνεια του ενδιαφέροντος, με συνέπεια, εγκυρότητα, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, με συνεχείς αλλαγές, ανανεώσεις, διασφάλιση της «ασφαλούς» επίσκεψης, καθώς και προσθήκες νέων υπηρεσιών.-

Σχετικά άρθρα

Back to top button