ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΕ | Εγκρίθηκε η νέα στρατηγική για την κλιματική αλλαγήΜια νέα στρατηγική ενέκρινε το Συμβούλιο της ΕΕ, η οποία περιγράφει ένα μακροπρόθεσμο όραμα: Να καταστεί η ΕΕ κοινωνία ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή και πλήρως προσαρμοσμένη στις αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής έως το 2050.

Τα συμπεράσματα που εγκρίθηκαν παρέχουν πολιτική καθοδήγηση στην Επιτροπή όσον αφορά την υλοποίηση της στρατηγικής.

mechanical adv 2021

apostolakis adv 2

Το Συμβούλιο υποστηρίζει την επικέντρωση της στρατηγικής στην καλύτερη συλλογή και ανταλλαγή δεδομένων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της ανταλλαγής των γνώσεων που αφορούν τις κλιματικές επιπτώσεις και την κλιματική προσαρμογή, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της πλατφόρμας Climate-ADAPT.

Στα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο αναγνωρίζει τη σημασία του συμπλέγματος κλίματος και υδάτων και τονίζει τον σημαντικό ρόλο των λύσεων που βασίζονται στη φύση για την οικοδόμηση ανθεκτικότητας έναντι της κλιματικής αλλαγής, τη συμβολή στη διατήρηση και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας, καθώς και την προστασία και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων.

swell adv 2021

Τα κράτη μέλη στηρίζουν τις προσπάθειες της στρατηγικής για να ενσωματωθεί η προσαρμογή στις μακροοικονομικές δημοσιονομικές πολιτικές. Η Επιτροπή καλείται να εξετάσει, σε διαβούλευση με τα κράτη μέλη, το πώς μπορεί να γίνεται η μέτρηση και η διαχείριση των δημοσιονομικών κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα και να αναπτύξει ένα πλαίσιο που θα ενθαρρύνει τη χρήση της ασφάλισης έναντι κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα.

kingeight 2021a detorakis adv jul2021< bakaliko lagos

Το Συμβούλιο επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο της οικοδόμησης ανθεκτικότητας έναντι της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο της οικονομικής ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19. Η ΕΕ αποσκοπεί σε τουλάχιστον 30 % δράση για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής, στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027, καθώς και τουλάχιστον 37 % στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Το Συμβούλιο υποστηρίζει τον στόχο της στρατηγικής να εντατικοποιηθεί η διεθνής δράση υπέρ της προσαρμογής, κατά τα προβλεπόμενα στη συμφωνία των Παρισίων. Επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΕΕ και των κρατών μελών να κλιμακώσουν περαιτέρω την κινητοποίηση διεθνούς χρηματοδότησης για το κλίμα και υποστηρίζει την ενίσχυση της παγκόσμιας δέσμευσης και των ανταλλαγών για την προσαρμογή.

Τα συμπεράσματα που εγκρίθηκαν σήμερα παρέχουν επίσης κατευθύνσεις για την υποβολή ανακοίνωσης της ΕΕ σχετικά με την προσαρμογή στην UNFCCC πριν από την COP26.


Newsroom

Το CNA είναι μία προσωπική δικτυακή ιδέα του Βαγγέλη Βαρνακιώτη, η οποία υλοποιήθηκε το 2000, για όσα αφορούν στην πολιτική, στην κοινωνία και στον πολιτισμό, που αυτά συμβαίνουν στην Κρήτη, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το CNA από το 2000 κάνει μεγάλη προσπάθεια για να κρατηθεί στην επιφάνεια του ενδιαφέροντος, με συνέπεια, εγκυρότητα, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, με συνεχείς αλλαγές, ανανεώσεις, διασφάλιση της «ασφαλούς» επίσκεψης, καθώς και προσθήκες νέων υπηρεσιών.-

Σχετικά άρθρα

Back to top button